Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Yêu cầu về không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói Dịch vụ 3

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả không gian đĩa cứng yêu cầu để cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3) từ một cặp chia sẻ trên mạng, từ Windows XP SP3 CD hoặc từ Trung tâm Tải xuống Microsoft. Bài viết này dành cho những người dùng máy tính có trình độ trung cấp.

Windows XP SP3 có thể được cài đặt trên một hoặc nhiều máy tính đã chạy một trong các phiên bản sau của Windows XP:
 • Windows Xp Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005
Thông tin thêm

Trước khi bạn bắt đầu

Quan trọng Ngoài dung lượng đĩa cứng được đề cập trong bài viết này, phần hệ thống chính đầu tiên của máy tính cũng phải có 30 MB dung lượng đĩa cứng trống. Phân hoạch hệ thống chính đầu tiên là ổ đĩa chứa các tệp xác lập phần cứng phần cứng được yêu cầu để khởi động Windows. Ví dụ, phân hoạch hệ thống chính chứa tệp Ntldr, tệp Boot.ini, và tệp Ntdetect.com.

Nếu bạn đang cài đặt Windows XP SP3 trên một máy tính, bạn có thể chọn từ nhiều phương pháp cài đặt. Mỗi phương pháp có yêu cầu khác nhau về không gian tuỳ thuộc vào vị trí mà từ đó bạn muốn cài đặt gói dịch vụ.
 • Để cài đặt Windows XP SP3 từ một cặp chia sẻ trên mạng vào một máy tính, đi tới phần "Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ một cặp chia sẻ trên mạng".
 • Để cài đặt Windows XP SP3 từ Windows XP SP3 CD vào một máy tính, đi tới phần "Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ Windows XP SP3 CD".
 • Để cài đặt Windows XP SP3 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft vào một máy tính, đi tới phần "Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft".
 • Để cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính qua một mạng cục bộ, hãy sử dụng chế độ cài đặt Quy ước Đặt tên Phổ biến (UNC). Chế độ UNC cho phép bạn tiết kiệm không gian trên máy tính cục bộ bằng cách chạy các tệp cài đặt từ mạng cục bộ đó. Khi bạn sử dụng chế độ UNC để cài đặt Windows XP SP3, bạn có thể tiết kiệm không gian đĩa cứng thường được yêu cầu để giải nén các tệp Windows XP SP3 trên máy tính cục bộ.
 • Để cài đặt Windows XP SP3 từ một mạng cục bộ sang nhiều máy tính bằng cách sử dụng chế độ UNC, đi tới phần "Để cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính".

Không gian đĩa cứng yêu cầu để cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính

Các bảng sau liệt kê không gian đĩa cứng yêu cầu để cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính. Yêu cầu về không gian thay đổi tuỳ theo vị trí mà từ đó bạn muốn tải xuống hoặc cài đặt gói dịch vụ và bạn kích hoạt hay vô hiệu hoá Khôi phục Hệ thống.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn nên đọc phần "Chú ý" để xem mô tả bảng cũng như thông tin thêm mà bạn có thể cần để cài đặt Windows XP SP3.

Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ một cặp chia sẻ trên mạng

Để cài đặt Windows XP SP3 từ một cặp chia sẻ trên mạng, hãy đảm bảo rằng máy tính đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về không gian trong bảng sau:
Kích hoạt tính năng Khôi phục Hệ thốngVô hiệu hoá tính năng Khôi phục Hệ thống
Không gian làm việc80 megabyte (MB)80 MB
Những tệp loại bỏ Windows XP SP3256 MB256 MB
Tổng không gian đĩa cứng yêu cầuCó 1020 MB sau cài đặt
Sử dụng tối đa 1100 MB khi cài đặt
Có 380 MB sau cài đặt

Sử dụng tối đa 460 MB khi cài đặt

Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ Windows XP SP3 CD

Để cài đặt Windows XP SP3 từ Windows XP SP3 CD, hãy đảm bảo rằng máy tính đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về không gian nêu trong bảng sau:
Kích hoạt tính năng Khôi phục Hệ thốngVô hiệu hoá tính năng Khôi phục Hệ thống
Không gian làm việc280 MB480 MB
Những tệp loại bỏ Windows XP SP3256 MB256 MB
Tổng không gian đĩa cứng yêu cầuCó 1485 MB sau cài đặt
Sử dụng tối đa 1765 MB khi cài đặt
Có 750 MB sau cài đặt

Sử dụng tối đa 1230 MB khi cài đặt

Không gian đĩa cứng yêu cầu nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft

Để cài đặt Windows XP SP3 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft, đảm bảo rằng bạn có tối thiểu 1500 MB không gian đĩa cứng trống nếu bạn cài đặt Windows XP SP3 từ một cặp chia sẻ trên mạng.

