Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách phân hoạch đĩa cứng trong Windows

giới thiệu
Bài viết này giải thích cách nén đĩa cứng của bạn nhằm tăng số phân hoạch trong Windows 7 và Windows Vista.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Tôi đang nghĩ đến việc mua một ổ đĩa cứng ngoài để sử dụng cho việc lưu trữ thêm dữ liệu của máy tính của mình. Bạn thấy thế nào?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Nếu bạn chỉ cần một ổ đĩa cứng trống khác thì có một cách đơn giản hơn để tạo một ổ đĩa cứng mới sử dụng những gì bạn hiện có.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Vậy sao, tôi có thể không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Trong Windows 7 hoặc Windows Vista, bạn có thể nén nội dung của ổ đĩa cứng và tạo những không gian trống. Bằng cách tạo các phân hoạch trong không gian trống, số ổ có thể gia tăng. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Việc phân hoạch có dẫn đến việc mất dữ liệu không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Bạn không cần phải lo lắng về việc này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Hãy cho tôi biết cách làm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Tôi sẽ giải thích các bước trong Windows 7 trước tiên. Chúng ta bắt đầu bằng cách nén ổ đĩa cứng. Trong Windows 7, mở Pa-nen Điều khiển, bấm Hệ thống và Bảo mật, bấm Công cụ Quản trị sau đó bấm đúp Quản lý Máy tính. Trong Windows Vista, mở Pa-nen Điều khiển rồi bấm Hệ thống và Bảo trì sau đó bấm đúp Quản lý Máy tính.


Trong hộp thoại Quản lý Máy tính, bấm Quản lý Đĩa trong Vùng lưu trữ.


Trong danh sách ổ đĩa (phân hoạch), bấm chuột phải vào ổ đĩa cứng bạn muốn nén rồi bấm Thu hẹp Ổ đĩa trong Windows 7. Trong Windows Vista, bấm Nén Ổ đĩa.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Tôi hiểu rồi. Bằng cách này, không gian trống được tạo bằng cách nén không gian đĩa cứng hiện có.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Chính xác. Bạn có thấy không gian đĩa chưa được phân bổ không? Đó là không gian trống vừa được tạo.

Hãy kiểm tra các bước tạo phân hoạch trong Windows 7!
Hãy kiểm tra các bước tạo phân hoạch trong Windows Vista!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Sau đó tôi phải làm gì? 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Bạn sẽ sử dụng không gian đĩa chưa được phân bổ này để tạo phân hoạch mới. Chỉ cần các bước đơn giản. Bấm chuột phải vào không gian đĩa chưa được phân bổ trên đĩa bạn muốn tạo phân hoạch rồi sau đó bấm Ổ đĩa Đơn giản Mới.


Sau đó, chỉ cần làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất thiết đặt.

Hãy kiểm tra các bước để chuyển phân hoạch vào ổ đĩa mới trong Windows 7!
Hãy kiểm tra các bước để chuyển phân hoạch vào ổ đĩa mới trong Windows Vista!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Cuối cùng, một ổ đĩa cứng mới hiện đã được tạo! Tôi cảm thấy mình đã thu được một thứ gì đó miễn phí.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Nếu bạn muốn biết cách sử dụng ổ đĩa cứng mới một cách chủ động, sao bạn không truy cập “Cách thay đổi vị trí các cặp trong cặp cá nhân của bạn trong Windows Vista”?

Hãy kiểm tra các bước

 Cách tạo phân hoạch trong Windows 7
 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Hệ thống và Bảo mật
 3. Bấm Công cụ Quản trị.
 4. Bấm đúp Quản lý Máy tính. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm vào Tiếp tục.
 5. Bấm Quản lý Đĩa có trong Vùng lưu trữ. Danh sách các phân hoạch sẽ được hiển thị. 
 6. Bấm chuột phải vào đĩa cứng bạn muốn được nén rồi bấm Thu hẹpỔ đĩa.
 7. Bấm Thu hẹp.
 8. Ổ đĩa sẽ được nén và tạo không gian đĩa chưa được phân bổ.
 Quay lại Cuộc hội thoại

Cách tạo phân hoạch trong Windows Vista
 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Hệ thống và Bảo trì.
 3. Bấm Công cụ Quản trị.
 4. Bấm đúp Quản lý Máy tính. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm vào Tiếp tục.
 5. Bấm Quản lý Đĩa có trong Vùng lưu trữ. Danh sách các phân hoạch sẽ được hiển thị. 
 6. Bấm chuột phải vào đĩa cứng bạn muốn được nén rồi bấm Nén Ổ đĩa.
 7. Bấm Nén.
 8. Ổ đĩa sẽ được nén và tạo không gian đĩa chưa được phân bổ.
Quay lại Cuộc hội thoại

Cách chuyển phân hoạch vào ổ đĩa mới trong Windows 7
 1. Bấm chuột phải vào không gian đĩa chưa được phân bổ trên đĩa bạn muốn tạo phân hoạch rồi sau đó bấm Ổ đĩa Đơn giản Mới. Thuật sĩ Ổ đĩa Đơn giản Mới sẽ được hiển thị.
 2. Bấm Tiếp theo.
 3. Xác nhận kích thước ổ đĩa sẽ được gán cho ổ đĩa mới và bấm Tiếp theo.
 4. Xác nhận tên ổ sẽ được gán cho ổ đĩa mới và bấm Tiếp theo.

  Chú ý: "E" được chọn là tên ổ trong ví dụ này. Bạn có thể chọn bất kỳ tên ổ nào khác miễn là các tên đó hiện chưa được sử dụng.
 5. Xác nhận rằng NTFS được chọn là hệ thống tệp rồi bấm Tiếp theo.
 6. Bấm Hoàn tất.
 7. Việc định dạng ổ đĩa bắt đầu và tất cả các thiết đặt hoàn tất khi việc định dạng kết thúc.
Quay lại Cuộc hội thoại

Cách chuyển phân hoạch vào ổ đĩa mới trong Windows Vista
 1. Bấm chuột phải vào không gian đĩa chưa được phân bổ trên đĩa bạn muốn tạo phân hoạch rồi sau đó bấm Ổ đĩa Đơn giản Mới. Thuật sĩ Ổ đĩa Đơn giản Mới sẽ được hiển thị.
 2. Bấm Tiếp theo.
 3. Xác nhận kích thước ổ đĩa sẽ được gán cho ổ đĩa mới và bấm Tiếp theo.
 4. Xác nhận tên ổ sẽ được gán cho ổ đĩa mới và bấm Tiếp theo.

  Lưu ý : "E" được chọn là tên ổ trong ví dụ này. Bạn có thể chọn bất kỳ tên ổ nào khác miễn là các tên đó hiện chưa được sử dụng.
 5. Xác nhận rằng NTFS được chọn là hệ thống tệp rồi bấm Tiếp theo.
 6. Bấm Hoàn tất.
 7. Việc định dạng ổ đĩa bắt đầu và tất cả các thiết đặt hoàn tất khi việc định dạng kết thúc.
Quay lại Cuộc hội thoại

Thuộc tính

ID Bài viết: 944248 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 06:59:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB944248
Phản hồi