Bạn nhận được thông báo lỗi "Đăng nhập Dịch vụ Hồ sơ Người dùng không thành công”

Triệu chứng
Khi đăng nhập vào máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Vista bằng cách sử dụng hồ sơ tạm thời, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Dịch vụ Hồ sơ Người dùng đăng nhập không thành công. Không thể nạp hồ sơ người dùng.
Giải pháp
Đôi khi, Windows có thể không đọc đúng hồ sơ người dùng của bạn, chẳng hạn như nếu phần mềm diệt vi-rút của bạn đang quét máy tính khi bạn đang cố gắng đăng nhập. Trước khi làm theo các phương pháp bên dưới, hãy thử khởi động lại máy tính và đăng nhập lại bằng tài khoản người dùng của bạn để khắc phục sự cố này. Nếu bạn khởi động lại máy tính mà vẫn không khắc phục được sự cố này, hãy sử dụng các phương pháp sau để khắc phục sự cố này.

Chú ý Bạn phải có thể đăng nhập vào tài khoản quản trị viên để sửa hồ sơ người dùng của bạn hoặc sao chép dữ liệu của bạn sang tài khoản mới. Trước khi khắc phục sự cố, bạn hãy đăng nhập vào Windows bằng một tài khoản khác có quyền quản trị hoặc khởi động lại ở chế độ an toàn để đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên được tích hợp sẵn. Để biết thêm thông tin về cách khởi động ở chế độ an toàn, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

Phương pháp 1: Sửa hồ sơ tài khoản người dùng

Để sửa hồ sơ tài khoản người dùng, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
 1. Bấm vào Bắt đầu, nhập regedit trong hộp Tìm kiếm, sau đó bấm ENTER.
 2. Trong Registry Editor, tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Trong ngăn điều hướng, tìm thư mục bắt đầu bằng S-1-5 (khoá SID), theo sau là một số dài.
 4. Bấm vào từng thư mục S-1-5, tìm mục ProfileImagePath trong ngăn chi tiết, sau đó bấm đúp để đảm bảo rằng đây là hồ sơ tài khoản người dùng có lỗi.

  • Nếu bạn có hai thư mục bắt đầu bằng S-1-5, theo sau là các số dài và một trong số hai thư mục này kết thúc bằng .bak, bạn phải đổi tên thư mục .bak. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
   1. Bấm chuột phải vào thư mục không có .bak, sau đó bấm Đổi tên. Nhập .ba, sau đó nhấn ENTER.
   2. Bấm chuột phải vào thư mục có tên .bak, sau đó bấm Đổi tên. Loại bỏ .bak ở cuối tên thư mục, sau đó nhấn ENTER.
   3. Bấm chuột phải vào thư mục có tên .ba, sau đó bấm Đổi tên. Thay đổi .ba thành .bak ở cuối tên thư mục, sau đó nhấn ENTER.
  • Nếu bạn chỉ có một thư mục bắt đầu bằng S-1-5, theo sau là một số dài và kết thúc bằng .bak. Bấm chuột phải vào thư mục đó, sau đó bấm Đổi tên. Xóa .bak ở cuối tên thư mục, sau đó nhấn ENTER.
 5. Bấm vào thư mục không có .bak trong ngăn chi tiết, bấm đúp RefCount, nhập 0, sau đó bấm OK.
 6. Bấm vào thư mục không có .bak trong ngăn chi tiết, bấm đúp State, nhập 0, sau đó bấm OK.
 7. Đóng Registry Editor.
 8. Khởi động lại máy tính.
 9. Đăng nhập lại bằng tài khoản của bạn.

Phương pháp 2: Đăng nhập vào Windows và sao chép dữ liệu của bạn sang tài khoản mới

Tạo một tài khoản mới và sao chép dữ liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy truy nhập website sau của Microsoft:

Windows 7Windows Vista

Phương pháp 3: Xoá SID lỗi và tạo hồ sơ mới

Để xoá SID lỗi và tạo hồ sơ mới, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xoá SID lỗi.
  Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy vào phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

  Khắc phục sự cố cho tôi

  Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.

  Lưu ý
  • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản Windows bằng ngôn ngữ khác.
  • Nếu hiện không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD, sau đó bạn có thể chạy giải pháp này trên máy tính có sự cố.

  Để tôi tự khắc phục sự cố

  Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
  Để tự khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Xoá hồ sơ bằng cách sử dụng hộp thoại Thuộc tính Máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Bấm vào Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, sau đó bấm vào Thuộc tính.
   2. Bấm Thay đổi thiết đặt.

