Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Làm thế nào để có thể tắt âm thanh hệ thống Windows khi Windows Vista khởi động hay tắt

blurb
Đoạn hội thoại sau đây giải thích cho chúng ta bằng cách nào có thể tắt âm thanh hệ thống Windows khi Windows Vista bật hay tắt. Để kích hoạt nó, bạn sẽ làm việc với hộp hội thoại Sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Có cách nào để tắt âm thanh hệ thống Windows khi bật hay tắt máy tính?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Vâng, có chứ. Đầu tiên, click vào Control Panel trong Start menu.


Nhấp chọn Hardware and Sound trong Control Panel.


Trong cửa sổ mới, nhấp chọn Change system sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Hộp hội thoại Sound xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn sẽ thao tác trên hộp hội thoại này.

Đầu tiên, để tắt âm thanh hệ thống Windows khi khởi động máy, bỏ dấu chọn ở phần “Play Windows startup sounds”.


Để tắt âm thanh hệ thống Windows khi tắt máy trong Windows Vista, click vào Exit Windows trong phần Program Event, sau đó click None trong danh sách xổ xuống ở mục Sounds.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Nếu tôi click vào Windows Logon hoặc Windows Logoff trong hộp Program Event, và click chọn None trong danh sách xổ xuống ở mục Sounds, làm như vậy tôi đã có thể tắt được âm thanh hệ thống khi đăng nhập và đăng xuất hệ thống không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Vâng, đúng rồi! Khi mà bạn đã làm xong các thiết lập cần thiết, click chọn OK.
Thuộc tính

ID Bài viết: 946808 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 07:08:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbhowto KB946808
Phản hồi