Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Bị ngập trong đống thư với quá nhiều emails đến trong Outlook 2007 ?

blurb
Đoạn hội thoại sau sẽ giải thích cho bạn làm các nào sắp xếp các email đến tự động vào thư mục. Để làm việc này, bạn sẽ làm việc với hộp thoại Create Rule
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Tôi tổ chức email bằng cách tạo các thư mục trong Inbox và để nó vào thư mục nhưng tôi nhận hơn 100 emails một ngày, thật khó khan để sắp xếp bằng tay
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Nếu bạn đặt quy tắc trong Outlook 2007, nó sẽ tự thu xếp email của bạn vào thư mục một cách tự động.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Thật vậy không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Ví dụ, nếu email của bạn có tiêu đề là “XYZ”, nó sẽ được chuyển vào thư mục “XYZ”.Nếu email từ N, chuyển vào thư mục tên “proj ABC”

Bạn có thể đặt các quy tắc nâng cao cho các email đến, nó sẽ tự động thu xếp cho bạn
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Nghe có vẻ là chức năng hữu dụng. Làm sao để sử dụng ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Đầu tiên, bạn cần tạo thư mục để chứa thư
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Để tạo thư mục mớ, tôi cần nhấp chuột phải vào Inbox và chọn New Folder phải không? Tất nhiên, Tôi sẽ tạo thư mục cho từng dự án mà tôi đã sẵn sàng
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Tiếp theo,nhấp chuột phải lên email trong Inbox và chọn Create Rule.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Hộp thoại Create Rule xuất hiện
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Tại đây, bạn có thể đặt các điều kiện email và thư mục để chuyển vào

“Form” và “Subject contains” thường được sử dụng nhiều
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Khi tôi muốn chọn người gửi, tôi cần tích vào hộp kiểm “From”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Đúng thế, tương tự nếu bạn muốn chọn tiêu đề cho quy tắc, bạn cần tích vào “Subject contains” và tất cả các email thỏa mãn điều kiện này sẽ được tạo thành quy tắc (Rule)

Trong trường hợp của bạn,nó thông báo “Project 2: change the regular conference time” trong hộp nhưng nếu bạn đổi thành “Project 2” và tích vào hộp kiểm, tất cả các email có tiêu đề “Project 2” sẽ được tạo thành quy tắc
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Làm cách nào để chọn thư mục chứa email ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Tích vào hộp kiểm “Move the item to folder” và nhấp chuột vào Select Folder.Khi hộp thoại xuất hiện, bạn có thể chọn thư mục
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Khi tôi hoàn thành việc cấu hình, tôi có thể nhấp OK để đóng hộp thoại ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Vâng, và sau khi hộp thoại xuất hiện, nhấp chuột vào hộp kiểm và chọn OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Tôi cần phải làm gì khi dự án kết thúc và tôi không muốn dùng quy tắc cho email nữa ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Nhấp vào menu chọn Tools và chọn Rules and Alerts.Danh sách quy tắc sẽ xuất hiện trong này bạn có thể thay đổi hoặc xóa chúng
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Từ bây giờ, tôi không tốn thời gian cho việc tổ chức email nữa. Cảm ơn!

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 950822 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 07:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB950822
Phản hồi