Trở về mã được sử dụng bởi các tiện ích Robocopy trong Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:954404
GIỚI THIỆU
Bài viết này thảo luận về các mã trả lại được sử dụng bởi các tiện ích Robocopy trong Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2.
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây liệt kê và mô tả các mã trả lại được sử dụng bởi các tiện ích Robocopy.
Giá trịMô tả
0Không có tệp nào được sao. Không có lỗi bắt gặp. Không có tệp nào được mismatched. Tệp đã tồn tại trong thư mục đích; Vì vậy, thao tác sao bị bỏ qua.
1 Tất cả các tệp được sao thành công.
2Có một số tệp bổ sung trong thư mục đích mà không có trong thư mục mã nguồn. Không có tệp nào được sao.
3Một số tệp được sao. Tệp bổ sung có mặt. Không có lỗi bắt gặp.
5Một số tệp được sao. Một số tệp đã mismatched. Không có lỗi bắt gặp.
6Tệp bổ sung và các tập tin không khớp tồn tại. Không có tệp nào được sao và không có thất bại đã gặp phải. Điều này có nghĩa rằng các tập tin đã tồn tại trong thư mục đích.
7Tệp đã được sao chép, một không phù hợp tập tin đã có mặt và tệp bổ sung có mặt.
8Một số tập tin đã không sao chép.
Lưu ý Bất kỳ giá trị lớn hơn 8 chỉ ra rằng đã có ít nhất một sự thất bại trong thao tác sao.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng tiện ích Robocopy, mở một dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
Robocopy /?

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 954404 - Xem lại Lần cuối: 02/17/2012 21:25:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise

  • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB954404 KbMtvi
Phản hồi