PC Talk – Làm thế nào để sắp xếp các email bằng cách sử dụng các quy tắc và thư mục trong Windows Mail

blurb
Đoạn đối thoại dưới đây giải thích làm thế ào để sắp xếp các emails bằng cách sử dụng các quy tắc và thư mục trong Windows Mail để kích hoạt tính năng này, bạn sẽ làm việc trên Message Rules cho email.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Thật là kì cục. Nó đã biến đâu mất rồi?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Bạn đang khởi động vào màn hình Windows Mail. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tôi đã đặt hàng một cuốn sách trên mạng và đang tìm kiếm email hóa đơn. Nhưng tôi không tìm ra nó…
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Bạn không sắp xếp hộp thư của bạn sao?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi xóa tất cả các lá thư, những thứ không cần thiết nhưng… có cách nào khác mà tôi có thể làm không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Ví dụ, tạo một thư mục có tên là “Shopping” để giữ tất cả các email từ các trang web mua sắn trực tuyến, và tạo một thư mục khác với tên “Friends” để giữ tất cả các email từ bạn bè. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ tìm kiếm email dễ dàng hơn và cũng tiện lợi khi đọc tất cả chúng sau này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Tôi hiểu rồi. Nó giống như cách sắp xếp các tập tin trên Windows bằng cách tạo các thư mục. Nhưng làm thế nào có thể tạo các thư mục trong Windows Mail?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Click File trong Menu của Windows Mail và click vào New rồi chọn Folder. Khi thực đơn "Create New Folder" xuất hiện, chọn vị trí để lưu trữ và nhập vào tên.

Xem lại các bước với ảnh chụp màn hình sau!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Làm thế nào tui có thể di chuyển một email vào thư mục?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Chỉ việc chọn Emails mà bạn muốn di chuyển và kéo rê chuột và thả vào thư mục.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Tôi nhận được nhiều bản tin điện tử. Thật là khó khăn để di chuyển thủ công bởi rất mất thời gian. Bạn có thể làm nó tự động?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-soursmile.gif
Tôi thấy bạn nghĩ rằng nó phức tạp. Vâng, nếu bạn tạo ra các quy tắc, bạn có thể nhận được cụ thể e-mail trong các thư mục cụ thể.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Quy tắc?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Ví dụ, bạn tạo ra một quy tắc ”di chuyển đến một thư mục tất cả Email từ địa chỉ email nào đó”. Sau này, bạn nhận Emails từ địa chỉ email đó, nó sẽ tự động di chuyển đến thư mục kia.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tạo quy tắc… hmmm… nghe có vẻ khó nhỉ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Nó không đến nỗi nào khó đâu. Click chọn menu Tools, Message RuleMail và bạn chọn điều kiện của thư đến. Chẳng hạn như bạn đặt điều kiện cho tên người dùng hoặc một thuật ngữ đặc biệt.

Kế tiếp, bạn chọn hành động cho đối tượng, như di chuyển đến thư mục chỉ định hoặc xóa.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
Một số đã được thêm vào “Quy tắc mô tả”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Click chọn phần đã được gạch dưới và đặt thông tin chi tiết của điều kiện và hành động. Cuối cùng đặt tên cho quy tắc và đó là tất cả phải làm đấy.

Xem lại các bước đã làm qua hình ảnh minh họa!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tôi có thể tạo nhiều quy tắc nếu tôi muốn?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Tất nhiên rồi. Từ lần tới, danh sách các quy tắc sẽ xuất hiện, vì thế click chọn Create New để tạo một quy tắc mới.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Được rồi! Tôi sẽ tạo thư mục và tổ chức lại email! Nhưng, nó dần trở nên khó khắn vì tôi đã có quá nhiều email…
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-soursmile.gif
Ở một mức độ nào đó, bạn có một lượng lớn thông tin, bản tin điện tử. Tôi nghĩ bạn cần phải có những tiêu đề đó.

Xem lại các bước

Làm cách nào tạo thư mục trong Windows Mail
 1. Trong Windows Mail, click chọn menu File, di chuyển đến mục New và chọn Folder.
 2. Đặt tên cho thư mục trong khung “Name”.
 3. Tại phần “Select where to place the folder” (Chọn nơi đặt thư mục), bạn click chọn thư mục muốn tạo và click OK.
 4. Màn hình “Create New Folder” sẽ đóng và thư mục mới sẽ được tao trong thư mục mà bạn chọn.
Trở về cuộc đối thoại

Làm thế nào tạo quy tắc lọc Email một cách tự động.
 1. Trong Windows Mail, click Menu Tools, Message Rules, Mail và bạn chọn quy tắc cho đối tượng Email..
 2. Trong màn hình “New Mail Rule” tại mục “Select the Conditions for your rules” (Chọn điều kiện cho quy định của bạn), chọn checkbox của điều kiện để kích hoạt nó. Bạn có thể chọn nhiều điều kiện cùng lúc.
 3. Tại mục “Select the Actions for your rules” (Chọn hành động cho quy tắc), hãy chọn hành động. Bạn có thể chọn nhiều hành động cùng lúc.
 4. Trong mục “Rule Description” (Mô tả quy tắc), click chọn từ được gạch dưới.
 5. Bạn có thể chọn điều kiện của quy tắc và hành động tại đây. Ví dụ:, tại bước 4, nếu bạn click “Contains people”, danh sách “Choose People” của bạn sẽ hiện lên. Chọn người và click OK.
 6. Tại bước 4, khi bạn click “specified folder” (thư mục chỉ định), hộp thoại “Move” sẽ xuất hiện, chọn thư mục và click OK.
 7. Tại “Name of the Rule” (Tên của Quy tắc) gõ tên quy tắc vào click OK.
Trở vệ cuộc đối thoại.
Thuộc tính

ID Bài viết: 938731 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 06:34:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Mail

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbpctalk kbtypenonkb KB938731
Phản hồi