Giải quyết các sự cố kích hoạt cho các trò chơi của Microsoft và trò chơi ánh xạ

TRIỆU CHỨNG
Bạn gặp sự cố kích hoạt hoặc bạn nhận được thông báo lỗi cho Games for Microsoft Windows, Microsoft Streets & Trips hoặc Microsoft MapPoint. Sự cố kích hoạt có thể xảy ra nếu chương trình không nhận thấy rằng nó đã được kích hoạt. Hoặc sự cố có thể xảy ra do một số thứ đã thay đổi từ khi chương trình được kích hoạt.
 • Quy trình kích hoạt có thể không thành công nếu bạn đã cài đặt sản phẩm trên ổ đĩa cứng bên ngoài. Nếu sản phẩm được cài đặt trên ổ đĩa cứng bên ngoài, hãy dỡ cài đặt sản phẩm, sau đó cài đặt sản phẩm trên ổ đĩa cứng bên trong trên máy tính của bạn.
 • Quy trình kích hoạt cũng có thể không thành công nếu bạn không đăng nhập với tư cách quản trị viên trước khi bạn cố gắng kích hoạt sản phẩm. Đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên, sau đó cố gắng kích hoạt sản phẩm.
Thông tin bổ sung

Sự cố 1: Tôi nhận được thông báo lỗi khi cố gắng kích hoạt sản phẩm

Khi bạn cố gắng kích hoạt sản phẩm, bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau:
Chúng tôi xin lỗi, đã xảy ra lỗi không mong muốn. Điều này ngăn cản hoàn tất quá trình kích hoạt sản phẩm. MÃ LỖI: XxXXXXXXX
Uỷ quyền giấy phép đã không thành công. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào. Sự cố này có thể do ngắt mạng tạm thời hoặc máy chủ có thể bận tại thời điểm này. Nếu sự cố vẫn còn, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn và xác minh rằng bạn có thể duyệt Internet bằng trình duyệt Web của mình.
Đã xảy ra lỗi nội bộ (mã lỗi: 0xC004E01E). Sự cố này có thể do ngắt mạng tạm thời hoặc máy chủ có thể bận tại thời điểm này. Nếu sự cố vẫn còn, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn và xác minh rằng bạn có thể duyệt Internet bằng trình duyệt Web của mình.
Đã xảy ra sự cố kỹ thuật khi máy tính kết nối với máy chủ kích hoạt trực tuyến. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào. Sự cố này có thể do ngắt mạng tạm thời hoặc máy chủ có thể bận tại thời điểm này.

Lý do tại sao sự cố này xảy ra

Sự cố này xảy ra khi giá trị khoá đăng ký Upperfilters được đặt về 0.

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy vào phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm vào Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.
Chú ý Thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, bạn có thể lưu khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy trên máy tính có sự cố.

Bây giờ, hãy đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố này không?".

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để giải quyết sự cố này, bạn phải thay đổi đăng ký. Hãy ghi nhớ các điểm sau khi bạn thay đổi đăng ký:
 • Các bước sau chỉ hiệu quả đối với MapPoint 2009 và cho Streets & Trips 2009. Không làm theo các bước này nếu sự cố này xảy ra khi bạn sử dụng một sản phẩm khác.
 • Khoá
  HKEY_CURRENT_USER
  trong sổ đăng ký chứa hồ sơ người dùng dành cho người dùng hiện đang đăng nhập vào máy tính. Vì các bước này bao gồm việc xoá các khoá đăng ký trong cây con
  HKEY_CURRENT_USER
  , bạn phải xoá các khoá đăng ký này đối với từng người sử dụng máy tính.
 • Có thể bạn sẽ phải cài đặt lại MapPoint 2009 hoặc Streets & Trips 2009 sau khi bạn hoàn tất các bước này.
Các bước sửa đổi sổ đăng ký trong MapPoint 2009 hoặc Streets & Trips 2009
 1. Đăng nhập vào máy tính.
 2. Thoát khỏi mọi chương trình đang chạy.
 3. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , nhập regedit vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn ENTER.
  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm vào Cho phép.
 4. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Upperfilters
 5. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 6. Trong hộp Dữ liệu Giá trị, nhập PartMgr rồi nhấn ENTER.
 7. Đóng Registry Editor, khởi động sản phẩm rồi cố gắng kích hoạt sản phẩm.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Vấn đề 2: Tôi nhận được thông báo lỗi "Không thể Kích hoạt"

Khi bạn cố gắng kích hoạt sản phẩm, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Không thể Kích hoạt: Theo hồ sơ của chúng tôi, bạn đã vượt quá số lần bạn có thể kích hoạt sản phẩm này bằng khoá Sản phẩm mà bạn đã nhập. Nếu bạn cho rằng bạn nhận được thông báo này do nhầm lẫn, hãy chọn kích hoạt bằng tuỳ chọn điện thoại dưới đây để liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng.

