Cách dỡ cài đặt Windows Vista SP1 như bước khắc phục sự cố

GIỚI THIỆU
Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) là bản cập nhật quan trọng cho Windows Vista. Windows Vista SP1 chứa nhiều cập nhật tiện lợi và tin cậy cho Windows Vista.

Sau khi bạn cài đặt Windows Vista SP1, bạn có thể nhận thấy rằng thiết bị phần cứng hoặc chương trình đã được cài đặt hoạt động khác biệt. Vì vậy, bạn có thể muốn dỡ̃ cài đặt Windows Vista SP1 như bước khắc phục sự cố.

Bài viết này mô tả các phương pháp mà chúng tôi khuyến nghị để dỡ cài đặt Windows Vista SP1.

Sau khi bạn thực hiện các bước trong bài viết này, chúng tôi khuyên bạn nên ghé thăm Website sau của Microsoft để cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất:
THÔNG TIN THÊM
Để dỡ cài đặt Windows Vista SP1, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Sử dụng khoản mục Chương trình và Tính năng trong Pa-nen Điều khiển

Để dỡ cài đặt Windows Vista SP1 bằng cách sử dụng khoản mục Chương trình và Tính năng trong Pa-nen Điều khiển, làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút Khởi động, gõ Appwiz.cpl trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm Appwiz.cpl trong danh sách Các chương trình.

  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc một xác nhận, hãy gõ mật khẩu, hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt.
 3. BấmGói Dịch vụ cho Microsoft Windows (KB936330), rồi bấm Dỡ cài đặt.
 4. Làm theo những chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn thành quy trình dỡ cài đặt.

Phương pháp 2: Sử dụng Khôi phục Hệ thống

Bạn có thể sử dụng Khôi phục Hệ thống gián tuyến hoặc Khôi phục Hệ thống để loại bỏ Windows Vista SP1.

Chú ý́ Cách tốt nhất, sử dụng Khôi phục Hệ thống gián tuyến khi bạn muốn dỡ cài đặt Windows Vista SP1.

Chú ý́ Quy trình Khôi phục Hệ thống không xoá bất kỳ tệp cá nhân hay dữ liệu cá nhân.

Khôi phục Hệ thống Gián tuyến

Để sử dụng Khôi phục Hệ thống gián tuyến nhằm loại bỏ Windows Vista SP1, làm theo các bước sau.

Chú ý́ Để sử dụng Khôi phục Hệ thống gián tuyến, bạn phải có một DVD Windows Vista. Ngoài ra, máy tính của bạn phải được cấu hình để khởi động từ ổ DVD. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải sửa đổi các thiết đặt BIOS trên máy tính để cấu hình máy tính nhằm khởi động từ ổ DVD. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình máy tính để khởi động từ ổDVD, xem tài liệu nhà sản xuất hoặc liên hệ nhà sản xuất máy tính.
 1. Cho DVD Windows Vista vào, rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn nhận thông báo sau, nhấn phím bất kỳ̀:
  Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ ổ CD hoặc DVD.
 3. Đặt các tuỳ chọn sau, rồi bấm Tiếp theo:
  • Ngôn ngữ để cài đặt
  • Định dạng tiền tệ và thời gian
  • Bàn phím hoặc phương pháp đầu vào
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn, chọn hệ điều hành mà bạn muốn sửa nếu cần thiết, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Bấm Khôi phục Hệ thống, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Bấm để chọn Thời điểm Khôi phục khớp với ngày cài đặt cho Gói Dịch vụ 1. Thời điểm Khôi phục sẽ được gắn nhãn hoặc Cài đặt: Cập nhật Windows hoặc Cài đặt: Windows Vista Gói Dịch vụ 1.
 7. Xác nhận đĩa bạn muốn khôi phục, rồi bấm Tiếp theo.
 8. Bấm Kết thúc, rồi bấm Có́ khi bạn được nhắc.
 9. Khi quy trình Khôi phục Hệ thống hoàn thành, bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính.
 10. Sau khi máy tính khởi động lại, bấm Đóng để xác nhận quy trình Khôi phục Hệ thống đã kết thúc thành công.

Khôi phục Hệ thống trong Windows Vista

Để sử dụng Khôi phục Hệ thống trong Windows Vista nhằm loại bỏ Windows Vista SP1, làm theo các bước sau.

Quan trọng Trước khi bạn sử dụng Khôi phục Hệ thống, đảm bảo rằng bạn đã khởi động lại máy tính ít nhất một lần kể từ khi bạn đã cài đặt Windows Vista SP1. Bằng cách khởi động lại máy tính, bạn cho phép bất kỳ quy trình bảo dưỡng còn lại để kết thúc.
 1. Bấm Bắt đầunút Khởi động, gõ rstrui trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm rstrui trong danh sách Các chương trình.

  Quyền Kiểm soát Truy nhập Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc một xác nhận, hãy gõ mật khẩu, hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Trong Tệp Khôi phục Hệ thống và cửa sổ Cài đặt, bấm Tiếp theo.
 3. Trong cửa sổ Chọn Thời điểm Khôi phục, bấm để chọn thời điểm Khôi phục khớp với ngày cài đặt cho Gói Dịch vụ 1, rồi bấm Tiếp theo.

  Chú ý Thời điểm Khôi phục sẽ được gắn nhãn hoặc Cài đặt: Cập nhật Windows hoặc Cài đặt: Windows Vista Gói Dịch vụ 1.
 4. Kiểm chứng thời điểm khôi phục bạn muốn dùng, rồi bấm Kết thúc.
Thuộc tính

ID Bài viết: 948537 - Xem lại Lần cuối: 04/18/2008 17:08:30 - Bản sửa đổi: 3.3

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbservicepack kbexpertisebeginner kbhowto KB948537
Phản hồi