你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Mô tả của cumulative update rollup Visual Basic 6.0 Service Pack 6 thời gian mở rộng tệp

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 957924
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật tích lũy rollup cho các tập tin mở rộng thời gian chạy của Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6). Tích lũy update rollup này bao gồm các Cập Nhật bảo mật và cập nhật phiên bản của nhiều các điều khiển khác mà làm cho lưu các tệp mở rộng thời gian chạy của Visual Basic 6.0.

Làm thế nào để có được các bản Cập Nhật tích lũy cho các Visual Basic 6.0 Service Pack 6 thời gian mở rộng tệp

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Tải vềTải về tích lũy Cập Nhật rollup gói Visual Basic 6.0 Service Pack 6 thời gian mở rộng tệp bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Để cài đặt chuyên biệt tích lũy update rollup này, bạn phải có tối thiểu Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Để có được phiên bản mới nhất của Windows cài đặt chuyên biệt cho máy tính, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Tệp mở rộng thời gian chạy của Visual Basic 6.0 là gì?

Tệp mở rộng thời gian chạy của Visual Basic 6.0 bao gồm chọn tác phẩm OCX kiểm soát ActiveX, thư viện, và các công cụ được cung cấp cùng với các phương tiện truyền thông của Visual Basic 6.0 IDE và như là một bản phát hành trực tuyến. Thông thường, Visual Basic 6.0 IDE hoặc web site Microsoft.com cài đặt chuyên biệt các tập tin trên hệ thống phát triển. Sau đó, các nhà phát triển redistributes các tập tin cùng với các nhà phát triển ứng dụng.

Như của 8 tháng 4 năm 2008, hỗ trợ Visual Basic 6.0 IDE đã kết thúc. Tuy nhiên, Microsoft vẫn cung cấp hỗ trợ cho thời gian chạy chọn mở rộng tập tin được phân phối cùng với các ứng dụng. Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ cho tệp mở rộng thời gian chạy của Visual Basic 6.0, hãy ghé thăm website sau của Microsoft Developer Network (MSDN):
Hỗ trợ tuyên bố cho Visual Basic 6.0 trên Windows Vista và Windows Server 2008
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/vbrun/ms788708.aspx

Sau khi tôi cài đặt chuyên biệt tích lũy update rollup này, tôi có phải cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật mới nhất?

Tích lũy update rollup này bao gồm và thay thế tất cả các Cập Nhật bảo mật. Vì vậy, sau khi bạn cài đặt chuyên biệt tích lũy update rollup này, bạn không phải cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật mới nhất.

Tôi có thực sự cần tích lũy update rollup này?

Có. Tích lũy update rollup này chứa các bản sửa lỗi bảo mật đã đề cập và một số khác sửa chữa sự ổn định và hiệu suất bản sửa lỗi cho các điều khiển ActiveX được bao gồm trong tệp mở rộng thời gian chạy của Visual Basic 6.0. Ngoài ra, các điều khiển ActiveX được bao gồm trong cumulative update rollup này sẽ là cơ sở cho bất kỳ thông tin Cập Nhật trong tương lai cho các điều khiển ActiveX. Điều này bao gồm các Cập Nhật bảo mật và hotfix cho các điều khiển ActiveX. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt tích lũy update rollup này có cơ sở hỗ trợ đặt cho các điều khiển ActiveX.

Tôi là một nhà phát triển phần mềm của bên thứ ba, và tôi sử dụng các điều khiển ActiveX trong ứng dụng của tôi. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn phân phối lại các điều khiển ActiveX, hãy chắc chắn rằng bạn cập nhật các phiên bản của các điều khiển ActiveX được cài đặt chuyên biệt cùng với các ứng dụng của bạn bằng cách tải về tích lũy update rollup này. Để biết thêm chi tiết về các thực tiễn tốt nhất cho việc sử dụng phân phối lại thành phần, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
835322Ứng dụng bỏ qua Hội đồng cạnh nhau trên toàn cầu bản ghi dịch vụ có thể được dễ bị tổn thương đến các vấn đề được cố định bởi một cập nhật phần mềm Microsoft

Tôi đang phát triển phần mềm có chứa một điều khiển ActiveX redistributable. Tôi làm gì?

cài đặt chuyên biệt này cumulative update rollup cho phát triển phần mềm của bạn. Nếu bạn phân phối lại các điều khiển ActiveX cùng với một ứng dụng, phát hành một phiên bản Cập Nhật của các ứng dụng để khách hàng của bạn. Trong phiên bản Cập Nhật của các ứng dụng, bao gồm các phiên bản Cập Nhật của các tập tin trong cumulative update rollup này cho phần mềm của bạn phát triển.
Thông tin thêm
Lưu ý Trong tháng tám 2012, Microsoft phát hành bản Cập Nhật tích lũy cho các tập tin mở rộng thời gian chạy của Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6). Điều này sẽ thay thế các bản Cập Nhật tích lũy được phát hành trước đó. Này rerelease Cập Nhật tích lũy địa chỉ bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trong phiên bản trước.

Danh sách các bản phát hành bảo mật, Bắt đầu với gần đây nhất

  • 2708437 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual Basic 6.0 Service Pack 6: ngày 14 tháng 9 năm 2011
  • 2641426 MS12-027: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual Basic 6: ngày 10 tháng 8 năm 2011
  • 926857 Lỗ hổng MS08-070: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 thời gian mở rộng tệp: 9 tháng 12 năm 2008

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh để tích lũy update rollup này

Để biết thêm chi tiết về các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh khác nhau tích lũy update rollup này hỗ trợ, hãy truy cập web site MSDN sau đây:

Cumulative update Cập Nhật rollup loại bỏ thông tin

Tích lũy update rollup này không thể được gỡ bỏ sau khi nó được cài đặt chuyên biệt. Hành vi này tương tự như các bản Cập Nhật trước đây phát hành cho các thành phần Visual Basic 6.0.

