你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Cách cài đặt Windows Vista Gói Dịch 1 khi thời gian kích hoạt Windows Vista hết hiệu lực

GIỚI THIỆU
Khi bạn khởi động Windows Vista, bạn có thể nhận được thông báo sau:
Kích hoạt Windows Bây giờ
Thời gian kích hoạt của bạn đã hết hiệu lực và Windows không còn làm việc.
Để sử dụng Windows bạn phải kích hoạt bản sao Windows này.
Khi hành vi này xảy ra, Windows Vista đang chạy trong chế độ tính năng giảm. Khi Windows Vista đang chạy trong chế độ chức năng giảm, thanh tác vụ không xuất hiện. Ngoài ra, bạn không có quyền truy nhập đầy đủ vào các tính năng và chương trình của Windows Vista.

Bài viết này mô tả cách cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) khi Windows Vista đang chạy trong chế độ chức năng giảm vì thời gian kích hoạt đã hết hiệu lực. Sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1, bạn có thể truy nhập dữ liệu.
THÔNG TIN THÊM
Để cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 trong khi Windows Vista đang ở chế độ chức năng giảm, làm theo các bước sau.

Quan trọng Nếu bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 khi Windows Vista đang ở chế độ chức năng giảm, bạn không thể dỡ cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1.
  1. Đăng nhập vào máy tính chạy trên Windows Vista.
  2. Sau khi thông báo được đề cập trong phần "Hiện tượng" xuất hiện, bấm Truy nhập máy tính của bạn theo chức năng giảm.
  3. Trong Internet Explorer, gõ một trong các URL sau trong thanh Địa chỉ:

    Windows Vista, phiên bản 32 bitWindows Vista, phiên bản 64 bit
  4. Làm theo các bước sau để tải và cài đặt Windows Vista SP1.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt Windows Vista SP1, bạn sẽ được yêu cầu kích hoạt Windows Vista. Tuy nhiên, truy nhập vào các tệp , dữ liệu, và chương trình phải không bị hạn chế. Chỉ áp dụng hành vi này nếu thời gian kích hoạt đã hết hiệu lực. Không áp dụng hành vi này nếu xảy ra bất kỳ hoạt động không có bản quyền.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về hành vi của chế độ chức năng giảm trong Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
925582 về hành vi của chế độ chức năng giảm trong Windows Vista (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách thoát chế độ chức năng giảm trong Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
925616 Thông báo lỗi khi bạn khởi động Windows Vista: "Thời gian kích hoạt của bạn đã hết hiệu lực" (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
属性

文章 ID:947874 - 上次审阅时间:05/09/2008 11:43:25 - 修订版本: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

  • kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874
反馈