Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Vista SP1 sẽ báo cáo 4 GB bộ nhớ hệ thống (RAM) trên hệ thống có 4 GB bộ nhớ được cài đặt

GIỚI THIỆU
Sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1), dung lượng bộ nhớ (RAM) đã được Windows Vista báo cáo có thể tăng nếu các điều kiện sau là đúng:
 • BIOS hệ thống dành riêng dung lượng bộ nhớ vật lý cho đồ hoạ và các thiết bị ngoại vi khác.
 • Máy tính của bạn có nhiều hơn 3 GB bộ nhớ hệ thống được cài đặt.
Việc thay đổi này xảy ra do Windows Vista với Gói Dịch vụ 1 báo cáo lượng bộ nhớ vật lý được cài đặt trên máy tính của bạn. Tất cả các phiên bản hệ điều hành chạy trên Windows NT trước Windows Vista Gói Dịch vụ SP1 báo cáo dung lượng bộ nhớ sẵn sẵn có trên hệ điều hành. Sự thay đổi này trong Windows Vista SP1 chỉ là sự thay đổi trong việc báo cáo.

Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong báo cáo này tại các vị trí sau:
 • Giá trị RAM trong Trung tâm Chào mừng.
 • Dung lượng Bộ nhớ ở dưới vùng cửa sổ Máy tính của tôi.
 • Dung lượng Bộ nhớ (RAM) trong cửa sổ Thuộc tính Hệ thống.
 • Giá trị Tổng dung lượng bộ nhớ hệ thống của trang Xem và In Chi tiết trong khoản mục Thông tin Hiệu năng và Công cụ trong Pa-nen Điều khiển.
Ngoài ra, hiện công cụ Thông tin Hệ thống (Msinfo32.exe) hiển thị các mục sau đây trên trang Tóm tắt Hệ thống:
 • Bộ nhớ Vật lý (RAM) được Cài đặt
 • Tổng Bộ nhớ Vật lý
 • Bộ nhớ Vật lý Sẵn có
Việc cài đặt Windows Vista SP1 sẽ không thay đổi báo cáo trong các công cụ chẩn đoán sau:
 • Tab Hiệu năng trong Trình quản lý Tác vụ
 • WinVer
 • Công cụ Chuẩn đoán DirectX (DXDiag.exe)
THÔNG TIN THÊM
Trước khi cài đặt Windows Vista SP1, Windows Vista hiển thị lượng bộ nhớ hệ thống sẵn có trong hệ điều hành. Đối với các máy tính có 3 GB hoặc ít hơn 3 GB bộ nhớ vật lý được cài đặt, đôi khi giá trị bộ nhớ được báo cáo có thể nhỏ hơn bộ nhớ vật lý đã được cài đặt. Sự chênh lệch này là do BIOS và có thể do dự trữ dung lượng bộ nhớ vật lý của trình điều khiểń. Ví dụ, một số thao tác thực thi BIOS phân bổ một vài bộ nhớ vật lý cho bộ điều hợp đồ hoạ. Kích thước thông thường là từ 8 MB đến 128 MB cho đồ hoạ. Cũng có thể có các kích thước khác. BIOS và một số trình điều khiển khác có thể dự trữ bộ nhớ vật lý cho các thiết bị ngoại vi hoặc các mục đích khác. Việc dự trữ này là đều hợp lý và là một phần trong hoạt động thường xuyên của máy tính. Tuy nhiên, chúng sẽ giảm lượng bộ nhớ vật lý có cho việc sử dụng hệ điều hành và các ứng dụng. Việc dự trữ này tác động đến máy tính 32-bit và 64-bit.

Trên máy tính chạy hệ điều hành 32-bit, dung lượng bộ nhớ hệ thống hơn 3GB, và̀ với phiên bản Windows trước phiên bản Windows Vista SP1, người dùng sẽ thấy sự khác biệt lớn về lượng bộ nhớ được báo cáo sẵn có trong hệ điều hành so với dung lượng bộ nhớ được cài đặt. Điều này là bởi vì một số không gian địa chỉ vật lý phải được dự trữ như các vùng Vào/Ra đối với các thiết bị ngoại vi ánh xạ bộ nhớ. Các vùng I/O này được phân bổ giữa giới hạn 3 GB địa chỉ vật lý và 4 GB địa chỉ vật lý lớn hơn.

Các địa chỉ bộ nhớ vật lý được ánh xạ đến các vùng I/O này không thể được sử dụng để định vị bộ nhớ hệ thống vật lý. Những địa chỉ này cũng không thể được sử dụng để ngăn chặn hệ điều hành sử dụng một số bộ nhớ vật lý thường sẽ được truy nhập giữa giới hạn 3 GB địa chỉ vật lý và 4 GB địa chỉ vật lý lớn hơn. Kích thước của vùng I/O thay đổi tuỳ theo hệ thống vì chúng xác định loại và cấu hình các thiết bị ngoại vi của hệ thống.̣
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách thức bộ nhớ hệ thống được báo cáo trong Windows Vista, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
929605 Bộ nhớ hệ thống được báo cáo trong hộp thoại Thông tin Hệ thống trong Windows Vista nhỏ hơn mức bạn mong đợi nếu cài đặt 4 GB RAM
Để biết thêm thông tin về lý do tại sao các cấu phần giao diện người dùng khác nhau báo cáo các giá trị khác nhau đối với bộ nhớ hệ thống cài đặt trong Windows Vista, hãy bấm số bài viết sau để xem bài trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935268 Các cấu phần giao diện người dùng trong Windows Vista báo cáo các giá trị khác nhau đối với tổng bộ nhớ vật lý có trong máy tính (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 946003 - Xem lại Lần cuối: 02/08/2008 19:08:05 - Bản sửa đổi: 2.6

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate

 • kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003
Phản hồi