PC Talk - Làm thế nào cập nhật ID người dùng và mật khẩu trong Windows Vista.

blurb
Cuộc trò chuyện này giải thích cách cập nhật ID người dùng và mật khẩu của bạn. Để làm việc này, bạn sẽ làm việc trong User Accounts settings.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif
Có thể thay đổi tên người dùng của tôi, cái mà tôi được yêu cầu nhập vào khi tôi đăng nhập vào Windows Vista hay không? Tôi đã cài đặt nó một cách tùy ý trong lần đầu tiên.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Được chứ, rất dễ để thay đổi nó. Đầu tiên, nhấn nút Start và nhấn Control Panel trong Start menu.


Khi cửa sổ Control Panel xuất hiện, nhấn User Accounts and Family Safety.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
Xong, tiếp theo tôi cần nhấn vào User Accounts trong cửa sổ..
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Tài khoản hiện thời và biểu tượng sẽ xuất hiện nên chọn Change the User Accounts.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Xuất hiện thông báo ”Creating new user accounts”. Rồi tôi sẽ nhập vào tên người dùng và nhấn Change user name, có đúng không?


Tôi cũng có thể đổi mật khẩu luôn chứ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Đương nhiên rồi, bạn có thể. Khi bạn nhấn vào Change your password trong màn hình thay đổi tài khoản người dùng trước đó, màn hình thay đổi mật khẩu của bạn sẽ được nhắc nhở. Bạn sẽ cần nhập vào mật khẩu đang dùng của bạn và mật khẩu mới rồi nhấn Change password.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Ồ, nó dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Bạn có thể thay đổi mật khẩu từ danh mục mà sẽ xuất hiện khi ban nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL, hãy thử nó vào lần sau.
Thuộc tính

ID Bài viết: 947963 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 07:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB947963
Phản hồi