Chi tieát taäp tin

Biểu hiện này chứa thông tin tập tin cho cumulative update rollup đặt cho Visual Basic 6.0 Service Pack 6 thời gian mở rộng tệp. Phiên bản tiếng Anh của tích lũy update rollup này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.
tập đã đặt tên tin Phiên bản tệp Kích thước tập tin Ngày Thời gian
Comct232.cab không áp dụng 86310 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comct232.DEP không áp dụng 2495 24 tháng 3 năm 2009 12: 33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Comct332.cabkhông áp dụng142147 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comct332.DEPkhông áp dụng3024 24 tháng 3 năm 2009 15: 54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Comctl32.cab không áp dụng 2395272 tháng 5 năm 2012 12: 20
Comctl32.DEP không áp dụng 2495 2 tháng 5 năm 2012 10: 53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178162 tháng 5 năm 2012 12: 17
Comdlg32.cab không áp dụng 70382 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comdlg32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dbadapt.cab không áp dụng 26707 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dbadapt.DEP không áp dụng 2501 24 tháng 3 năm 2009 12: 46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dbgrid32.cab không áp dụng 257489 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dbgrid32.DEP không áp dụng 2387 24 tháng 3 năm 2009 16: 35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dblist32.cab không áp dụng 104477 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dblist32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mci32.cab không áp dụng 92360 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mci32.DEP không áp dụng 2394 24 tháng 3 năm 2009 12: 37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msaddndr.cab không áp dụng 49425 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msaddndr.DEP không áp dụng 2486 24 tháng 3 năm 2009 12: 52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msadodc.cab không áp dụng 64038 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msadodc.DEP không áp dụng 2502 24 tháng 3 năm 2009 12: 43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msbind.cab không áp dụng 41564 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msbind.DEP không áp dụng 492 24 tháng 3 năm 2009 12: 43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscdrun.cab không áp dụng 28465 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mscdrun.DEP không áp dụng 2543 24 tháng 3 năm 2009 12: 35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mschrt20.cab không áp dụng 452634 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mschrt20.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscomct2.cab không áp dụng 335325 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mscomct2.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscomctl.cab không áp dụng 480910 2 tháng 5 năm 2012 12: 20
Mscomctl.DEP không áp dụng 24942 tháng 5 năm 2012 10: 55
Mscomctl.ocx 6.1.98.3410701522 tháng 5 năm 201212: 17
Mscomm32.cab không áp dụng 59264 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mscomm32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatgrd.cab không áp dụng 133168 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatgrd.DEP không áp dụng 2514 24 tháng 3 năm 2009 12: 45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatlst.cab không áp dụng 117465 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatlst.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatrep.cab không áp dụng 100023 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatrep.DEP không áp dụng 2507 24 tháng 3 năm 2009 12: 46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdbrpt.cab không áp dụng 146944 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdbrptr.cab không áp dụng 148222 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdbrptr.DEP không áp dụng 2545 24 tháng 3 năm 2009 12: 47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msflxgrd.cab không áp dụng 112053 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msflxgrd.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 13: 18
Msflxgrd.ocx 6.1.98.14258880 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshflxgd.cab không áp dụng 207713 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mshflxgd.DEP không áp dụng 2524 24 tháng 3 năm 2009 12: 53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshtmpgd.cab không áp dụng 105828 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshtmpgr.cab không áp dụng 44119 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mshtmpgr.DEP không áp dụng 2486 24 tháng 3 năm 2009 12: 32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msinet.cab không áp dụng 66922 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msinet.DEP không áp dụng 2405 24 tháng 3 năm 2009 12: 42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msmapi32.cab không áp dụng 70315 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msmapi32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msmask32.cab không áp dụng 89928 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msmask32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msrdc20.cab không áp dụng 89581 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msrdc20.DEP không áp dụng 2493 24 tháng 3 năm 2009 12: 39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msrdo20.cab không áp dụng 190950 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msrdo20.DEP không áp dụng 2670 24 tháng 3 năm 2009 12: 34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msstdfmt.cab không áp dụng 66366 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msstdfmt.dll 6.1.98.16129872 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msstkprp.cab không áp dụng 50024 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mswcrun.cab không áp dụng 112782 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mswcrun.DEP không áp dụng2474 24 tháng 3 năm 2009 12: 50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mswinsck.cab không áp dụng 64013 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mswinsck.DEP không áp dụng 2463 24 tháng 3 năm 2009 12: 41
Mswinsck.ocx 6.1.98.1712680016 tháng 2 năm 2010 15: 22
Picclp32.cab không áp dụng 50631 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Picclp32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Richtx32.cab không áp dụng 100421 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Richtx32.DEP không áp dụng 3008 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Sysinfo.cab không áp dụng 41911 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Sysinfo.DEP không áp dụng 2481 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Tabctl32.cab không áp dụng 109944 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Tabctl32.DEP không áp dụng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Wbclsdsr.cab không áp dụng 159126 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
VB6 Visual Basic 6.0 Service Pack SP6 6.0 cumulative update Cập Nhật điều khiển ActiveX chạy mở rộng tập tin KB957924 KB926857

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:957924 - 上次审阅时间:11/29/2012 09:13:00 - 修订版本: 4.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtvi
反馈