Thông báo lỗi khi bạn cố cài đặt Windows XP SP3 từ Windows Update: "Lỗi 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Thông tin Bản Beta
Bài viết này thảo luận về bản Beta của sản phẩm Microsoft. Thông tin trong bài viết này được cung cấp như là và là thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Microsoft không cung cấp hỗ trợ sản phẩm chính thức cho sản phẩm beta này. Để biết thông tin về cách thức nhận hỗ trợ cho bản beta, hãy xem tài liệu có trong tệp sản phẩm beta, hoặc kiểm tra trang Web mà bạn đã tải xuống bản beta này.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3) từ Windows Update, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi giống thông báo sau đây:
Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Cặp Windows\SoftwareDistribution\ Download đã bị xóa sau khi hoàn tất tải xuống Windows XP SP3.
 • Các tệp hệ thống đã bị thay đổi sau khi tải xuống Windows XP SP3 nhưng trước khi cài đặt gói dịch vụ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng các phương pháp sau theo thứ tự đã được trình bày.

Phương pháp 1. Tải xuống Windows XP SP3 lại từ Windows Update

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả các Chương trình, rồi bấm Windows Update.
 2. Bấm Cài đặt Nhanh (Được khuyến nghị). Nếu máy tính đáp ứng đủ các điều kiện dành cho bản cập nhật, Windows XP SP3 sẽ là một trong các bản cập nhật được lựa chọn tự động.
 3. Bấm Cài đặt.
 4. Xem xét và chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.

Phương pháp 2. Tải xuống Windows XP SP3 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tải xuống Windows XP Gói Dịch vụ 3 trực tiếp từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Chú ý Liên kết Trung tâm Tải xuống sau đây hiện được chuyển hướng tới bản RC2 trên Web site TechNet của Microsoft. Liên kết này phải được cập nhật sau khi bản phát hành SP3 chuyển thành công khai. Liên kết Trung tâm Tải xuống phải giống liên kết sau:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
Tệp sau hiện sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Tải xuốngTải xuống gói Tên để kiểm chứng ngay bây giờ. Ngày Phát hành: Chưa được xác nhận

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Phương pháp 3: Khởi động Dịch vụ Truyền tải Tệp Thông minh trên Nền phụ (BITS)

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ services.msc trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm chuột phải Dịch vụ Truyền tải tệp Thông minh trên Nền phụ (BITS), rồi bấm Thuộc tính.
 3. Trong tab Chung, bấm Tự động trong hộp kiểu Khởi động, rồi bấm Áp dụng.
 4. Trong cột Trạng thái, kiểm chứng rằng dịch vụ BITS đã được khởi động. Nếu dịch vụ không được khởi động, bấm chuột phải vào BITS, rồi bấm Bắt đầu.
 5. Thử tải xuống Windows XP SP3 lại từ Windows Update, như được mô tả trong Phương pháp 1.
Thuộc tính

ID Bài viết: 949386 - Xem lại Lần cuối: 05/05/2008 11:45:35 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386
Phản hồi