Biểu tượng Internet Explorer biến khỏi màn hình

Khắc phục sự cố tự động

Chú ý:

 • Bài viết này không áp dụng cho Windows 8. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8, vui lòng xem Ghim Internet Explorer vào màn hình Khởi động và thanh tác vụ.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản Windows bằng ngôn ngữ khác.
 • Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
 • Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố này, hãy lưu giải pháp khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy giải pháp đó trên máy tính gặp sự cố.Quan trọng Windows 7 không còn hỗ trợ khả năng thay đổi sổ đăng ký để biểu tượng Internet Explorer đặc biệt xuất hiện trên màn hình. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo Internet Explorer có thể được xoá dễ dàng vì lý do tuân thủ. Cách duy nhất để thêm biểu tượng Internet Explorer vào màn hình trong Windows 7 là tạo lối tắt như được minh hoạ trong Phương pháp 1.

Các bước tiếp theo
 • Để xác minh rằng khắc phục sự cố tự động có hiệu quả, hãy tìm biểu tượng Internet Explorer trên màn hình của bạn. Nếu biểu tượng không xuất hiện, khởi động lại máy tính hoặc bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình rồi bấm Làm mới. Nếu biểu tượng vẫn không xuất hiện trên màn hình, đảm bảo Hiển thị Biểu tượng Màn hình đã được bật. Để biết các bước thực hiện việc này, xem những điều cần kiểm tra khác.
 • Nếu sự cố chưa được giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Mô tả sự cố
Biểu tượng Internet Explorer không xuất hiện trên màn hình. Khi bạn cố gắng sử dụng hộp thoại Các mục trên Màn hình trong Windows XP hoặc hộp thoại Cài đặt Biểu tượng trên Màn hình trong Windows Vista để thêm biểu tượng Internet Explorer, không có hộp kiểm Internet Explorer.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để tự thêm biểu tượng Internet Explorer, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau. Nếu bạn chỉ muốn tạo biểu tượng Internet Explorer trên màn hình mở trang chủ của mình, sử dụng Phương pháp 1 để tạo lối tắt. Sử dụng Phương pháp 2 nếu bạn muốn thêm một biểu tượng Internet Explorer đặc biệt trên màn hình thực hiện một trong các tác vụ sau của mình:
 • Mở hộp thoại Thuộc tính Internet:
 • Khởi động Internet Explorer mà không cần trình bổ sung (như thanh công cụ)

Phương pháp 1: Tạo lối tắt tới Internet Explorer trên màn hình

Quan trọng Windows 7 không còn hỗ trợ khả năng thay đổi sổ đăng ký để biểu tượng Internet Explorer đặc biệt xuất hiện trên màn hình. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo Internet Explorer có thể được xoá dễ dàng vì lý do tuân thủ. Cách duy nhất để thêm biểu tượng Internet Explorer vào màn hình trong Windows 7 là tạo lối tắt. Để tạo lối tắt đến Internet Explorer trên màn hình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu rồi xác định biểu tượng Internet Explorer trên menu Bắt đầu. Nếu bạn không thấy biểu tượng Internet Explorer trên menu Bắt đầu, hãy tìm trong thư mục Chương trình hoặc Tất cả Chương trình trên menu Bắt đầu.

  Lưu ý Nếu bạn không thể xác định biểu tượng Internet Explorer trên menu Bắt đầu, hãy làm theo các bước thay thế sau hoặc, nếu bạn không dùng Windows 7, sử dụng Phương pháp 2.
 2. Bấm chuột phải và kéo biểu tượng Internet Explorer từ menu Bắt đầu tới màn hình của bạn rồi bấm Tạo Lối tắt Tại đây hoặc bấm Sao chép Tại đây.
Một lối tắt đến Internet Explorer được tạo trên màn hình của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.

Các bước tiếp theo
 • Để xác minh rằng bạn đã khắc phục được sự cố, hãy tìm biểu tượng Internet Explorer trên màn hình của bạn. Nếu biểu tượng không xuất hiện, khởi động lại máy tính hoặc bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình rồi bấm Làm mới. Nếu biểu tượng vẫn không xuất hiện trên màn hình, có một số điều cần kiểm tra khác.
 • Nếu sự cố chưa được giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ.


Chú ý Để tạo lối tắt trên màn hình tới Internet Explorer cho những người dùng khác, hãy đăng nhập vào máy tính của bạn với tư cách là người dùng khác rồi lặp lại phương pháp này cho mỗi người dùng.

Phương pháp 2: Thêm biểu tượng Internet Explorer đặc biệt vào màn hình

Quan trọng Windows 7 không còn hỗ trợ khả năng thay đổi sổ đăng ký để biểu tượng Internet Explorer xuất hiện trên màn hình của bạn. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo Internet Explorer có thể được xoá dễ dàng vì lý do tuân thủ. Cách duy nhất để thêm biểu tượng Internet Explorer vào màn hình trong Windows 7 là tạo lối tắt như được minh hoạ trong Phương pháp 1.

