Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Làm cách nào để xóa danh sách Recent Documents trong Office 2007

blurb
Đoạn hội thoại này sẽ giải thích cho bạn làm cách nào để xóa danh sách Recent Document trong Office 2007. Trong đoạn này, bạn sẽ thực hành trên Word 2007. Nhưng bạn vẫn có thể áp dụng sang cho Excel 2007 và Powerpoint 2007.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Dự án của tôi đã hoàn thành, vì vậy tôi muốn xóa toàn bộ danh sách tệp tin trên “Recent Documents” trong Word 2007 và Excel 2007. Tôi phải làm thế nào.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Rất dễ dàng. Tôi sẽ giải thích trong Word 2007 nhưng bạn cũng có thể làm tương tự với Excel 2007 hoặc PowerPoint 2007.

Đầu tiên, nhấp chuột vào nút Office và chọn Word Options.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Cửa sổ Word Options xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn nhấp vào Advanced và đặt giá trị “0” cho “Show this numbder of Recent Documents”. Khi bạn nhấp OK, danh sách Recent Documents sẽ được xóa hết.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Oh, vậy thôi sao ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Bạn nhấp vào nút Office để xem nhé.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Oh đúng rồi. Không còn gì trong danh sách Recent Documents.



Nhưng tôi sẽ làm gì khi muốn sử dụng lại danh sách Recent Documents ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn có thể thay đổi số trong “Show this number of Recent Documents” mà bạn vừa đặt bằng “0” về số tệp tin bạn muốn hiện trong danh sách. Nhưng bạn không thể khôi phục danh sách đã xóa.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Và khi tôi muốn xóa toàn bộ danh sách, tôi có thể bằng cách đặt số về “0”.
Thuộc tính

ID Bài viết: 945561 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 07:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB945561
Phản hồi