Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi dừng trên một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2003 SP1 hay Windows Server 2003 SP2: "Stop mã lỗi 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:951749
TRIỆU CHỨNG
Khi một máy tính khách hàng đăng nhập tắt một phiên làm việc Windows Server 2003 Terminal Server, phục vụ đầu cuối người dùng nhận được một thông báo lỗi dừng. Thông báo lỗi dừng này tương tự như dưới đây:
Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)
Vấn đề này xảy ra khi ga máy chủ đang chạy Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Khi vấn đề này xảy ra, tất cả các khách hàng đã đăng nhập vào hệ phục vụ đầu cuối cũng có thể ngừng đáp ứng. Ngoài ra, các sự kiện sau đây được đăng nhập đăng nhập hệ phục vụ đầu cuối:

Sự kiện loại: thông tin
Sự kiện nguồn: Tiết kiệm Dump
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 1001
Ngày: Ngày tháng
Thời gian: Thời gian
Người dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô tả: Máy tính đã khởi động lại từ một bugcheck. Bugcheck là: 0x000000ab () parameter1, parameter2, parameter3, parameter4). Kết xuất đã lưu trong: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì các từ khóa Gump rò rỉ bộ nhớ bơi phiên trong tập tin Win32k.sys.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows Server 2003 SP1 hay Windows Server 2003 SP2 cài đặt trên hệ phục vụ đầu cuối. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
889100Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này thay thế hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
907242 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Ngừng 0x000000ab" khi bạn đăng xuất khỏi một phiên dịch vụ thiết bị đầu cuối trên một máy chủ đầu cuối Windows Server 2003 Service Pack 1 dựa trên
910362 Thông báo lỗi khi bạn đăng xuất khỏi một phiên dịch vụ thiết bị đầu cuối trên một máy chủ đầu cuối Windows Server 2003 Service Pack 1 dựa trên: "Ngừng 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT"
918673 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Ngừng 0x000000ab" khi một máy khách dịch vụ đầu cuối đăng nhập từ một dịch vụ đầu cuối phiên trên một máy tính dịch vụ đầu cuối Windows Server 2003 S918673 dựa trên
923035 Thông báo lỗi dừng khi một khách hàng dịch vụ đầu cuối đăng nhập từ một phiên làm việc trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2003 với Service Pack 1: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
924806 Thông báo lỗi dừng khi một khách hàng đăng nhập tắt một phiên dịch vụ đầu cuối trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2003 với Service Pack 1: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
925919 Thông báo lỗi dừng khi một máy tính khách hàng đăng nhập từ một dịch vụ đầu cuối phiên trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2003 với Service Pack 1 hoặc với SP2: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
931282 Thông báo lỗi dừng khi một máy tính khách hàng đăng nhập từ một dịch vụ đầu cuối phiên trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2003 với Service Pack 1 hoặc với SP2: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
944916 Thông báo lỗi dừng khi một khách hàng đăng nhập từ một dịch vụ đầu cuối phiên trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2003 với Service Pack 1 hoặc Windows Server 2003 với SP2: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
946068 Thông báo lỗi dừng trên một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2003 Service Pack 1 hoặc Windows Server 2003 Service Pack 2: "Ngừng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
901150 Bạn có thể nhận được một thông báo lỗi "Ngừng 0x000000ab" khi bạn đăng xuất khỏi một phiên dịch vụ đầu cuối trên một máy chủ đầu cuối Windows Server 2003 Service Pack 1 dựa trên
928942 Thông báo lỗi khi bạn đăng xuất khỏi một phiên dịch vụ đầu cuối trên Windows Server 2003 Terminal Server với Service Pack 1 hoặc Service Pack 2: "Ngừng 0x000000AB"

Thông tin về tệp

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Windows Server 2003 với SP1, x 86 dựa trên phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418 Tháng hai, 200813: 18x 86SP1
Win32k.sys5.2.3790.31221,859,07216-May-200811: 52x 86SP1
Windows Server 2003 với SP2, x 86 dựa trên phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.42741,849,34416-May-200816: 16x 86
Windows Server 2003 với SP1, Itanium dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84816-May-200817: 18IA-64SP1Không áp dụng
Win32k.sys5.2.3790.31225,561,34416-May-200817: 18IA-64SP1Không áp dụng
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-May-200817: 18x 86SP1WOW
Windows Server 2003 với SP2, Itanium dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.42745,566,97616-May-200818: 34IA-64
Windows Server 2003, x 64 dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00816-May-200817: 18x 64SP1Không áp dụng
Win32k.sys5.2.3790.31224,550,14416-May-200817: 18x 64SP1Không áp dụng
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-May-200817: 18x 86SP1WOW
Windows Server 2003 với SP2, x 64 dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.42744,544,00016-May-200818: 39x 64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Hotfix này cũng bao gồm tất cả các bản sửa lỗi trước đó giải quyết vấn đề "Ngừng 0x000000AB". Tiếp tục điều tra của các thẻ bị rò rỉ xảy ra trong các trình điều khiển Win32k.sys. Hơn bị rò rỉ thẻ sẽ được cố định khi họ được xác định bởi các trường hợp cụ thể. Border|phải|200px Đây là danh sách tích lũy tất cả các thẻ bị rò rỉ hotfix này địa chỉ:
 • Gadd
 • GCAC
 • Geto
 • Gffv
 • Gfnt
 • Ggb
 • Gglf
 • Ggls
 • GH * 5
 • Ghtc
 • Ghx
 • Ghx4
 • Ghx7
 • GhxE
 • GL * 5
 • Gla4
 • Gla5
 • Glx4
 • Gpat
 • Gpfe
 • Gpff
 • Gpid
 • Gqnk
 • GSP
 • Gtmp
 • Gtmw
 • Gtvp
 • Gump
 • Gxlt
 • knlf
 • Uscm
 • Usd1
 • UsdE
 • Usgh
 • Usjb
 • Usqm
 • Usrt
 • Ussy
Các vấn đề có thể gây ra triệu chứng tương tự. Để biết thêm chi tiết về các thông báo lỗi "Ngừng 0x000000AB", nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
939442Thông báo lỗi dừng khi một khách hàng đăng nhập từ một phiên dịch vụ thiết bị đầu cuối trên một máy chủ đầu cuối Windows Server 2003 dựa trên: "Ngừng 0x000000ab"
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
0xAB

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 951749 - Xem lại Lần cuối: 01/20/2012 20:16:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbwinserv2003postsp2fix kbautohotfix kbHotfixServer kbexpertiseinter kbfix kbbug kbqfe kbmt KB951749 KbMtvi
Phản hồi
ipt> /html>