Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho bộ Microsoft Office 2007

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007.
THÔNG TIN THÊM
Theo phương pháp truyền thống, bạn không thể dỡ cài đặt các gói dịch vụ Microsoft Office mà không dỡ cài đặt hoàn toàn sản phẩm Microsoft Office. Bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 2 (SP2) là gói dịch vụ đầu tiên hỗ trợ dỡ cài đặt các bản cập nhật cho sản phẩm máy tính để bàn Office 2007. Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007 (Oarpman.exe) cho phép bạn dỡ cài đặt tất cả các bản cập nhật cho sản phẩm máy tính để bàn Office 2007 có trong bộ Office 2007 SP2 và SP3.

Cách tải xuống công cụ này

Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007 có sẵn trên Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để tải xuống công cụ này, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Chú ý
  • Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy xem tệp Readme.txt có trong bản tải xuống.
  • Bạn phải sử dụng thư mục con để mở rộng công cụ. Ví dụ: sử dụng thư mục c:\subdir. Bạn không thể mở rộng công cụ trong thư mục gốc của ổ đĩa. Ví dụ: bạn không thể mở rộng công cụ trong thư mục c:\.
  • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007, hãy xem phần "Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007" trong Web site của Microsoft:
Bạn có thể sử dụng công cụ này để hợp lý hoá việc loại bỏ tất cả các bản cập nhật của máy khách SP2 hoặc SP3. Tuy nhiên, bạn có thể muốn dỡ cài đặt từng bản cập nhật của máy khách SP2 hoặc SP3. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh sau:
msiexec /i {MSI GUID} MSIPATCHREMOVE={Patch GUID} /l*vx Đường dẫn của tệp nhật ký
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Các sự cố đã biết và thay đổi hành vi

  • Tất cả các tệp được chia sẻ bất ngờ bị chuyển thành RTM thay vì SP1 sau khi bạn dỡ cài đặt bộ Office 2007 SP2. Sự cố này chỉ xảy ra nếu bạn có cả RTM và SP1 trên máy tính, rồi bạn cài đặt và dỡ cài đặt SP2 sau.

    Chú ý Nếu tất cả các sản phẩm Office là RTM, sự cố này sẽ không xảy ra. Nếu tất cả các sản phẩm Office là SP1, sự cố này sẽ không xảy ra. Để khắc phục sự cố này, chạy bản sửa chữa của SP1.
  • Nếu bạn chạy Oarpman.exe trên máy tính chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008 đang sử dụng một số ứng dụng, Windows Restart Manager sẽ đóng các ứng dụng bất ngờ.
Bạn có thể tìm thêm thông tin trong các bài viết của Cơ sở Kiến thức Microsoft:
967756 Sau khi bạn dỡ cài đặt một số bản cập nhật phần mềm trong Windows Vista hoặc Windows Server 2008, một số tệp hợp nhất có thể vẫn phản ánh phiên bản được cập nhật thay vì phiên bản gốc của tệp
968006 Sau khi bạn dỡ cài đặt một số bản cập nhật phần mềm trong Windows Server 2003 hoặc Windows XP, một số tệp hợp nhất vẫn hiển thị phiên bản tệp được cập nhật thay vì phiên bản tệp gốc
Dỡ cài đặt SP2 SP3
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 954914 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB954914
Phản hồi