Thông báo lỗi khi bạn cố sử dụng Windows Media Player để phát trực tiếp âm thanh hoặc video từ Windows Media Services: "Giao thức đã chỉ định không được hỗ trợ"

TRIỆU CHỨNG

Sự cố 1

Khi bạn cố phát trực tiếp âm thanh hoặc video từ Microsoft Windows Media Services, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau trong Microsoft Windows Media Player:
Giao thức đã chỉ định không được hỗ trợ.
Chú ý Sự cố này không xảy ra khi bạn phát nội dung được lưu trữ trên ổ đĩa cứng.

Sự cố 2

Khi bạn bấm vào tab Mạng trong menu Tuỳ chọn của Windows Media Player, không có hiện tượng gì xảy ra.

Sự cố 3

Trên tab Mạng của Windows Media Player, danh sách giao thức "Thiết đặt proxy phát trực tiếp" trống.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Tệp Wmnetmgr.dll chưa được đăng ký.

  Chú ý Tệp Wmnetmgr.dll được đặt ở thư mục C:\Windows\System32.
 • Tệp Wmsdkns.xml bị hỏng.

  Chú ý Tệp này là tệp không gian tên mạng của Windows Media Player.
 • Tệp Wmsdkns.xml có các quyền không đúng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Đăng ký tệp Wmnetmgr.dll bằng cách sử dụng một tài khoản thuộc nhóm Quản trị viên. Tại dấu nhắc lệnh, chạy lệnh sau.
regsvr32 wmnetmgr.dll

Phương pháp 2

Đảm bảo rằng tài khoản người dùng đang sử dụng Windows Media Player có quyền Sửa đổi đối với tệp Wmsdkns.xml.

Chú ý Trong Windows Vista, tệp này được đặt trong thư mục C:\Users\Userame\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0. Trong Windows XP, tệp này được đặt trong thư mục C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0.

Phương pháp 3

Xoá tệp Wmsdkns.xml. Sau khi bạn xoá tệp này, Windows Media Player sẽ tạo lại tệp Wmsdkns.xml.
THÔNG TIN THÊM

Các bước tái tạo sự cố

 1. Huỷ đăng ký tệp Wmnetmgr.dll bằng cách sử dụng tài khoản thuộc nhóm Quản trị viên. Tại dấu nhắc lệnh, chạy lệnh sau.
  regsvr32 /u wmnetmgr.dll
 2. Đảm bảo rằng tài khoản người dùng đang sử dụng Windows Media Player có quyền Từ chối đối với tệp Wmsdkns.xml.
Thuộc tính

ID Bài viết: 940029 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 20:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb KB940029
Phản hồi