Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các sự cố khác nhau có thể xảy ra trên máy tính chạy Windows Server 2003 hiện đang chạy Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính chạy Microsoft Windows Server 2003 hiện đang chạy Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa (VSS), bạn có thể gặp phải một trong những hiện tượng sau:
 • Khi bạn thực hiện thao tác sao lưu bằng cách sử dụng công cụ NTBackup, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: NTBackup
  ID Sự kiện 8019
  Mô tả Kết thúc Thao tác: Cảnh báo hay lỗi đã xảy ra. Xem báo cáo sao lưu để biết thêm chi tiết.  Chú ý Nếu bạn xem tệp nhật ký sao lưu, thông tin sau được hiển thị:
  Đã trả về lỗi khi tạo bản sao bóng ổ đĩa: 0xffffffff
 • Nếu bạn truy nhập các thuộc tính của ổ đĩa rồi bấm Bản sao Bóng, bạn sẽ nhận được một trong những thông báo lỗi sau:
  Lỗi 0x8004230F: Nhà cung cấp bản sao bóng đã gặp lỗi không mong đợi khi cố xử lý thao tác được chỉ định.
  Lỗi 0x80004002: Không có giao diện như vậy được hỗ trợ
 • Một trong những sự kiện sau đã được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: VSS
  ID Sự kiện 20
  Mô tả Lỗi Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa: Cấu phần quan trọng mà Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa yêu cầu không được đăng ký. Điều này có thể xảy ra nếu đã xảy ra lỗi trong quá trình thiết lập Windows hoặc trong quá trình cài đặt của nhà cung cấp Bản sao Bóng. Đã trả về lỗi từ CoCreateInstance ở lớp CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} và Name VSSEvent là [0x80040154].

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: VSS
  ID Sự kiện 20
  Mô tả Lỗi Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa: Cấu phần quan trọng mà Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa yêu cầu không được đăng ký. Điều này có thể xảy ra nếu đã xảy ra lỗi trong quá trình thiết lập Windows hoặc trong quá trình cài đặt của nhà cung cấp Bản sao Bóng. Đã trả về lỗi từ CoCreateInstance ở lớp CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} và Name VSSEvent là [0x80004002].

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: VSS
  ID Sự kiện 8193
  Mô tả Lỗi Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa: Lỗi không mong đợi khi gọi đoạn chương trình CoCreateInstance. hr = 0x80040154.

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: VSS
  Thể loại Sự kiện: Không có
  ID Sự kiện 8193
  Mô tả Lỗi Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa: Lỗi không mong đợi khi gọi đoạn chương trình CoCreateInstance. hr = 0x80004002.

  Loại Sự kiện: Lỗi
  Nguồn Sự kiện: VSS
  ID Sự kiện 12302
  Mô tả Lỗi Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa: Đã phát hiện sự thiếu nhất quán nội bộ khi cố gắng liên hệ với những người viết dịch vụ bản sao bóng ổ đĩa. Vui lòng kiểm tra xem Dịch vụ Sự kiện và Dịch vụ Bản sao Bóng Ổ đĩa có hoạt động chính xác hay không.

NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do các tệp hệ thống VSS không được đăng ký.
GIẢI PHÁP
Chú ý Bài viết này không dành cho Windows Vista, Windows Server 2008 hoặc các hệ điều hành mới hơn. Bắt đầu với Windows Vista và Windows Server 2008, cài đặt cấu phần của Windows dựa trên bản kê. Nếu bạn cố đăng ký thủ công các cấu phần cụ thể, chẳng hạn như các cấu phần được mô tả trong phần "Giải pháp" này, trong những hệ điều hành được đề cập trong phần chú ý này, các kết quả không mong đợi có thể xảy ra, có thể yêu cầu cài đặt lại Windows để khắc phục sự cố.

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Chạy rồi làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục Sự cố.
Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cốĐể giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập cmd, rồi bấm OK.
 2. Gõ các lệnh sau tại dấu nhắc lệnh. Bấm ENTER sau khi gõ mỗi lệnh.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Chú ý Lệnh cuối cùng có thể không chạy thành công.
 3. Thực hiện thao tác sao lưu để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào về giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố cho tôi" hoặc gửi thư email cho chúng tôi.
THÔNG TIN THÊM

Các bước tái tạo sự cố này

 1. Gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh. Nhấn ENTER sau khi gõ lệnh.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Cố gắng thực hiện thao tác sao lưu.
fixit fixme fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 940032 - Xem lại Lần cuối: 12/20/2011 15:57:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme KB940032
Phản hồi