你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Lỗi "Lỗi khi cấu hình các bản cập nhật Windows. Hoàn nguyên các thay đổi. Không tắt máy tính" khi bạn cố gắng cài đặt bản cập nhật Windows

Triệu chứng
Khi bạn cố cài đặt các bản cập nhật Windows, bạn nhận được lỗi sau:
Lỗi khi đặt cấu hình các bản cập nhật Windows. Hoàn nguyên các thay đổi. Không tắt máy tính của bạn.

Chú ý Nếu sự cố này xảy ra, có thể mất 30 phút để hoàn nguyên các thay đổi, sau đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập Windows.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng các phương pháp sau, bắt đầu bằng phương pháp đầu tiên bên dưới. Nếu điều đó không khắc phục được sự cố của bạn, bấm vào phương pháp tiếp theo.

Khởi động lại máy tính của bạn (chỉ dành cho Windows 8)

Để khởi động lại Windows 8, hãy làm theo các bước sau:
 1. Vuốt từ góc trên bên phải của màn hình (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy di chuyển con trỏ đến góc trên bên phải của màn hình), rồi chạm hoặc bấm vào Thiết đặt.
 2. Chạm hoặc bấm vào Nguồn điện, rồi chạm hoặc bấm vào Khởi động lại.
 3. Thử cài đặt lại Windows Updates.

Rút phương tiện di động khỏi máy tính (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Bạn phải rút tất cả phương tiện di động của mình khỏi máy tính, chẳng hạn như đĩa di động (đĩa Blu-ray, DVD, CD), thẻ nhớ (thẻ CompactFlash, thẻ Secure Digital, Thẻ Nhớ) và ổ đĩa flash USB.

Các phương tiện di động này có thể gây ra sự cố này trong khi khởi động lại Windows.

Chạy Trình khắc phục sự cố Windows Update (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Windows 8 hoặc Windows 7

Để tải xuống và chạy trình khắc phục sự cố Windows Update, bấm vào nút chạy ngay bây giờ bên dưới hoặc bạn có thể mở bằng cách làm theo các bước sau:

Microsoft fix it banner
Trình khắc phục sự cố Tự động khắc phục và chẩn đoán các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy ngay bây giờ


Chú ý Trình khắc phục sự cố Windows Update có thể có các văn bản chỉ bằng tiếng Anh. Sau khi Trình khắc phục sự cố Windows Update hoàn tất, lịch sử Windows Update trước của bạn có thể bị xoá.

Nếu bạn không có kết nối Internet trong Windows 8, bạn có thể mở trình khắc phục sự cố Windows Update được bao gồm trong Windows 8. Tuy nhiên, trình khắc phục sự cố đó không thực hiện tất cả các bước khắc phục sự cố mà trình khắc phục sự cố đã liên kết ở trên thực hiện.
 1. Mở trình khắc phục sự cố Windows Update bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, chạm Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm).
 2. Nhập Khắc phục sự cố, chạm hoặc bấm vào Thiết đặt, rồi chạm hoặc bấm vào Khắc phục sự cố.
 3. Trong Hệ thống và Bảo mật, chạm hoặc bấm Khắc phục Sự cố bằng Windows Update, rồi bấm vào Tiếp theo.

Windows Vista

Để khởi động Trình khắc phục sự cố Windows Update, bấm vào nút chạy ngay bây giờ ở bên dưới:
Microsoft fix it banner
Trình khắc phục sự cố Tự động khắc phục và chẩn đoán các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.
tìm hiểu thêm
chạy ngay bây giờ


Chú ý
Trình khắc phục sự cố Windows Update có thể có các văn bản chỉ có bằng tiếng Anh. Sau khi Trình khắc phục sự cố Windows Update hoàn tất, lịch sử Windows Update trước của bạn có thể bị xoá.

Cài đặt các bản cập nhật Windows ở trạng thái khởi động sạch (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Cài đặt các bản cập nhật Windows ở trạng thái khởi động sạch sẽ tránh quá trình cài đặt các bản cập nhật Windows bị chặn bởi một số ứng dụng và dịch vụ khác được cài đặt trong Windows. Để thực hiện khởi động sạch trong Windows, hãy xem cách thực hiện khởi động sạch để khắc phục sự cố trong Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista.

Thực hiện khôi phục hệ thống (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Chú ý Bạn phải đăng nhập vào Windows bằng tài khoản quản trị viên để hoàn tất phương pháp này. Nếu máy tính này là một phần của mạng ở cơ quan, bạn nên phải nhờ quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để biết thông tin về cách đăng nhập vào Windows với tư cách là quản trị viên, bấm vào một trong các liên kết sau, tuỳ thuộc vào phiên bản Windows bạn đang chạy:Khi bạn khởi động máy tính bằng đĩa cài đặt Windows, bạn có thể thực hiện tuỳ chọn khôi phục hệ thống khi khởi động. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:

Chú ý Nếu máy tính của bạn không được cấu hình để khởi động từ CD hoặc từ DVD, hoặc nếu Windows được cài đặt trước trên máy tính của bạn mà không có CD hay DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính để biết hướng dẫn về cách tiếp tục hoặc chuyển đến phương pháp tiếp theo.

