Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sửa chữa: Khi bạn cư một mục chỉ dẫn toàn văn bản trên một bảng này có một nhóm composite index trong SQL Server 2005, chiến dịch có dân số có thể rất chậm

Extended support for SQL Server 2005 ended on April 12, 2016

If you are still running SQL Server 2005, you will no longer receive security updates and technical support. We recommend upgrading to SQL Server 2014 and Azure SQL Database to achieve breakthrough performance, maintain security and compliance, and optimize your data platform infrastructure. Learn more about the options for upgrading from SQL Server 2005 to a supported version here.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 938672
Lỗi #: 50001203 (SQL Hotfix)
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2005 bản sửa lỗi như là một tập tin tải về. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với SQL Server 2005 trước sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau đây. Microsoft SQL Server 2005, một bảng này có một nhóm composite index. Cột trong định nghĩa chỉ số nhóm là ít chọn lọc hơn một cột được sử dụng trong một mục chỉ dẫn duy nhất phím. Trong trường hợp này, các hoạt động có dân số có thể rất chậm khi bạn cư một mục chỉ dẫn toàn văn bản.
NGUYÊN NHÂN
Khi bạn cư một mục chỉ dẫn toàn văn bản, các công cụ văn bản đầy đủ luôn luôn thu thập mục chỉ dẫn tập hợp phím. Nhóm chỉ số chính được sử dụng ngay cả khi bảng có phím duy nhất chỉ số công cụ văn bản đầy đủ có thể sử dụng để cư trú mục chỉ dẫn văn bản đầy đủ để có được hiệu suất tốt hơn.
GIẢI PHÁP
Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành tích lũy Cập Nhật 3. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2005 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
939537 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 2
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với SQL Server 2005 trước sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
937137 SQL Server 2005 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 được phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2005 Service Pack 2 cho tiến trình cài đặt chuyên biệt SQL Server 2005 Service Pack 2. theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói bản ghi dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ tiếp theo của SQL Server.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thả các chỉ số nhóm.

    Bạn có thể sử dụng các THẢ INDEX tuyên bố để thả một chỉ số nhóm. Để biết thêm thông tin về các THẢ INDEX tuyên bố, truy cập vào web site mạng nhà phát triển của Microsoft (MSDN) sau đây:
  2. Tạo ra một chỉ số Nhóm Mới trên cột đó là chìa khóa mục chỉ dẫn duy nhất.

    Bạn có thể sử dụng các TẠO RA CHỈ SỐ tuyên bố để tạo ra một chỉ số nhóm. Để biết thêm thông tin về các TẠO RA CHỈ SỐ tuyên bố, truy cập vào web site MSDN sau đây:
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn phải cho phép dấu kiểm vết cờ 7608 cho phép hotfix này.

Quan trọng SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2012, các hotfix được bao gồm trong các bản xây dựng RTM. Tuy nhiên, bạn vẫn phải bật water cờ 7608 để cho phép các hotfix.

Để biết thêm thông tin về tập tin những gì đang thay đổi, và thông tin về bất kỳ điều kiện tiên quyết để áp dụng các gói Cập Nhật tích lũy chứa hotfix được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
939537 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 2
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về danh sách xây dựng có sẵn sau khi SQL Server Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
937137 SQL Server 2005 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 được phát hành
Để có thêm thông tin về các mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng cho SQL Server, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935897 Một mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng có sẵn từ nhóm SQL Server để cung cấp hotfixes cho báo cáo vấn đề
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được SQL Server 2005 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
913089 Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2005
Để biết thêm chi tiết về các tính năng mới và cải tiến trong SQL Server 2005 Service Pack 2, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Để biết thêm chi tiết về lược đồ đặt tên cho SQL Server Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
822499 Lược đồ đặt tên mới cho gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thuộc tính

ID Bài viết: 938672 - Xem lại Lần cuối: 05/24/2012 04:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition

  • kbhotfixrollup kbsql2005fts kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB938672 KbMtvi
Phản hồi