Quá trình cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 không thành công với thông báo lỗi và lỗi sau được ghi trong nhật ký cài đặt gói dịch vụ: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Trên máy tính Windows XP, bạn thử cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3). Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một trong những thông báo lỗi sau.

Lỗi 1

Gói Dịch vụ này yêu cầu máy tính sử dụng Nguồn điện AC trước khi bắt đầu thiết lập.

Lỗi 2

Thiết lập Gói Dịch vụ 3 đã bị huỷ do Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft dành cho Windows XP không tương thích với phiên bản Windows này. Trước khi có thể tiếp tục, bạn phải: 1) Dỡ cài đặt Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft 2) (Không bắt buộc) Cài đặt Windows SteadyState, phiên bản mới hơn của Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy chuyển đến trang Truy nhập Dùng chung trên Web site của Microsoft.

Lỗi 3

Thiết lập Gói Dịch vụ 3 đã bị huỷ vì Windows XP SP3 không thể cài đặt được qua RDP 6.0 MUI PACK (Bản cập nhật cho Windows XP (KB925877)). Trước khi có thể tiếp tục, bạn phải Dỡ cài đặt KB925877.

Lỗi 4

Microsoft Windows XP Professional Gói Dịch vụ 3 không thể áp dụng cho Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Gói cập nhật SP3 duy nhất dành cho WinFLP sẽ sẵn có tại download.microsoft.com.

Lỗi 5

Microsoft Windows XP Professional Gói Dịch vụ 3 không thể áp dụng cho Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Gói cập nhật SP3 duy nhất dành cho WEPOS sẽ sẵn có tại download.microsoft.com.

Lỗi 6

Thiết lập không thể tiếp tục vì không đáp ứng được một số điều kiện tiên quyết cần thiết để cài đặt Gói Dịch vụ 3. Để biết thông tin chi tiết Khác, hãy kiểm tra Tệp Nhật ký Drive_Letter:\windows\svcpack.log.
Ngoài ra, trong từng trường hợp, thông báo sau cũng được ghi vào nhật ký cài đặt gói dịch vụ:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Chú ýNhật ký cài đặt gói dịch vụ (svcpack.log) thường nằm trong cặp dưới đây:
Drive_Letter:\Windows\svcpack.log
Nguyên nhân
Phải đáp ứng một số điều kiện tiên quyết trước khi cài đặt Windows XP SP3. Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện đó, bạn sẽ gặp một trong các lỗi như được mô tả trong phần "Hiện tượng". Các nguyên nhân sau mô tả lý do của các thông báo lỗi tương ứng được đề cập trong phần "Hiện tượng":

Nguyên nhân của Lỗi 1

Lỗi này sẽ xuất hiện nếu bạn cố cài đặt gói dịch vụ khi máy tính đang sử dụng pin. Việc kiểm tra này được thực hiện để giảm thiểu khả năng cập nhật thất bại vì hết pin trong quá trình cài đặt.

Nguyên nhân của Lỗi 2

Lỗi này xuất hiện nếu bạn cố cài đặt gói dịch vụ trên máy tính đã cài đặt “Bộ̣ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft dành cho Windows XP”. Phiên bản bộ công cụ này không tương thích với Windows XP SP3.

Nguyên nhân của Lỗi 3

Lỗi này xuất hiện nếu bạn đã cài đặt "Bản cập nhật dành cho Windows XP (KB925877)" trong máy . Bản cập nhật này bao gồm Gói Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ (MUI) dành cho Kết nối Máy để bàn từ xa 6.0 (Máy khách sử dụng Dịch vụ Đầu cuối 6.0). Gói MUI này không tương thích với Windows XP SP3.

Nguyên nhân của Lỗi 4

Lỗi này xuất hiện nếu bạn cố cài đặt Windows XP SP3 qua hệ điều hành dành cho máy tính cũ “Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)”. Phiên bản gói dịch vụ này không áp dụng cho hệ điều hành WinFLP .

Nguyên nhân của Lỗi 5

Lỗi này xuất hiện nếu bạn cố cài đặt Windows XP SP3 qua hệ điều hành hướng đến điểm dịch vụ bán lẻ “Embedded for Point of Service (WEPOS)”. Phiên bản gói dịch vụ này không áp dụng cho hệ điều hành WEPOS.

Nguyên nhân của Lỗi 6

Lỗi này xuất hiện khi bạn cố cài đặt Windows XP SP3 qua hệ điều hành Windows XP Media Center Edition hoặc Windows XP Media Center Edition 2003.

Chú ý Lỗi này không xuất hiện nếu bạn cố cài đặt Windows XP SP3 qua hệ điều hành Windows XP Media Center Edition 2004 hoặc lên các phiên bản mới hơn.
Giải pháp
Để giải quyết các lỗi này, bạn phải làm theo các bước cụ thể phù hợp với thông báo lỗi mà bạn nhận được. Các bước này được mô tả trong các phần sau đây.

Giải quyết Lỗi 1

Nối máy tính với nguồn AC như ổ cắm điện. Để̀ biết thêm thông tin về yêu cầu về nguồn điện dành cho máy tính, liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

Giải quyết Lỗi 2

Dỡ cài đặt Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
  2. Bấm Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft, rồi bấm Xoá.
  3. Sau khi chương trình được loại bỏ, cài đặt Windows XP SP3.
Nếu bạn thích tính năng của Bộ công cụ Máy tính Dùng chung của Microsoft, bạn có thể cài đặt Windows SteadyState. Đây là phiên bản bộ công cụ mới nhất. Để tải xuống Windows SteadyState, hãy ghé thăm Web site Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tải xuốngTải xuống gói SteadyState_Setup_ENU.exe ngay bây giờ.

Giải pháp cho Lỗi 3

Sử dụng khoản mục Thêm hoặc Xoá Chương trình để dỡ cài đặt "Bản cập nhật dành cho Windows XP (KB925877)." Bản cập nhật này bao gồm Gói Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ (MUI) dành cho Kết nối Máy để bàn từ xa 6.0 (Máy khách sử dụng Dịch vụ Đầu cuối 6.0). Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
  2. Bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị các bản cập nhật ở đầu trang.
  3. Bấm Bản cập nhật cho Windows XP (KB925877), rồi bấm Xoá.
  4. Sau khi xoá bản cập nhật KB925877, cài đặt Windows XP SP3

Giải pháp dành cho Lỗi 4 và Lỗi 5

Phiên bản Windows XP SP3 này không tương thích với hệ điều hành WinFLP hoặc WEPOS mà bạn có trên máy tính. Gói cập nhật gói dịch vụ duy nhất dành cho hệ điều hành WinFLP và hệ điều hành WEPOS được dự kiến phát hành trên Trung tâm Tải xuống của Microsoft vào ngày cuối cùng.

Thông tin thêm về cách tải xuống bản cập nhật Windows XP SP3 duy nhất từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft sẽ sẵn có trong bài viết sau của Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Giải pháp cho Lỗi 6

Để cài đặt Windows XP SP3 trên máy tính đang chạy Windows XP Media Center Edition hoặc Windows XP Media Center Edition 2003, trước hết, bạn phải cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2). Để nhận được Windows XP SP2, bạn có thể sử dụng Cập nhật Tự động hoặc Windows Update.
winxpsp3 windowsxpsp3
Thuộc tính

ID Bài viết: 949388 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 03:08:00 - Bản sửa đổi: 3.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Phản hồi