   3. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, bấm vào tab Nâng cao.

   4. Trong phần Hồ sơ Người dùng, bấm vào Cài đặt.
   5. Trong hộp thoại Hồ sơ Người dùng, chọn hồ sơ bạn muốn xóa, bấm vào Xóa, sau đó bấm vào OK.
  2. Bấm vào Bắt đầu, nhập regedit trong hộp Tìm kiếm, sau đó nhấn ENTER.
  3. Tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Bấm chuột phải vào SID mà bạn muốn xoá, sau đó bấm vào Xóa.
 2. Đăng nhập vào máy tính và tạo hồ sơ mới.
Thông tin chuyên sâu
Lỗi này có thể xảy ra nếu thiết đặt Chính sách Nhóm "Không đăng nhập người dùng bằng hồ sơ tạm thời" được cấu hình.

Sự cố này cũng có thể xảy ra nếu thư mục hồ sơ người dùng đã được xóa theo cách thủ công. Thư mục hồ sơ được xoá theo cách thủ công không xoá Mã định dạng Bảo mật (SID) khỏi danh sách hồ sơ trong sổ đăng ký.

CẢNH BÁO: Chúng tôi khuyên bạn KHÔNG nên coi đây là cách chuẩn mực để xóa hồ sơ người dùng khỏi máy tính. Phương pháp đã được ghi lại và hỗ trợ là sử dụng Cài đặt Hệ thống Nâng cao trong thuộc tính hệ thống, cài đặt "Hồ sơ Người dùng". Đối với các chương trình, phương pháp này có sẵn bằng cách sử dụng API "DeleteProfile".

Nếu có SID, Windows sẽ cố tải hồ sơ bằng cách sử dụng ProfileImagePath trỏ đến đường dẫn không tồn tại. Do đó, không thể nạp hồ sơ người dùng.
Thông tin nhật ký sự kiện
Sự kiện sau có thể được ghi trong nhật ký Ứng dụng:

 • Tên Nhật ký: Ứng dụng
  Nguồn: Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Microsoft Windows
  Ngày: Ngày
  ID Sự kiện 1515
  Danh mục Tác vụ: Không có
  Mức: Cảnh báo
  Từ khoá: Cổ điển
  Người dùng: Người dùng
  Máy tính: Máy tính
  Mô tả Windows đã sao lưu hồ sơ người dùng này. Windows sẽ tự động thử sử dụng hồ sơ sao lưu vào lần đăng nhập tiếp theo của người dùng này.

 • Tên Nhật ký: Ứng dụng
  Nguồn: Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Microsoft Windows
  Ngày: Ngày
  ID Sự kiện 1511
  Danh mục Tác vụ: Không có
  Mức: Cảnh báo
  Từ khoá: Cổ điển
  Người dùng: Người dùng
  Máy tính: Máy tính
  Mô tả: Windows không thể tìm thấy hồ sơ cục bộ và đang đăng nhập bạn bằng hồ sơ tạm thời. Những thay đổi bạn thực hiện với hồ sơ này sẽ bị mất khi bạn đăng xuất.

 • Tên Nhật ký: Ứng dụng
  Nguồn: Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Microsoft Windows
  Ngày: Ngày
  ID Sự kiện 1500
  Danh mục Tác vụ: Không có
  Mức: Lỗi
  Từ khoá: Cổ điển
  Người dùng: Người dùng
  Máy tính: Máy tính
  Mô tả: Windows không thể đăng nhập bạn vì không thể tải được hồ sơ của bạn. Kiểm tra xem bạn đã được kết nối với mạng hay chưa và mạng của bạn có đang hoạt động đúng cách không.
  CHI TIẾT - Không xác định

 • Tên Nhật ký: Ứng dụng
  Nguồn: Microsoft-Windows-Winlogon
  Ngày: Ngày
  Sự kiện ID: 6004
  Danh mục Tác vụ: Không có
  Mức: Cảnh báo
  Từ khoá: Cổ điển
  Người dùng: KHÔNG SẴN CÓ
  Máy tính: Máy tính
  Mô tả: Hồ sơ thuê bao thông báo Winlogon thiếu sự kiện thông báo quan trọng .

Thuộc tính

ID Bài viết: 947215 - Xem lại Lần cuối: 09/30/2014 16:47:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215
Phản hồi