Windows 8

 1. Chèn đĩa khởi động Windows 8 vào ổ đĩa, rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn được nhắc khởi động từ đĩa, nhấn phím bất kỳ.
 3. Chạm hoặc bấm Sửa máy tính của bạn.
 4. Chạm hoặc bấm Khắc phục sự cố, rồi chạm hoặc bấm vào Tuỳ chọn nâng cao.
 5. Chạm hoặc bấm vào phiên bản Windows 8 của bạn, chạm hoặc bấm vào Khôi phục Hệ thống, chạm hoặc bấm vào điểm khôi phục bạn muốn, rồi chạm hoặc bấm Tiếp theo.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện Khôi phục Hệ thống, khi được nhắc hãy khởi động lại máy tính của bạn.

Windows Vista hoặc Windows 7

Khởi động Windows
 1. Chèn đĩa cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7 vào ổ đĩa, rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn được nhắc khởi động từ đĩa, hãy nhấn phím bất kỳ.
 3. Khi bạn được nhắc, hãy cấu hình các tuỳ chọn Ngôn ngữ cài đặt, định dạng Giờ và tiền tệBàn phím hoặc phương thức nhập mà bạn muốn, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
Chọn một điểm khôi phục
 1. Trên trang Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows mà bạn muốn sửa, rồi bấm vào Tiếp theo.
 2. Trên trang Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào Khôi phục Hệ thống.
 3. Trên trang Khôi phục Hệ thống, bấm vào Tiếp theo.
 4. Chọn một điểm khôi phục tại đó bạn biết hệ điều hành đã hoạt động, rồi bấm vào Tiếp theo.

  Điểm khôi phục phải là thời điểm trước lần đầu tiên bạn gặp lỗi. Để chọn ngày, sử dụng tuỳ chọn Chọn điểm khôi phục khác rồi bấm vào Tiếp theo.
 5. Nếu bạn được nhắc chỉ định đĩa để khôi phục, hãy chọn đĩa cứng, rồi bấm vào Tiếp theo.
 6. Trên trang Xác nhận điểm khôi phục của bạn, bấm Kết thúc.
 7. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, bấm Khởi động lại.

Thực hiện nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) (Windows 7 và Windows Vista)

Việc thực hiện nâng cấp tại chỗ sẽ khôi phục bản cài đặt Windows hiện tại về phiên bản DVD cài đặt. Việc này cũng yêu cầu cài đặt tất cả các bản cập nhật không có trong DVD cài đặt. Nếu máy tính của bạn được cài đặt trước Windows, hãy xem lại tài liệu của máy tính để biết hướng dẫn về cách thực hiện nâng cấp tại chỗ. Nếu không, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn sao lưu tất cả tệp cá nhân của mình. Để biết thông tin, hãy xem cách sao lưu tệp của bạn.
 1. Chèn DVD Windows Vista hoặc Windows 7 vào ổ đĩa DVD của máy tính.
 2. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.
  • Chú ý Nếu Windows không tự động phát hiện thấy DVD, hãy làm theo các bước sau:
   1. Bấm Bắt đầu, rồi nhập Drive:\setup.exe vào ô Bắt đầu Tìm kiếm. Chú ý Trình giữ chỗ Ổ đĩa là chữ cái ổ đĩa cho ổ DVD của máy tính, thường là D:\.
   2. Trong danh sách Chương trình, bấm Setup.exe.
   3. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.
 3. Bấm vào Truy cập trực tuyến để nhận các bản cập nhật mới nhất cho cài đặt (đề xuất).
 4. Nhập khoá CD nếu bạn được nhắc làm việc này.
 5. Chọn hệ điều hành trong trang Cài đặt Windows mà bạn muốn nâng cấp.
 6. Bấm vào Có để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 7. Trên màn hình Bạn muốn loại cài đặt nào?, bấm Nâng cấp.
 8. Khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính của bạn.

Các bước tiếp theo
Nếu các phương pháp này không khắc phục được sự cố, bạn có thể sử dụng Trang web Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm các giải pháp khác cho sự cố của bạn. Một số dịch vụ mà các Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp gồm có: Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.
Thông tin thêm

Cách khôi phục hoặc sửa chữa cài đặt Windows của bạn

Sửa chữa và khôi phục cho Windows

Sửa lỗi Khởi động cho Windows 7

Sửa lỗi Khởi động cho Windows Vista

Chú ý Các trang web này bao gồm các tuỳ chọn để sử dụng khi nhà sản xuất đã cài đặt tuỳ chọn Khôi phục hệ thống trên máy tính.

Cách tránh sự cố này trong Windows Vista

Để tránh sự cố này trong Windows Vista, hãy lấy và cài đặt bản cập nhật 937287 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tách riêng khỏi tất cả các bản cập nhật khác trên trang web Windows Update. Cài đặt bản cập nhật áp dụng cho phiên bản Windows Vista của bạn để bạn có thể cài đặt thành công các bản cập nhật sau này.

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ thống chạy trên Windows Vista x86
Tải xuốngTải xuống gói Windows6.0-KB937287-x86.msu ngay bây giờ.
Hệ thống chạy trên Windows Vista x64
Tải xuốngTải xuống gói Windows6.0-KB937287-x64.msu ngay bây giờ.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
属性

文章 ID:949358 - 上次审阅时间:12/02/2013 16:12:00 - 修订版本: 15.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Pro

 • kbPubTypeKC kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbprb KB949358
反馈