Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn cố cài đặt Windows XP SP3: "Bạn không có đủ không gian đĩa trống trên %Ổ đĩa Hệ thống% để lưu trữ các tệp dỡ cài đặt"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi Thiết lập Gói Dịch vụ 3
Bạn không có đủ không gian đĩa trống trên %Ổ đĩa Hệ thống% để lưu trữ các tệp dỡ cài đặt.
Ngoài ra, lỗi dưới đây có thể được ghi vào nhật ký cài đặt gói dịch vụ:
8007F02B – STATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST
Chú ý Nhật ký cài đặt này thường nằm ở vị trí dưới đây:
Drive_Letter:\Windows\Svcpack.log
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu thiếu không gian đĩa trống sẵn có trên máy tính để lưu trữ các tệp dỡ cài đặt. (Các tệp dỡ cài đặt cũng được gọi là tệp sao lưu).
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, giải phóng không gian trên đĩa bằng cách xóa các tệp mà bạn không cần đến. Không gian đĩa trống bổ sung mà bạn phải có để lưu trữ các tệp dỡ cài đặt được chỉ định trong thông báo lỗi.

Công cụ Dọn Ổ đĩa giúp bạn giải phóng không gian trên đĩa cứng bằng cách tìm kiếm trên đĩa các tệp mà bạn có thể xóa an toàn. Bạn có thể chọn xóa một số hoặc tất cả các tệp trong danh sách đó.

Để khởi động công cụ Dọn Ổ đĩa, sử dụng một trong các phương pháp dưới đây:
  • Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy. Trong ô Mở, gõ cleanmgr, rồi bấm OK.
  • Bấm Bắt đầu, trỏ tới Tất cả các Chương trình, trỏ tới Các tiện ích, trỏ tới Công cụ Hệ thống, rồi bấm Dọn Ổ đĩa.
  • Trong Windows Explorer hoặc trong Máy tính của tôi, bấm chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn giải phóng không gian đĩa, bấm Thuộc tính, bấm vào tab Chung, rồi bấm Dọn Ổ đĩa.
Để biết thêm thông tin về công cụ Dọn Ổ đĩa, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310312 Mô tả Công cụ Dọn ổ đĩa trong Windows XP
Thuộc tính

ID Bài viết: 949375 - Xem lại Lần cuối: 05/05/2008 11:45:35 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949375
Phản hồi