Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng cơ chế điều chỉnh để điều khiển hoạt động của mạng trong Windows Vista

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows XP và Windows Vista (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sử dụng điều chỉnh mạng để điều khiển hoạt động của mạng trên máy tính đang chạy Windows Vista.
THÔNG TIN THÊM

Lưu thông đa phương tiện

Việc xử lý gói thông tin mạng trên một máy tính là một tác vụ cần nhiều tài nguyên. Ở các liên kết băng thông rỗng, lưu lượng mạng cần nhiều tài nguyên hệ thống hơn. Ngoài ra, các chương trình đa phương tiện đều nhạy cảm về mặt thời gian, và những chương trình này yêu cầu truy nhập ưu tiên vào tài nguyên của CPU.

Để biết thêm thông tin về quá trình ưu tiên cho các chương trình đa phương tiện, ghé thăm Website Mạng Nhà phát triển Microsoft sau:

Cơ chế xử lý Windows

Vì các chương trình đa phương tiện yêu cầu thêm tài nguyên, ngăn xếp kết nối mạng Windows thực hiện cơ chế xử lý để hạn chế việc xử lý lưu lượng mạng không có đa phương tiện thành 10 gói trên một phần nghìn giây.

Xử lý này có hiệu lực chỉ khi bạn đang chạy các chương trình đa phương tiện cảm ứng theo thời gian. Tuy nhiên, cơ chế xử lý này có thể tiềm ẩn gây giảm hoạt động của mạng trong thời gian phát lại đa phương tiện hiện hoạt. Sự giảm hiệu suất này chỉ có thể xảy ra ở các mạng tốc độ cao bị bão hoà tới dung lượng tối đa.

Cách nâng cao hiệu suất mạng trong Windows Vista

Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng kí không đúng bằng cách dùng Registry Editor hoặc dùng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng kí.

Trong trường hợp hiệu suất mạng giảm, bạn có thể điều khiển tốc độ xử lý để nâng cao hiệu suất mạng trong Windows Vista. Tuy nhiên, bạn phải thực hiện việc này cẩn thận vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng phát lại đa phương tiện.

Để cấu hình tốc độ xử lý, thay đổi giá trị mục nhập sổ đăng ký NetworkThrottlingIndex theo khoá con sổ đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\

Tên : NetworkThrottlingIndex
Loại giá trị : DWORD
Dữ liệu giá trị : Từ số nguyên 1 đến 70 (Thập phân) (Thập phân)

Theo mặc định, giá trị cho mục nhập sổ đăng ký NetworkThrottlingIndex được đặt là 10. Khi mục nhập sổ đăng ký NetworkThrottlingIndex không tồn tại, hành vi này tương tự hành vi mặc định. Có thể tắt xử lý mạng hoàn toàn bằng cách cài đặt giá trị FFFFFFFF (hệ thập lục phân). Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn thay đổi giá trị của mục nhập sổ đăng ký NetworkThrottlingIndex.

Quan trọngGiá trị mặc định này sẽ không làm suy giảm hiệu suất mạng trong hầu hết những kịch bản Internet phổ biến sử dụng kết nối băng rộng. Chúng tôi khuyên bạn chỉ sử dụng cơ chế xử lý này sau khi hiểu được sự lựa chọn tối ưu giữa chất lượng phát lại đa phương tiện và hiệu suất mạng.
Thuộc tính

ID Bài viết: 948066 - Xem lại Lần cuối: 05/09/2008 11:43:25 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Service Pack 1

  • kbinfo kbperformance kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_latencyperformance kbexpertiseadvanced kbhowto KB948066
Phản hồi