Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Gói độc lập của Windows Vista Gói Dịch vụ 1 không chứa tệp Trợ giúp Windows Vista Gói Dịch vụ 1 đã cập nhật

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các kịch bản khác nhau trong đó bạn phải cài đặt thủ công gói tệp Trợ giúp đã cập nhật cho Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1). Bạn phải cài đặt thủ công tệp Trợ giúp do gói độc lập của Windows Vista SP1 không chứa tệp Trợ giúp Windows Vista Gói Dịch vụ 1 đã cập nhật.
THÔNG TIN THÊM
Gói độc lập của Windows Vista SP1 không chứa tệp Trợ giúp Windows Vista Gói Dịch vụ 1 đã cập nhật.

Gói tệp Trợ giúp Windows Vista đã cập nhật được đặt tên là "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp." Các tệp này được đóng gói riêng biệt cho từng ngôn ngữ.

Tệp Trợ giúp đã cập nhật được loại khỏi các gói SP1 độc lập nhằm giảm kích thước của các gói. Tuy nhiên, các tệp Trợ giúp dành cho Windows Vista đã cập nhật được chứa trong gói bán lẻ và phiên bản OEM của Windows Vista bao gồm SP1. Do đó, nếu bạn tiến hành cài đặt sạch phiên bản Windows Vista bao gồm SP1, bạn không cần phải thêm tệp Trợ giúp đã cập nhật.

Danh sách sau mô tả các kịch bản khác nhau trong đó bạn phải cài đặt thủ công gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" để lấy tệp Trợ giúp Windows Vista đã cập nhật.
  • Bạn cài đặt Windows Vista SP1 trên máy tính đang chạy phiên bản đã phát hành của Windows Vista bằng cách sử dụng gói Windows Update hoặc Microsoft Update Standalone (MSU) cho Windows Vista.
  • Bạn đã cài đặt Windows Vista Enterprise SKU hoặc Windows Vista Ultimate SKU, và sau đó bạn cài đặt ngôn ngữ mới bằng cách sử dụng các gói ngôn ngữ.

    Trong kịch bản này, bạn phải cài đặt thủ công tệp Trợ giúp đã cập nhật do gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" sử dụng ngôn ngữ tương ứng với ngôn ngữ nội dung. Gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" là gói dành riêng cho ngôn ngữ. Ví dụ, bạn không thể cài đặt phiên bản tiếng Đức của gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" trên máy tính chạy trên Windows Vista trừ khi máy tính đó đã cài sẵn tiếng Đức.
  • Bạn loại bỏ gói ngôn ngữ từ máy tính chạy trên Windows Vista sau khi cài đặt gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" dành cho gói ngôn ngữ mà bạn đã loại bỏ.

    Trong kịch bản này, gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" được tự động loại bỏ.
Bạn có thể tải xuống gói MSU dành cho gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để thực hiện điều này, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Ngoài ra, các bản cập nhật tương tự được phát hành qua Windows Update dành cho tất cả ngôn ngữ. Tuy nhiên, gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" được tạo trong cùng một số bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft, KB 937286. Do đó, nếu hệ thống có nhiều hơn một ngôn ngữ được cài đặt và cũng cài đặt gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" tương ứng, Windows Vista Software Explorer hiển thị nhiều mục của KB 937286. Ngoài ra, tiêu đề của gói không hiển thị ngôn ngữ của gói.

Thông tin về cách kiểm chứng cài đặt gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" dành cho Người quản trị CNTT và các đối tác OEM

Bạn có thể xác định liệu gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" đã được cài đặt trên máy tính với phiên bản ngôn ngữ cụ thể chưa. Để thực hiện việc này, hãy kiểm tra thư mục sau:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[mã khu vực]
Gói "Bản cập nhật dành cho Tệp Trợ giúp" cho các ngôn ngữ cụ thể bao gồm mã ngôn ngữ và mã khu vực trong tên tệp. Ví dụ, tên tệp gói cập nhật cho phiên bản Tiếng Anh-Mỹ Windows Vista 32-bit là windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. Trong tên tệp này, "en-us" là mã ngôn ngữ hoặc mã khu vực. Dưới đây là đường dẫn thông thường của thư mục tệp Trợ giúp:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Chú ý Ví dụ này sử dụng Tiếng Anh - khu vực nước Mỹ.

Nếu tất cả các tệp trong thư mục này có ngày sửa đổi là ngày 2 tháng 11 năm 2006, gói cập nhật tệp Trợ giúp đã không được cài đặt cho ngôn ngữ hoặc khu vực đó. Nếu 90% tệp trong thư mục có ngày sửa đổi là ngày 18 tháng 1 năm 2008, gói cập nhật tệp Trợ giúp được cài đặt cho ngôn ngữ hoặc vùng đó.
UA
Thuộc tính

ID Bài viết: 937286 - Xem lại Lần cuối: 05/09/2008 11:43:25 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
Phản hồi
mp;t=">