0x80240016 lỗi khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật từ Windows Update, Microsoft Update

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 957307
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật từ Windows Update hoặc Microsoft Update, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
0x80240016
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu Windows Update đang bận cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật khác. Ít, điều này cũng có thể xảy ra nếu các bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt máy tính khởi động lại trước khi cài đặt chuyên biệt thêm bất kỳ có thể được thực hiện.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy thử cách sau:

  • Chờ một vài phút, và sau đó thử lại.
  • Nếu bạn thử lại và vẫn nhận được mã lỗi tương tự, khởi động lại máy tính của bạn.

Thông tin thêm
Đôi khi, dừng và khởi động lại bản ghi dịch vụ Windows Update sẽ không khắc phục sự cố với Windows Update. Trong trường hợp này, bạn có thể thử đặt lại các cấu phần Windows Update.

Để biết thêm thông tin về việc thiết lập lại các cấu phần Windows Update, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
971058 Làm cách nào để tôi có thể đặt lại các cấu phần của Windows Update?
0x80240016 80240016

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 957307 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2016 23:23:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB957307 KbMtvi
Phản hồi