Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn cố cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3: "Bạn không có đủ không gian đĩa trống trên %Ổ đĩa Hệ thống% để cài đặt Gói Dịch vụ 3"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3), bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Lỗi Thiết lập Gói Dịch vụ 3
Bạn không có đủ không gian đĩa trống trên %Ổ đĩa Hệ thống% để cài đặt Gói Dịch vụ 3.
Khi bạn kiểm tra tệp nhật ký cập nhật Windows, bạn có thể thấy mục nhập chứa mã lỗi sau đây:
0x8007F003
Khi bạn kiểm tra tệp nhật ký cập nhật gói dịch vụ, bạn có thể thấy mục nhập chứa thông báo trạng thái sau đây:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Chú ý
 • Biến môi trường %Ổ đĩa Hệ thống% trong thông báo lỗi chỉ ra ổ đĩa mà Windows được cài đặt. Thông thường, đó là ổ C.
 • Thông thường, tệp nhật ký cập nhật Windows nằm ở vị trí sau đây:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • Thông thường, tệp nhật ký gói dịch vụ nằm ở vị trí sau đây:
  C:Windows\Svcpack.log
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xuất hiện nếu thiếu không gian trống trên ổ đĩa mà Windows được cài đặt để cài đặt gói dịch vụ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, giải phóng không gian đĩa bằng cách xóa các tệp không cần thiết. Không gian đĩa tối thiểu bạn phải giải phóng được chỉ định trong thông báo lỗi. Bạn có thể sử dụng công cụ Dọn Ổ đĩa để giúp giải phóng không gian trên đĩa cứng bằng cách tìm kiếm trên đĩa các tệp mà bạn có thể xóa an toàn. Sau đo,́ bạn có thể quyết định xóa một số hoặc tất cả các tệp đã chỉ định.

Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để khởi động công cụ Dọn Ổ đĩa:
 • Bấm Bắt đầu, bấmChạy, gõcleanmgr trong hộp Mở, rồi nhấn ENTER.
 • Bấm Bắt đầu, trỏ tới Tất cả các Chương trình, trỏ tới Các tiện ích, trỏ tới Công cụ Hệ thống, rồi bấm Dọn Ổ đĩa.
 • Trong Windows Explorer hoặc trong Máy tính của tôi, bấm chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn giải phóng không gian đĩa, rồi bấm Thuộc tính. Bấm tab Chung, rồi bấm Dọn Ổ đĩa.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310312 Mô tả Công cụ Dọn ổ đĩa trong Windows XP
Thuộc tính

ID Bài viết: 949385 - Xem lại Lần cuối: 05/05/2008 11:45:35 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385
Phản hồi