Làm thế nào để kiểm nhập Microsoft lọc gói IFilters với SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:945934
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách kiểm nhập Microsoft lọc gói IFilters với Microsoft SQL Server. Sau khi bạn kiểm nhập các IFilters, bạn có thể cho phép các loại tập tin bổ sung cho SQL Server để mục chỉ dẫn và thực hiện tra cứu toàn văn bản. Các loại tập tin bổ sung bao gồm các loại tệp được hỗ trợ bởi hệ thống Microsoft Office 2007 và hệ thống Microsoft Office 2010.
THÔNG TIN THÊM
Để kiểm nhập các bộ lọc gói IFilters, hãy làm theo các bước sau:
 1. Để tải về và cài đặt chuyên biệt Microsoft lọc gói, hãy truy cập web site Microsoft sau đây:

  Microsoft Office 2007 lọc gói

  Microsoft Office 2010 lọc gói
  Lưu ý Kiến trúc của các bộ lọc gói phải trùng khớp với các kiến trúc hệ điều hành. Ví dụ, bạn phải cài đặt chuyên biệt các x 86 Phiên bản của các bộ lọc gói cho x 86 dựa trên hệ điều hành.
 2. Bắt đầu SQL Server Management Studio.
 3. Trong SQL Server Management Studio, chọn thể hiện tại mà bạn muốn kích hoạt tính năng IFilters, và sau đó chạy lệnh sau đây trong trường hợp mà:
  sp_fulltext_service 'load_os_resources', 1
 4. Nếu bạn đang chạy SQL Server 2008, đi đến bước 5. Nếu bạn đang chạy SQL Server năm 2005, dừng và khởi động lại bản ghi dịch vụ msftesql. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Tại dấu kiểm nhắc lệnh, gõ lệnh sau đây và sau đó nhấn Enter:
   net stop msftesql
   Lưu ýĐể dừng bản ghi dịch vụ msftesql cho một cụ thể Ví dụ, hãy chạy lệnh sau:
   net stop msftesql$ tôinstance_name
  2. Tại dấu kiểm nhắc lệnh, gõ lệnh sau đây và sau đó nhấn Enter:
   net Bắt đầu msftesql
   Lưu ýĐể chạy bản ghi dịch vụ msftesql cho một cụ thể Ví dụ, hãy chạy lệnh sau:
   net Bắt đầu msftesql$ tôinstance _name
 5. Khởi động lại bản ghi dịch vụ SQL Server.

  Lưu ý Bước này là không cần thiết nếu bạn cài đặt chuyên biệt một gói lọc Microsoft Office 2010.
Các loại tệp được hỗ trợ

Các loại tập tin sau đây được hỗ trợ bởi văn phòng 2007 lọc Pack:
DOCXdocm.pptx.pptm.xlsx
.xlsm.xlsbZIP..One.VDX
.VSD.VSS.VST.VSX.vtx
Các loại tập tin sau đây được hỗ trợ bởi các văn phòng 2010 lọc gói:
DOCXdocm.dotx.pptx.pptm.xlsx
.xlsmZIP..htmldoc.xls.ppt
.dot.VSS.VSD.VST.VDX.VSX
.vtx.vdw.One.ODT.ODP.ods
.msg.pub
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng SQL Server Management Studio, truy cập vào web site mạng nhà phát triển của Microsoft (MSDN) sau đây:
Văn phòng 2007 2010 toàn văn bản toàn bộ nội dung

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 945934 - Xem lại Lần cuối: 05/14/2012 19:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB945934 KbMtvi
Phản hồi