Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Cách thêm một cột chỉ số thứ hai vào trong biểu đồ của Excel 2007

blurb
Đoạn hội thoại này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo thêm một cột chỉ số thứ hai vào bên phải biểu đồ trong Excel 2007. Bạn cũng sẽ biết thêm được cách thay đổi định dạng biểu đồ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tôi vừa tạo được một biểu đồ trong Excel 2007 với một cột chỉ số dọc ở bên trái và một cột chỉ số ngang ở dưới. Làm sao tôi có thể chèn thêm một cột chỉ số nữa ở bên phải của biểu đồ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Nhấp chuột để chọn nhóm dữ liệu mà bạn muốn hiện thị ở cột chỉ số bên phải. Trong trường hợp này bạn có thể chọn nhóm dữ liệu được hiển thị màu xanh hiển thị nhiệu độ trung bình. Sau đó nhấp chuột vào Format Selection trong mục Format.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Hộp hội thoại Format Data Series sẽ xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Trong mục Series Option, nhấp chuộn vào lựa chọn Secondary axis nằm trong nhóm Plot series on, và nhấp chuột vào Close để đóng hộp hội thoại. Lựa chọn này sẽ cho phép bạn tạo thêm một cột chỉ số thứ hai dành cho nhiệt độ trung bình và cột chỉ số này sẽ nằm ở bên phải biểu đồ của bạn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Bây giờ tôi đã có 2 cột chỉ số. Tuy nhiên biểu đồ này nhìn rất khó để so sánh. Tôi có thể thay đổi định dạng biểu đồ của phần nhiệt độ trung bình từ dạng cột sang dạng biểu đồ đường kẻ được không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Chắc chắn. Đầu tiên là bạn vẫn phải lựa chọn nhóm cột dữ lệu màu xanh hiển thị nhiệt độ trung bình. Nhấp chuột vào phần Change Chart Type ở trong mục Design.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Hộp hội thoại thay đổi định dạng biểu đồ Change Chart Type sẽ xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Hãy nhấp chuột vào một mẫu biểu đồ được liệt kê trong biểu đồ dạng đường kẻ Line và nhấp chuột vào OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Đúng với những gì tôi mong muốn. Cảm ơn bạn!

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 954219 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 07:27:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Standard 2007

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB954219
Phản hồi