Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điểm khôi phục hệ thống và sao bóng tệp bị thiếu sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1

TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1), điểm khôi phục hệ thống hiện tại có thể không còn khả dụng nữa. Ngoài ra, sao bóng tệp có thể được loại bỏ như một phần của việc cài đặt gói dịch vụ.

Chú ý Để xem sao bóng tệp, bấm chuột phải vào tệp, bấm Thuộc tính, rồi bấm tab Phiên bản Trước.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ 1 (SP1) cho Windows Vista trên máy tính có ít không gian đĩa sẵn có. Khi bạn cố gắng cài đặt gói dịch vụ trên máy tính có ít không gian đĩa trống, việc cài đặt xử lý không gian đĩa trống bằng cách loại bỏ điểm khôi phục hệ thống hiện tại và tạo một điểm khôi phục hệ thống đơn mới.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết vấn đề này, hãy giải phóng thêm không gian đĩa trước khi bạn cố gắng cài đặt Vista SP1. Không gian trống khi bạn cài đặt gói dịch vụ càng nhiều, khả năng điểm khôi phục và sao bóng tệp hiện tại sẽ bị xoá sẽ càng ít.

Để biết thêm thông tin về cách giải phóng không gian đĩa trong Windows Vista, hãy xem Trợ giúp và Hỗ trợ Windows Vista. Để xem Trợ giúp và Hỗ trợ Windows Vista, làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, rồi bấm Trợ giúp và Hỗ trợ.
  2. Trong ô Tìm kiếm Trợ giúp, gõ dọn ổ đĩa, rồi nhấn ENTER.
THÔNG TIN THÊM
Nếu không gian đĩa sẵn có trên máy tính khiến điểm khôi phục hệ thống hiện bị xoá trong khi cài đặt Windows Update của gói dịch vụ, một điểm khôi phục hệ thống mới được tạo ra ngay lập tức trước khi gói dịch vụ được cài đặt.

Điểm khôi phục hệ thống mới này lưu lại trạng thái hệ thống sau khi bất kỳ bản phát hành tiên quyết thường xuyên đối với gói dịch vụ được cài đặt nhưng trước khi gói dịch vụ tự nó được cài đặt. Do đó, bạn không thể khôi phục máy tính về đúng trạng thái trước khi bạn bắt đầu cài đặt gói dịch vụ.
Để biết thêm thông tin về Windows Vista Gói Dịch vụ 1, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
936330 Cách lấy chú thích phát hành của Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 945681 - Xem lại Lần cuối: 04/16/2008 13:25:28 - Bản sửa đổi: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681
Phản hồi