Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Làm cách nào để mở,lưu và xem trước tệp đính kèm trong Outlook 2007 ?

blurb
Đoạn hội thoại sau đâu sẽ giải thích cho bạn làm cách nào để mở,lưu và xem trước tệp đính kèm trong Outlook 2007 ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Khi tôi nhấp vào biểu tượng tệp đính kèm trong email nhận được, một tin nhắn xuất hiện “You should only preview files from a trustworthy source”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Có thể thư này chứa virus gây hại cho máy tính của bạn,bạn không nên xem trước tệp đính kèm của thư nếu bạn không biế người gửi là ai
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Tôi biết ai là người gửi và tôi nghĩ nó an toàn. Để xem trước tệp đính kèm, nhấp chuột vào Preview file phải không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Đúng vậy, bạn có thể xem trước tệp tin Word/Excel/PowerPoint/Visio cũng như các tệp tin ảnh. Và để đọc lại nội dung của thư, nhấp vào Message.


Xem lại các bước làm cách nào để xem trước tệp đính kèm trong Reading Pane bằng hình ảnh
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
có nghĩa là tôi có thể xem trước tất cả các dạng tệp tin mà tôi sử dụng

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Để tránh xem trước các tệp đính kèm đáng ngờ, bạn có thể tắt chức năng xem trước
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Bằng cách nào ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Nhấp vào Tools trên menu bar, nhấp vào Trust Center, nhấp vào attachment handling trong hộp thoại Trust Center và nhấp vào Attachment and Docuemtn Previewrs.Bạn có thể bật hoặc tắt từng tính năng xem trước trong cửa sổ

Xem lại các bước làm cách nào để bật và tắt xem trước tệp đính kèm bằng hình ảnh.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Làm cách nào để mở tệp đính kèm
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Nhấp chuột phải và biểu tượng của tệp đính kèm chọn Open,ứng dụng (trong trường hợp này là Word) sẽ chạy và hiển thị nội dung tệp tin. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa và in như những tệp tin khác

Xem lại các bước làm cách nào để xem trước tệp tin bằng hình ảnh
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Tôi có thể lưu lại tệp đính kèm không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Tất nhiên, nhấp chuột phải lên biểu tượng tệp đính kèm và chọn Save as.

Xem lại các bước làm cách nào để lưu lại tệp đính kèm bằng hình ảnh
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi

Xem lại các bước

Làm cách nào để xem lại tệp đính lèm trong Reading Pane
 1. Nhấp vào biểu tượng của tệp đính kèm trong Reading Pane.
 2. Hãy chắc chắn rằng bạn biết người gửi là ai và nhấp vào Preview file. Bạn có thể xem trước tệp đính kèm trong Reading Pane
 3. Để đọc nội dung thư, nhấp vào Message.
Quay lại đoạn hội thoại

Làm cách nào để bật và tắt xem trước tệp đính kèm
 1. Nhấp vào Tools trên thanh menu và chọn Trust Center.
 2. Hộp thoại Trust Center xuất hiện, nhấp vào Attachment handling bên tay trái và nhấp vào Attachment and Document Previewers.
 3. Cửa sổ File Previewing Options xuất hiện. Nhấp chuột để bỏ các trùy chọn xem trước mà bạn không muốn áp dụng và nhấp vào OK.
 4. WKhi hộp thoại Trust Center xuất hiện, nhấp OK.
Quay lại đoạn hội thoại

Làm cách nào để mở tện tin xem trước
 1. Tại thanh Reading Pane, nhấp chuột phải vào biểu tượng tệp đính kèm và chọn Open, hoặc bạn có thể nhấp đúp chuột vào biểu tượng tệp đính kèm
 2. Khi hộp thoại xuất hiện, nhấp vào Open sau khi bạn đã chắc chắn biết người gửi là ai và tệp đính kèm sẽ hiển thị
Quay lại đoạn hội thoại

Làm cách nào để lưu tệp đính kèm
 1. Nhấp chuột phải lên biểu tượng tệp đính kèm trong Reading Pane, chọn Save as.
 2. Khi xuất hiện hộp thoại, chọn nơi bạn muốn lưu và gõ tên tài liệu sau đó nhấp vào Save.Tệp đính kèm sẽ được lưu vào máy tính
Quay lại đoạn hội thoại
Thuộc tính

ID Bài viết: 939459 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 06:39:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB939459
Phản hồi