Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

ID sự kiện 15016 xuất hiện trong nhật ký Hệ thống sau khi bạn cài đặt Windows Server 2008 trên bộ điều khiển không miền hoặc sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch dụ 1 trong nhóm làm việc

TRIỆU CHỨNG
Bạn thực hiện cài đặt riêng Windows Server 2008 trên bộ điều khiển không miền, hoặc bạn thực hiện cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) trong nhóm làm việc. Sau đó́, bạn nhận một thống báo lỗi trong nhật ký Hệ thống giống như sau:

Tên nhật ký: Hệ thống
Nguồn: Microsoft-Windows-Http
Ngày Sự kiện: <Ngày và Giờ>
ID Sự kiện 15016
Thể loại Tác vụ̣: Không có
Mức độ̣: Lỗi
Từ khoá: Truyền thống
Mô ta:̉ Không thể khởi động gói bảo mật Kerberos để xác thực phía máy chủ̉. Trường dữ liệu chứa số lỗi.

<Sự kiện xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <Hệ thống>  <Tên Nhà cung cấp="Microsoft-Windows-HttpEvent" Guid="{7b6bc78c-898b-4170-bbf8-1a469ea43fc5}" EventSourceName="HTTP" />  <EventID Qualifiers="49152">15016</EventID>  <Phiên bản>0</Phiên bản>  <Mức độ̣>2</Mức độ̣>  <Tác vụ>0</Tác vụ̣>  <Mã thao tác>0</Mã thao tác>  <Từ khoá>0x80000000000000</Từ khoá>  <Giờ Hệ thống được tạo="2008-02-05T00:50:35.641Z" />  <EventRecordID>210</EventRecordID>  <Tương quan />  <IDQuy trình Thực thi="4" ThreadID="288" />  <Kênh>Hệ thống</Kênh>  <Máy tính>WIN-UC6TZ2S7VYG</Máy tính>  <Bảo mật /> </Hệ thống> <Dữ liệu Sự kiện>  <Tên Dữ liệu="DeviceObject">\Device\Http\ReqQueue</Data>  <Tên Dữ liệu="SecurityPackage">Kerberos</Data>  <Nhị phân>000004000200300000000000A83A00C00000000000000000000000000000000000000000000000000E030980</Binary> </Dữ liệu Sự kiện></Sự kiện>

THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể an toàn bỏ qua thông báo lỗi này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 949213 - Xem lại Lần cuối: 05/09/2008 11:43:25 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Service Pack 1

 • kberrmsg kbtshoot kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbprb KB949213
Phản hồi