Để thêm biểu tượng Internet Explorer đặc biệt vào màn hình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy. Hoặc, bấm Bắt đầu Tìm kiếm nếu khả dụng.
 2. Trong ô Mở hoặc trong ô Bắt đầu Tìm kiếm , gõ Notepad rồi bấm ENTER.
 3. Cẩn thận sao chép và dán văn bản sau vào Notepad.
  Phiên bản Windows Registry Editor 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
 4. Trên menu Tệp, bấm Lưu với tên.
 5. Trong ô Tên tệp, gõ Ie.reg rồi lưu tệp vào màn hình của bạn.
 6. Thoát Notepad.
 7. Bấm đúp vào tệp Ie.reg trên màn hình.

  Quyền Kiểm soát Truy nhập Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm vào Cho phép.
 8. Trong hộp thoại Biên tập Sổ đăng ký xuất hiện, bấm Có rồi bấm OK.

  Biểu tượng Internet Explorer đặc biệt được thêm vào màn hình của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.

  Để mở Tuỳ chọn Internet, bấm chuột phải vào biểu tượng này rồi bấm Thuộc tính. Để khởi động Internet Explorer mà không cần trình bổ sung, bấm chuột phải vào biểu tượng này rồi bấm Khởi động Không cần Trình bổ sung.
Các bước tiếp theo
 • Để xác minh rằng bạn đã khắc phục được sự cố, hãy tìm biểu tượng Internet Explorer trên màn hình của bạn. Nếu biểu tượng không xuất hiện, khởi động lại máy tính hoặc bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình rồi bấm Làm mới. Nếu biểu tượng vẫn không xuất hiện trên màn hình, có một số điều cần kiểm tra khác.
 • Nếu sự cố chưa được giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ.
Lưu ý Để tạo biểu tượng Internet Explorer trên màn hình cho những người dùng khác, hãy đăng nhập vào máy tính của bạn với tư cách là người dùng khác rồi lặp lại phương pháp này cho mỗi người dùng.

Các bước khác để tạo lối tắt đến Internet Explorer (Phương pháp 1)

 1. Chọn cẩn thận rồi sao chép lệnh sau:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  Quan trọng Đảm bảo rằng bạn chọn dấu ngoặc kép (“) ở đầu và cuối lệnh này.
 2. Bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình, trỏ vào Tạo mới rồi bấm Lối tắt.
 3. Trong Thuật sĩ Tạo Lối tắt, bấm chuột phải vào ô Gõ vị trí của mục rồi bấm Dán để dán lệnh mà bạn đã sao chép trong bước 1.
 4. Bấm Tiếp theo.
 5. Trong ô Gõ tên cho lối tắt này, gõ Internet Explorer.
 6. Bấm Kết thúc.

  Một lối tắt đến Internet Explorer được tạo trên màn hình của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.
Các bước tiếp theo
 • Để xác minh rằng bạn đã khắc phục được sự cố, hãy tìm biểu tượng Internet Explorer trên màn hình của bạn. Nếu biểu tượng không xuất hiện, khởi động lại máy tính hoặc bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình rồi bấm Làm mới. Nếu biểu tượng vẫn không xuất hiện trên màn hình, có một số điều cần kiểm tra khác.
 • Nếu sự cố chưa được giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ.
Những điều cần kiểm tra khác
Nếu biểu tượng không xuất hiện trên màn hình sau khi bạn thử một trong các phương pháp trong bài viết này để khắc phục sự cố, đảm bảo rằng Windows được đặt để hiển thị các biểu tượng trên màn hình và kích hoạt quyền truy cập Internet Explorer.

Hiển thị biểu tượng trên màn hình

Để đảm bảo Windows được đặt để hiển thị biểu tượng trên màn hình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình.
 2. Bấm Xem nếu bạn đang chạy Windows Vista. Hoặc, bấm Sắp xếp Biểu tượng Theo nếu bạn đang chạy Windows XP.
 3. Nếu dấu kiểm không xuất hiện cạnh Hiển thị Biểu tượng trên Màn hình, bấm để chọn Hiển thị Biểu tượng trên Màn hình.

Kích hoạt truy cập Internet Explorer

Để đảm bảo Windows được đặt để kích hoạt truy cập Internet Explorer, hãy làm theo các bước thích hợp cho phiên bản Windows của bạn:

Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chương trình Mặc định.
 2. Bấm Đặt truy cập chương trình và máy tính là mặc định.
 3. Trong Chọn cấu hình, bấm Tuỳ chỉnh.
 4. Bấm để chọn ô Kích hoạt truy cập vào chương trình này cạnh Internet Explorer.

Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Đặt Truy cập Chương trình và Mặc định.
 2. Trong Chọn cấu hình, bấm Tuỳ chỉnh.
 3. Bấm để chọn ô Kích hoạt truy cập vào chương trình này cạnh Internet Explorer.
Nếu sự cố vẫn không được giải quyết, liên hệ với bộ phận hỗ trợ cho Internet Explorer.
fixit fix it msie ie6 ie7 ie8 ie icon gone absent disappeared does not exist
Thuộc tính

ID Bài viết: 945402 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2013 17:48:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbmsnclientportal kbtshoot kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbprb KB945402
Phản hồi