Cách sử dụng Máy chủ Quản lý Hệ thống để phân phối Windows XP Gói Dịch vụ 3 từ một cặp chia sẻ trên mạng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sử dụng Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 hoặc Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 hoặc Quản lý Cấu hình Trung tâm của Hệ thống Microsoft 2007 để phân phối Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3) từ cặp phân phối dùng chung trên mạng.

Quan trọng Để phân phối Windows XP SP3, bạn phải cài đặt một trong các phiên bản SMS sau:
  • SMS 2.0 với Gói Dịch vụ 5 (SP5)
  • SMS 2003 với Gói Dịch vụ 2 (SP2)
  • SMS 2003 với Gói Dịch vụ 3 (SP3)
  • Quản lý Cấu hình Trung Tâm của Hệ thống 2007
  • Quản lý Cấu hình Trung tâm của Hệ thống 2007 với Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Nếu bạn định cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 từ CD Windows XP SP3 hoặc nếu bạn muốn tải Windows XP3 từ Website của Microsoft, tệp cài đặt gói dịch vụ có tên là WindowsXP-KB936929-SP3-xxx.exe.

Chú ý Trong tên tệp này, xxx thể hiện một mã ngôn ngữ cụ thể, ví dụ như "ENU" cho tiếng Anh.

Để tải xuống Windows XP SP3, ghé thăm Website của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM
Bạn cũng có thể sử dụng hướng dẫn trong "Triển khai Windows XP Gói Dịch vụ 2 với Systems Management Server" báo cáo quản trị để triển khai Gói Dịch vụ Windows XP3 bằng cách sử dụng Systems Management Server. Báo cáo quản trị này mô tả cách thực hiện các quy trình sau:
  • Tải xuống và bung rộng Windows XP SP3
  • Tạo gói và quảng cáo
  • Sử dụng gói và quảng cáo để phân phối Windows XP SP3
Để lấy báo cáo quản trị "Triển khai Windows XP Gói Dịch vụ 2 với Systems Management Server", hãy truy cập Web site sau của Microsoft:Để tải xuống mẫu Windows XP SP3 SMS, truy cập Web site sau của Microsoft:Để biết thông tin khác về SMS 2003, hãy xem "Hướng dẫn Triển khai, Lập kế hoạch và Khái niệm về Systems Management Server 2003." Để lấy phiên bản gần đây nhất của hướng dẫn này, ghé thăm Website sau của Microsoft:Để biết thông tin về cách phân phối phần mềm bằng cách sử dụng SMS 2003, xem chương 3, "Phân phối Phần mềm," trong "Khái niệm, Lập kế hoạch, và Hướng dẫn Triển khai Systems Management Server 2003."

Để biết thông tin khác về Quản lý Cấu hình Trung tâm của Hệ thống 2007, truy cập Web site sau của Microsoft:Để biết thông tin khác về phân phối phần mềm trong Quản lý Cấu hình Trung tâm của Hệ thống 2007, truy cập Web site sau của Microsoft:Để biết thông tin khác về tính năng bảo mật trong SMS, truy cập Web site sau của Microsoft:Ngoài ra, hãy xem lại báo cáo quản trị "Những điều cần thiết về Bảo mật SMS của Microsoft". Để lấy báo cáo quản trị, truy cập Web site sau của Microsoft:Lưu ý Báo cáo quản trị "Những điều cần thiết về Bảo mật SMS của Microsoft" chỉ áp dụng cho quá trình triển khai SMS 2.0 và SMS 2003 sử dụng mô hình bảo mật Chuẩn.
winxpsp3 windowsxpsp3
Thuộc tính

ID Bài viết: 947310 - Xem lại Lần cuối: 01/16/2015 10:02:52 - Bản sửa đổi: 2.3

  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto KB947310
Phản hồi