Bạn có thể cài đặt Windows XP SP3 một cách an toàn trên một máy tính chỉ có 700 MB không gian đĩa cứng trống trên phân hoạch hiện hoạt nếu có 800 MB không gian đĩa cứng trống trên một số phân hoạch khác trên máy tính. 800 MB không gian đĩa chủ yếu được dùng để lưu trữ cặp tạm thời chứa các tệp gói dịch vụ đã được giải nén.

Chú ý khi cài đặt Windows XP SP3 trên một máy tính
 • Các con số được liệt kê trong các bảng này chỉ là những con số ước lượng. Hệ thống của bạn có thể thay đổi đáng kể. Do vậy, các con số này cung cấp hướng dẫn để cho bạn biết một cách xấp xỉ không gian trống yêu cầu.
 • Trong các bảng này, Không gian làm việc là không gian đĩa cứng yêu cầu cho các tệp chỉ được sử dụng trong quá trình cài đặt. Yêu cầu không gian làm việc chỉ là tạm thời và không đóng góp vào yêu cầu tổng không gian đĩa cứng.
 • Kích thước thực của cặp %Windir%\SoftwareDistribution\Temporary_folder_name xấp xỉ 600 MB.
 • Trong các bảng này, Tệp loại bỏ Windows XP SP3 là không gian đĩa cứng sử dụng để lưu trữ tệp và thiết đặt được thay đổi trong khi cài đặt gói dịch vụ. Bạn có thể tự động sao lưu tệp khi cài đặt gói dịch vụ. Các tệp này được yêu cầu nếu bạn muốn loại bỏ gói dịch vụ sau.
 • Kích thước bản tải xuống Windows XP SP3, như thu thập từ Web site Windows Update, xấp xỉ 70 MB. Tuy nhiên, kích thước bản tải xuống có thể lớn hơn tuỳ vào bản cập nhật đã được cài đặt trên máy tính.

Không gian đĩa cứng yêu cầu để cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính

Nếu bạn muốn cài đặt Windows XP SP3 trên nhiều máy tính qua một mạng cục bộ, bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt Quy ước Đặt tên Phổ biến (UNC).

Để cài đặt Windows XP SP3 bằng cách sử dụng chế độ cài đặt UNC, làm theo các bước sau:
 1. Sao chép nội dung của Windows XP SP3 CD sang một cặp chia sẻ trên mạng.
 2. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 3. cmd, sau đó nhấn ENTER.
 4. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:tên cặp chia sẻ
  Chú ý Trong lệnh này, tên cặp chia sẻ là vùng dành sẵn cho cặp trên mạng mà bạn muốn giải nén Windows XP SP3 sang.
 5. Trong cặp chia sẻ trên mạng, định vị và sau đó bấm đúp vào cặp Cập nhật.

  Chú ý Cặp Cập nhật nằm trong cặp i386.
 6. Bấm đúp vào tệp Update.exe để cài đặt Windows XP SP3.
Nếu vì một số lý do, các bước này không hữu ích đối với bạn, hãy nhấp vào liên kết sau để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói Dịch vụ 1, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ Sở Kiến thức Microsoft:
326583 Yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói dịch vụ 1
Để biết thêm thông tin về yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói Dịch vụ 2, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ Sở Kiến thức Microsoft:
837783 Yêu cầu không gian đĩa cứng đối với Windows XP Gói dịch vụ 2
Để biết thêm thông tin về yêu cầu hệ thống đối với hệ điều hành Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314865 Yêu cầu hệ thống đối với hệ điều hành Windows XP
winxpsp3 windowsxpsp3
Thuộc tính

ID Bài viết: 947311 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 02:59:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311
Phản hồi