Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mã lỗi 0x80070490 khi bạn sử dụng Windows Update hoặc Microsoft Update để cài đặt các bản cập nhật

Tóm tắt

Khi sử dụng Windows Update hoặc Microsoft Update để cài đặt các bản cập nhật, bạn có thể nhận được mã Lỗi: 0x80070490 nếu bản kê Dịch vụ Dựa trên Cấu phần (CBS) bị hỏng.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước phù hợp cho hệ điều hành của bạn.
Phương pháp 1: Chạy công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống (Checksur.exe)

Windows 8

Để chạy Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ Tìm kiếm. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc trên bên phải của màn hình, di con trỏ chuột xuống dưới rồi bấm Tìm kiếm.)
 2. Nhập dấu nhắc lệnh vào hộp tìm kiếm.
 3. Trong danh sách kết quả, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chạy với tư cách quản trị viên.
 4. Trong cửa sổ Quản trị viên:Dấu nhắc Lệnh, hãy nhập các lệnh sau chính xác như chúng xuất hiện. Nhấn phím Enter sau mỗi lệnh:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Để đóng cửa sổ Quản trị viên: Dấu nhắc Lệnh, hãy nhập Thoát rồi nhấn Enter.
 6. Chạy lại Windows Update.

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista và Windows Server 2008

Để chạy Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Tải xuống và chạy công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống. Công cụ này chạy quá trình quét một lần để phát hiện sự không nhất quán có thể ngăn cản hoạt động phục vụ trong tương lai.

  Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và chạy công cụ Checksur.exe, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 947821Mô tả về Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống dành cho Windows Vista, dành cho Windows Server 2008, dành cho Windows 7 và dành cho Windows Server 2008 R2
 2. Thử cài đặt lại các bản cập nhật.
Chú ý Sau khi bạn chạy công cụ, tệp Checksur.log được lưu ở vị trí sau: %systemroot%\Logs\CBS

Trong cài đặt mặc định của Windows, %systemroot% biểu thị thư mục Windows.

Nếu phương pháp này không giải quyết được sự cố, hãy chuyển sang phương pháp 2.
Phương pháp 2: Tiến hành cài đặt sửa chữa Windows

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista hoặc Windows Server 2008

 

Nếu phương pháp 1 không giải quyết được sự cố này, bạn có thể tiến hành cài đặt sửa chữa hệ điều hành để khôi phục cài đặt Windows hiện tại về phiên bản của DVD cài đặt. Việc này cũng yêu cầu cài đặt tất cả các bản cập nhật không có trong DVD cài đặt.

Chú ý Tiến hành cài đặt sửa chữa sẽ không làm hỏng các tệp và ứng dụng hiện đã cài đặt trên máy tính của bạn.

Để tiến hành cài đặt sửa chữa Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista hoặc Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy.
 2. Đưa DVD Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 vào ổ đĩa DVD của máy tính. 
 3. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.

  Chú ý Nếu Windows không tự động phát hiện thấy DVD, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm vào Bắt đầu nút Bắt đầu rồi nhập Drive:\setup.exe vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm.

   Chú ý Chỗ dành sẵn cho Ổ đĩa là tên ổ của ổ đĩa DVD máy tính.
  2. Trong danh sách Chương trình, bấm vào Setup.exe.
  3. Trong cửa sổ Thiết lập, bấm vào Cài đặt Ngay bây giờ.
 4. Bấm vào Kết nối trực tuyến để nhận các bản cập nhật cài đặt mới nhất (được khuyến nghị).
 5. Nhập khóa CD nếu bạn được nhắc làm việc này.
 6. Chọn hệ điều hành trên trang "Cài đặt Windows" mà bạn muốn Nâng cấp hoặc Cài đặt lại.[Nhập văn bản tại đây]
 7. Bấm vào Có để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 8. Trên màn hình Bạn muốn sử dụng kiểu cài đặt nào?, hãy bấm vào Nâng cấp.
 9. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính của bạn, rồi thử cài đặt lại các bản cập nhật.

Windows XP, Windows Server 2003 và Windows 2000

Để giải quyết sự cố này trong Windows XP, Windows Server 2003 hoặc Windows 2000, hãy sử dụng Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để xác minh xem có phiên bản chính xác của các tệp hệ thống hay không. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 2. Sao chép rồi dán (hoặc nhập) lệnh sau vào hộp Mở, sau đó nhấn ENTER: cmd
 3. Khi có dấu nhắc lệnh, nhập sfc /scannow, sau đó nhấn ENTER.

  Chú ý Nếu bạn được nhắc về đĩa CD Windows XP, hãy đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD.
 4. Sau khi Trình kiểm tra Tệp Hệ thống hoàn tất, hãy thử cài đặt lại các bản cập nhật.
Để biết thêm thông tin về Trình kiểm tra Tệp Hệ thống, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 310747Mô tả về Windows XP và Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống Windows Server 2003 (Sfc.exe) Nếu Trình kiểm tra Tệp Hệ thống không giải quyết được sự cố, bạn phải tiến hành cài đặt sửa chữa Windows XP.

Để biết thêm thông tin về cách tiến hành cài đặt sửa chữa Windows XP, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 315341Cách thức thực hiện nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) Windows XP
Sau khi hoàn tất cài đặt sửa chữa, hãy thử cài đặt lại các bản cập nhật.

Chú ý Tiến hành cài đặt sửa chữa sẽ không làm hỏng các tệp và ứng dụng hiện đã cài đặt trên máy tính của bạn.


Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố cài đặt Windows Update trong Windows 7, hãy truy nhập website sau của Microsoft: 
Thuộc tính

ID Bài viết: 958044 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2013 12:07:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Phản hồi
> html>