Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn được nhắc kích hoạt Windows Vista sau khi cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1

TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1, bạn có thể được nhắc kích hoạt bản sao Windows Vista của mình. Bạn có thể được nhắc thực hiện việc này ngay cả khi máy tính được chỉ định trước đó là "Chính gốc và Đã được kích hoạt." Ngoài ra, hộp thoại Thuộc tính Hệ thống Vista có thể chỉ ra rằng bản sao Windows Vista chưa được kích hoạt.
NGUYÊN NHÂN

Trường hợp 1: Các thay đổi về phần cứng hoặc về trình điều khiển thiết bị phần cứng được phát hiện

Một phần quy trình Windows Genuine yêu cầu bạn kích hoạt lại máy tính của mình khi phần cứng nào đó được thay đổi hoặc khi trình điều khiển thiết bị phần cứng nào đó được thay đổi. Windows Vista Gói Dịch vụ 1 có thể cập nhật một số trình điều khiển thiết bị được cài đặt. Do đó, bạn có thể được nhắc kích hoạt lại Windows Vista.

Nguyên nhân 2: Bản sao Windows Vista được cài đặt trên máy tính không được kích hoạt

Trước khi bạn cài đặt gói dịch vụ, khai thác kích hoạt có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Việc khai thác kích hoạt này có thể được tạo ra nhằm phá vỡ quy trình kích hoạt Windows Vista. Loại khai thác này có thể gây sửa đổi nghiêm trọng đối với các cấu phần hệ thống quan trọng trong Windows Vista và có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống. Windows Vista SP1 giải quyết các khai thác được tạo ra nhằm phá vỡ quy trình kích hoạt. Windows Vista SP1 cũng bao gồm bản cập nhật nhắm đến và vô hiệu hoá các khai thác này.

Chú ý Để có thêm thông tin về cách xác định liệu bản Windows Vista có bản quyền hay không, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Giải pháp cho Nguyên nhân 1

Kích hoạt lại bản Windows Vista của bạn. Để biết thêm thông tin về cách kích hoạt Windows Vista, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
940315 Cách kích hoạt Windows Vista (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Giải pháp cho Nguyên nhân 2

Sau khi bạn đã cài đặt gói dịch vụ trên máy tính chạy trên Vista đang chạy loại khai thác này, quy trình kích hoạt Vista được kích hoạt lại. Bạn có thể được nhắc kích hoạt Vista và đưa ra khoá cấp phép Windows Vista hiện có và hợp lệ.
Thuộc tính

ID Bài viết: 947519 - Xem lại Lần cuối: 04/16/2008 13:25:28 - Bản sửa đổi: 1.3

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519
Phản hồi