你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để đăng nhập vào Windows 7 hoặc Windows Vista khi bạn mất quyền truy nhập vào tài khoản

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để đăng nhập vào Windows 7 hoặc Windows Vista khi bạn mất quyền truy nhập vào tài khoản.
THÔNG TIN THÊM
Nếu bạn không thể đăng nhập vào Windows 7 hoặc Windows Vista, bạn có thể sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống Windows Vista hoặc tính năng Khôi phục Hệ thống Windows 7.

Bạn có thể không đăng nhập được vào Windows Vista hoặc Windows 7 trong các tình huống sau:
 • Tình huống 1: Gần đây bạn đặt một mật khẩu mới cho tài khoản quản trị viên được bảo vệ. Tuy nhiên, bạn lại không nhớ mật khẩu này.
 • Tình huống 2: Bạn nhập mật khẩu đăng nhập chính xác. Tuy nhiên, Windows Vista hoặc Windows 7 không chấp nhận mật khẩu vì hệ thống bị hỏng.
 • Tình huống 3: Bạn xoá tài khoản quản trị viên được bảo vệ. Bây giờ, bạn không thể đăng nhập vào một tài khoản quản trị viên khác.
 • Tình huống 4: Bạn thay đổi tài khoản quản trị viên được bảo vệ thành tài khoản người dùng chuẩn. Bây giờ, bạn không thể đăng nhập vào một tài khoản quản trị viên khác.
Để sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để đăng nhập vào Windows 7 hoặc Windows Vista khi bạn mất quyền truy nhập vào tài khoản, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Để thực hiện việc này, phải có điểm Khôi phục Hệ thống tại đó quá trình đăng nhập thành công.
 1. Cho DVD Windows Vista hoặc Windows 7 vào, rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn nhận thông báo sau, nhấn phím bất kỳ̀:
  Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ ổ CD hoặc DVD.
 3. Đặt các tuỳ chọn sau, rồi bấm Tiếp theo:
  • Ngôn ngữ để cài đặt
  • Định dạng tiền tệ và thời gian
  • Bàn phím hoặc phương pháp đầu vào
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn, chọn hệ điều hành bạn muốn sửa, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Bấm Khôi phục Hệ thống, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Bấm vào điểm khôi phục mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Tiếp theo.

  Chú ý Bấm vào điểm khôi phục sẽ đưa máy tính trở về trạng thái đăng nhập thành công. Sau khi bạn sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống, hãy cài đặt lại mọi chương trình hoặc bản cập nhật đã được gỡ bỏ. Bạn sẽ không mất bất kỳ tài liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, bạn có thể phải cài đặt lại các chương trình. Bạn cũng có thể phải đặt lại một số thiết đặt cá nhân.
 7. Xác nhận đĩa bạn muốn khôi phục, rồi bấm Tiếp theo.
 8. Bấm Kết thúc, rồi bấm Có́ khi bạn được nhắc.
 9. Khi quy trình Khôi phục Hệ thống hoàn thành, bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính.
 10. Sau khi máy tính khởi động lại, bấm Đóng để xác nhận quy trình Khôi phục Hệ thống đã kết thúc thành công.
 11. Sử dụng phương pháp phù hợp để đăng nhập. Ví dụ: đăng nhập bằng mật khẩu cũ hơn hoặc đăng nhập bằng một tài khoản máy tính khác.
Sau khi đăng nhập, bạn phải làm theo các bước bổ sung, tuỳ theo tình huống mà bạn gặp phải.

Các bước bổ sung cho tình huống 1

 1. Sau khi bạn đăng nhập, hãy thay đổi mật khẩu cho tài khoản quản trị viên được bảo vệ.
 2. Sau khi bạn thay đổi mật khẩu, hãy khởi động lại máy tính. Đảm bảo rằng bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Các bước bổ sung cho tình huống 2

 1. Sau khi bạn đăng nhập, đảm bảo rằng mỗi tài khoản người dùng có thể đăng nhập bằng uỷ nhiệm phù hợp.
 2. Thay đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng không thể đăng nhập.

Các bước bổ sung cho tình huống 3

 1. Sau khi bạn đăng nhập, sử dụng mục Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển để tạo một tài khoản quản trị viên được bảo vệ mới.
 2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản quản trị viên được bảo vệ mới. Sau đó, xoá tài khoản quản trị viên được bảo vệ cũ hơn đã được khôi phục.

  Chú ý Vì các lý do an toàn, không sử dụng tài khoản quản trị viên được bảo vệ đã được khôi phục.

Các bước bổ sung cho tình huống 4

 1. Sau khi bạn đăng nhập, sử dụng mục Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển để tạo một tài khoản quản trị viên được bảo vệ mới.
 2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản quản trị viên được bảo vệ mới.
 3. Thay đổi tài khoản quản trị viên được bảo vệ cũ thành tài khoản người dùng chuẩn.
属性

文章 ID:940765 - 上次审阅时间:09/27/2011 10:46:00 - 修订版本: 2.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB940765
反馈