Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

bức e-mail từ một người sử dụng CRM để một hàng đợi có giao hàng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:953340
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn vô hiệu tính năng "Theo dõi e-mail gửi giữa người sử dụng CRM như hai hoạt động" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, bức e-mail từ một người sử dụng CRM để một hàng đợi được giao hàng. Ngoài ra, nếu một quy tắc quy trình làm việc gửi bức e-mail cho một hàng đợi, thư e-mail được gửi bởi các quy tắc quy trình làm việc được giao hàng. Vấn đề này ảnh hưởng đến cả theo dõi tin thư thoại và tin thư thoại untracked.
GIẢI PHÁP
Vấn đề này được cố định trong rollup cumulative update Cập nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 4.0. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
949256 Cập Nhật Microsoft Dynamics CRM 4.0 và hotfixes

Thông tin cài đạ̃t

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để thay đổi sổ kiểm nhập. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ kiểm nhập trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ kiểm nhập nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập trong Windows
Áp dụng hotfix này cho máy tính chạy dưới đây chương trình:
  • Hệ phục vụ Microsoft Dynamics CRM 4,0
  • Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook
Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn phải thêm mục nhập DoNotIgnoreInternalEmailToQueues để sau registry subkey trên hệ phục vụ CRM:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
Thiết lập sổ kiểm nhập cụm từ này để DWORD loại, và sau đó thiết lập giá trị như sau:
  • 0 \U003d false
    Giá trị sai sẽ bỏ qua bức e-mail nội bộ tin thư thoại đến hàng đợi.
  • 1 = True
    Giá trị thực sự sẽ không bỏ qua bức e-mail nội bộ tin thư thoại đến hàng đợi.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải Microsoft Dynamics CRM 4.0 đã cài đặt chuyên biệt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Nếu bạn bị nhắc, bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng điều này Cumulative Update update rollup.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm vào sau bài viết số để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào Microsoft Dynamics CRM hotfix và Cập Nhật được đặt tên, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
887283Microsoft doanh nghiệp giải pháp CRM hotfix và cập nhật gói phần mềm đặt tên các tiêu chuẩn
 

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 953340 - Xem lại Lần cuối: 04/09/2012 08:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 2011

  • kbautohotfix kbexpertiseinter kbmbsworkflow kbmbsemail kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver kbmt KB953340 KbMtvi
Phản hồi