Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quá trình W3wp.exe sử dụng gần 100 phần trăm của tài nguyên CPU khi bạn đồng bộ hoá tin thư thoại email lớn trong Exchange Server 2003 Service Pack 2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 941439
Triệu chứng
Bạn sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync để đồng bộ hoá với hộp thư trên một máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Nếu Exchange Server 2003 SP2 có chứa bức e-mail lớn hơn 10 MB, trình Exchange ActiveSync W3wp.exe gần 100 phần trăm của tài nguyên CPU sử dụng trong một thời gian dài trên Exchange Server 2003 SP2.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì Exchange Server 2003 SP2 phải cấp phát bộ nhớ để xử lý tin thư thoại trong từng bước 4-KB. Do đó, nó có thể mất hàng ngàn của các phân bổ để xử lý thư lớn. Hành vi này tiêu thụ rất nhiều tài nguyên CPU.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix download available" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Exchange Server 2003 SP2 cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này. Khởi động Tuy nhiên, các bản ghi dịch vụ IIS Admin và Tất cả các dịch vụ phụ thuộc được lại khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng thời gian khu vực thẻ tab trong ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Massync.dll6.5.7653.19757,76001 Tháng mười một năm 200717:03


Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể đặt giá trị sổ kiểm nhập MaxAllocationIncrement để kiểm soát như thế nào bộ nhớ được cấp phát khi một thiết bị Exchange ActiveSync được đồng bộ hoá.

Lưu ý Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thiết lập một giá trị MaxAllocationIncrement thích hợp, hãy xem phần "Thông tin".

Lưu ý Giá trị kiểm nhập MaxAllocationIncrement được đặt theo sau registry subkey:
Khoá con:Giá trị:Loại:Dữ liệu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
MaxAllocationIncrementREG_DWORDBắt đầu với một tăng 4 KB và đôi với mỗi tăng đến giá trị tối đa cho phép tăng.
Ví dụ, dữ liệu có thể là 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, và như vậy.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể thay đổi giá trị MaxAllocationIncrement hiệu quả hơn tái phân bổ bộ nhớ được sử dụng trong quá trình đồng bộ hoá thiết bị Exchange ActiveSync. Bằng cách thay đổi giá trị MaxAllocationIncrement, bạn có thể làm giảm số lượng yêu cầu CPU được thực hiện trong quá trình đồng bộ hóa.

Lưu ý Sau khi bạn thay đổi giá trị MaxAllocationIncrement, bạn phải theo dõi bao nhiêu bộ nhớ hệ thống miễn phí có sẵn để đảm bảo rằng hệ thống không chạy ra khỏi bộ nhớ.

Khi một thiết bị Exchange ActiveSync cố đồng bộ hoá thư email, 4 kilobyte (KB) của bộ nhớ được cấp phát cho quá trình lần đầu tiên. Nếu việc phân bổ ban đầu của 4 KB là không đủ để đồng bộ hoá thư, cấp phát bộ nhớ ban đầu tăng gấp đôi đến 8 KB. Nếu 8 KB là không đủ để đồng bộ hoá thư, cấp phát bộ nhớ được tăng gấp đôi một lần nữa với 16 KB. Quá trình này của incrementing cấp phát bộ nhớ tiếp tục cho đến khi đạt được giá trị trong khoá con MaxAllocationIncrement. Sau khi đạt đến các giá trị trong khoá con MaxAllocationIncrement, bộ nhớ incremented bởi các giá trị trong khoá con MaxAllocationIncrement.

Ví dụ, hãy xem xét các trường hợp sau khi một thiết bị Exchange ActiveSync yêu cầu một thông báo email là 128 KB:

Kích thước tin thư thoạiGiá trị MaxAllocationIncrementGiá trị reallocationSố lượng tái
128không áp dụng4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 12830
12884, 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 12815
128164, 8, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 1289
128324, 8, 16, 32, 64, 96, 1286
Ngoài ra, hãy xem xét các trường hợp sau khi một thiết bị Exchange ActiveSync yêu cầu một thông báo email là 20 megabyte (MB):

Kích thước tin thư thoạiGiá trị MaxAllocationIncrementSố lượng tái
24,57651245
24,5768,19213
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Để biết thêm chi tiết về lược đồ đặt tên cho Exchange Server Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
817903 Lược đồ đặt tên mới cho máy chủ Exchange phần mềm Cập Nhật gói


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 941439 - Xem lại Lần cuối: 09/03/2013 02:34:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB941439 KbMtvi
Phản hồi