Làm thế nào để lực lượng người dùng sử dụng dựa trên Web Live họp 2007 khách hàng thay vì dựa-trên-Windows Live họp 2007 khách hàng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:937305
GIỚI THIỆU
Bài viết này bàn về cách để buộc người dùng để sử dụng Web dựa trên Microsoft Office Live họp 2007 khách hàng thay vì Windows trên Microsoft Office Live họp 2007 khách hàng.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn gửi một lời mời họp từ Live họp, lời mời cung cấp một URL để các người dùng có thể cài đặt Windows trên Live họp 2007 khách hàng hoặc khách hàng dựa trên Web Live họp 2007. Bạn có thể chỉnh sửa URL để các người sử dụng phải cài đặt dựa trên Web Live họp 2007 khách hàng.

Để làm điều này, thay thế tham gia với webjoin tại URL sau trong lời mời:
https://www.livemeeting.com/CC/Microsoft/join?ID=meeting&role=present&PW=ABCDEFG
Sau khi bạn thay thế tham gia với webjoin, URL sau đây là được sử dụng cho khách hàng trên Web Live họp 2007:
https://www.livemeeting.com/CC/Microsoft/webjoin?ID=meeting&role=present&PW=ABCDEFG

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 937305 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2011 23:15:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbexpertiseinter kbhowto vkbportal107 vkbportal230 vkbportal238 kbmt KB937305 KbMtvi
Phản hồi