Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một số dịch vụ không khởi động trong Windows Vista

Nguồn: Hỗ trợ của Microsoft
Kết quả
Trên máy tính chạy Windows Vista, bạn thấy dịch vụ Tường lửa của Windows không chạy. Khi bạn thử khởi động dịch vụ một cách thủ công, bạn nhận được lỗi được đề cập bên dưới. Sự cố này cũng có thể xảy ra đối với dịch vụ Máy khách DHCP hoặc dịch vụ “Dịch vụ Chính sách Chẩn đoán”.

Đây là những lỗi đối với dịch vụ "Tường lửa của Windows":
Windows không thể khởi động Tường lửa của Windows trên Máy tính Cục bộ. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại Nhật ký Sự kiện Hệ thống. Nếu đây không phải là dịch vụ của Microsoft, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và tham khảo mã lỗi dịch vụ cụ thể 5.


Trong Nhật ký sự kiện hệ thống, bạn thấy sự kiện sau:
Nguồn: Bộ quản lý Điều khiển Dịch vụ Nhà cung cấp Nhật ký sự kiện.
ID Sự kiện 7024
Dịch vụ Tường lửa của Windows kết thúc với lỗi dịch vụ cụ thể 5 (0x5)
Nguyên nhân
Lỗi này có nghĩa là "Truy cập bị từ chối". Lỗi này có thể xảy ra nếu tài khoản "MpsSvc" không có cấp phép cần thiết cho khoá đăng ký có liên quan.

Đối với tài khoản NT Service\MpsSvc, tài khoản này cần cấp phép cho các khoá sau:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  cấp phép cần có: Truy vấn Giá trị; Đặt Giá trị
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  cấp phép cần có: Toàn Quyền; Đọc
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  cấp phép cần có: Toàn Quyền; Đọc

Đối với dịch vụ Máy khách DHCP, sự cố có thể xảy ra nếu tài khoản "NT Service\DHCP" không có cấp phép cần thiết cho các khoá sau:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  cấp phép cần có: Truy vấn Giá trị, Tạo giá trị, Liệt kê Khoá con, Thông báo, Đọc Điều khiển
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  cấp phép cần có: Toàn Quyền, Đọc

Đối với dịch vụ "Dịch vụ Chính sách Chẩn đoán", sự cố có thể xảy ra khi tài khoản Trustedinstaller còn thiếu cấp phép cho khoá bên dưới:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
cấp phép cần có: Toàn Quyền, Đọc
Giải pháp
Tự động chẩn đoán và khắc phục sự cố thường gặp đối với Tường lửa của Windows, chẳng hạn như dưới đây:
 • Tường lửa của Windows không phải là tường lửa mặc định
 • Tường lửa của Windows không khởi động
 • Windows Vista không thể khởi động Tường lửa của Windows
 • Hỗ trợ Từ xa Lỗi dịch vụ cụ thể 5 (0x5) không hoạt động
 • Bạn không thể truy cập các tệp và máy in được chia sẻ
Để tải xuống và chạy trình gỡ rối tự động này, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này:


Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này hơn là sử dụng trình gỡ rối tự động phía trên, hãy thêm cấp phép cho tài khoản trên các khoá đăng ký này. Ví dụ: đây là các bước dành cho dịch vụ Tường lửa của Windows:
 1. Trong Registry Editor, hãy duyệt đến khoá bạn cần thêm cấp phép.
 2. Bấm chuột phải vào khoá này rồi bấm vào Cấp phép.
 3. Đảm bảo Vị trí được chọn là máy tính cục bộ.
 4. Trong trường "Nhập tên đối tượng để lựa chọn, nhập "NT SERVICE\mpssvc". Sau đó bấm vào "Kiểm tra tên".
 5. Bấm OK.
 6. Sau đó chọn tài khoản xuất hiện trong danh sách và thêm cấp phép thích hợp cho tài khoản đó.
 7. Khi việc này hoàn tất, hãy bấm vào OK.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 943996 - Xem lại Lần cuối: 10/13/2010 16:26:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996
Phản hồi