Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng tính năng truy cập đại biểu trong Outlook

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 956980

Không chắc chắn những gì phiên bản của Office 365 bạn đang sử dụng? Đi đến website sau của Microsoft:
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để sử dụng các tính năng truy cập đại biểu trong Microsoft Outlook để đại biểu một người sử dụng hộp thư đến người dùng khác. Trong Outlook, người dùng có thể cho phép một người khác, được biết đến như là một đại biểu, nhận được và trả lời yêu cầu gặp mặt hoặc phản ứng và gửi thư e-mail trên danh nghĩa của người dùng. Khi một đại biểu đã gửi thay mặt cho quyền, các đại biểu có thể soạn thư email và nhập tên của người dùng từ hộp. Người nhận bức e-mail sẽ thấy văn bản sau đây bên cạnh hộp từ :
<DelegateName>thay mặt cho tên người dùng</DelegateName>
Ví dụ, là quản trị viên do Office 365 liên hệ văn phòng 365 hỗ trợ giúp đỡ trên làm thế nào để thực hiện các phái đoàn cơ bản (không có gửi dưới). Các quản trị viên muốn người đại diện người sử dụng của một hộp thư trong Outlook để sử dụng B vì vậy mà người dùng B đã gửi thay mặt cho quyền người dùng của hộp thư. Các quản trị viên có thể sử dụng các nguồn tài nguyên được liệt kê trong bài viết này để biết thêm thông tin về làm thế nào để làm điều này.
BIẾT THÊM THÔNG TIN
Để biết thông tin về làm thế nào để sử dụng tính năng truy cập đại biểu trong Outlook, hãy xem mục sau:

Outlook 2010

Để sử dụng tính năng truy cập đại biểu trong Outlook 2010, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm chuột Tập tin, và sau đó chọn Thông tin.
  2. Bấm vào các cài đặt chuyên biệt tài khoản danh sách thả xuống, và sau đó nhấp vào Người đại diện truy cập.
  3. Bấm chuột Thêm, và sau đó chọn người dùng bạn muốn có quyền đại diện.
  4. Trong các Đại biểu mức cấp phép hộp thoại, chọn quyền thích hợp để các mục tin thư thoại Outlook khác nhau, và sau đó nhấp vào Ok.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng tính năng truy cập đại biểu trong Outlook 2010, hãy vào web site Microsoft sau đây:

Outlook 2007

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng tính năng truy cập đại biểu trong Outlook 2007, hãy vào web site của Microsoft sau đây:

Outlook 2003

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng tính năng đại diện truy cập trong Outlook 2003, hãy vào web site của Microsoft sau đây:

Outlook dành cho Mac 2011

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thêm và quản lý các đại biểu trong Outlook dành cho Mac 2011, đi đến web site của Microsoft sau đây:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bạn cũng có thể sử dụng công cụ trực tuyến Microsoft bản ghi dịch vụ di chuyển để cấp quyền truy cập gửi trên danh nghĩa của.

Vẫn cần trợ giúp? Đi đến các Office 365 Beta dành cộng đồng web site.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 956980 - Xem lại Lần cuối: 06/18/2013 17:52:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Exchange Online

  • o365 o365e o365p o365a o365062011 pre-upgrade kbmt KB956980 KbMtvi
Phản hồi
ml>