Nguyên nhân xảy ra vấn đề này

Bạn nhận được thông báo này nếu một trong các điều kiện sau đây là đúng:
 • Bạn đã nâng cấp máy tính hiện tại của mình bằng cách cài đặt phần cứng mới, chẳng hạn như thẻ RAM, vỉ màn hình hoặc phần cứng khác.
 • Bạn đã mua máy tính mới và đang cài đặt sản phẩm bằng cách sử dụng cùng một khoá sản phẩm mà bạn đã sử dụng cho máy tính trước.
 • Bạn đã định dạng lại đĩa cứng.

Các bước giải quyết vấn đề

Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng số điện thoại sau đây để liên hệ với Bộ phận Kích hoạt Microsoft:
 • (866) 740-1256 (Chỉ trong Hoa Kỳ và Canada)
Nếu bạn không ở Hoa Kỳ hoặc Canada, thuật sĩ kích hoạt sẽ hiển thị một số khác để gọi khi bạn bấm vào tuỳ chọn Kích hoạt bằng Điện thoại hoặc Kích hoạt qua Điện thoại.

Nếu bạn mua sản phẩm trong thời gian gần đây và bạn nhận được thông báo lỗi "Không thể Kích hoạt", hãy trả lại sản phẩm về điểm mua hàng để đổi lấy sản phẩm khác.

Nếu số lần kích hoạt sản phẩm vượt quá số lần kích hoạt mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép, bạn phải mua thêm bản sao của sản phẩm.

Chú ý Để kích hoạt sản phẩm, bạn phải sử dụng khoá sản phẩm. Khoá sản phẩm là một số duy nhất bao gồm 25 chữ số được cung cấp kèm theo từng bản sao của sản phẩm. Khoá này giống với chìa khoá nhà chỉ dùng giới hạn cho một số ngôi nhà. Nếu bạn đang cố gắng sử dụng cùng một khoá sản phẩm cho nhiều máy tính và bạn vượt quá giới hạn được chỉ định trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi. Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft nằm trong thư mục cài đặt sản phẩm trên máy tính của bạn. Một số sản phẩm cho phép kích hoạt trên nhiều máy tính. Hãy xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft để biết thông tin cụ thể về số lượng máy tính mà bạn có thể kích hoạt sản phẩm.

Vấn đề 3: Nếu không có nút "Tiếp" trong cửa sổ Kích hoạt

Khi bạn khởi động chương trình, cửa sổ Kích hoạt sẽ không có nút Tiếp.

Nguyên nhân xảy ra sự cố này

Sự cố này có thể xảy ra nếu cửa sổ Kích hoạt quá lớn và nút Tiếp nằm ở cuối cửa sổ.

Các bước giải quyết vấn đề

Để giải quyết vấn đề này, hãy điều chỉnh độ phân giải màn hình của bạn hoặc bấm vào thanh tiêu đề của cửa sổ Kích hoạt rồi kéo cửa sổ lên đầu màn hình.

Để thay đổi độ phân giải màn hình trong Windows Vista, hãy làm theo các bước sau đây:
 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ vùng nào trên màn hình rồi bấm Cá nhân hoá.
 2. Bấm Thiết đặt Hiển thị.
 3. Thay đổi Độ phân giải thành 800 X 600 hoặc kích thước màn hình lớn hơn.
 4. Bấm OK.
 5. Khởi động sản phẩm rồi cố gắng kích hoạt lại sản phẩm.

Sự cố 4: Tôi nhận được một thông báo lỗi khi cố gắng kích hoạt Microsoft Shadowrun (PC)

Khi bạn cố gắng khởi động Shadowrun, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Giấy phép Không hợp lệ. Vui lòng cài đặt lại và kích hoạt Shadowrun bằng giấy phép hợp lệ.

Nguyên nhân xảy ra vấn đề

Vấn đề này xảy ra khi trò chơi Shadowrun chưa được kích hoạt.

Các bước giải quyết vấn đề

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải kích hoạt trò chơi Shadowrun. Khởi động trò chơi rồi bấm Kích hoạt Ngay bây giờ. Làm theo hướng dẫn để kích hoạt trò chơi Shadowrun.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về các vấn đề kích hoạt, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để̉ xem các bài viế́t trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
960481 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng kích hoạt Flight Simulator X: “Đã xảy ra lỗi khi cố gắng kích hoạt sản phẩm. Sự cố có thể do quá trình cài đặt ứng dụng chưa hoàn tất”
925723 Bạn nhận được thông báo kích hoạt sau khi chơi Flight Simulator X được 30 phút
927007 Các câu hỏi thường gặp về cách kích hoạt các Trò chơi dành cho Windows, Streets and Trips và MapPoint
fixit fix it Loop looping failed
Thuộc tính

ID Bài viết: 960480 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 07:46:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Dungeon Siege II, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection, Microsoft Streets & Trips 2011, Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator, Microsoft MapPoint 2011, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB960480
Phản hồi