你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

PC Talk – Làm thế nào để sử dụng hình ảnh kỹ thuật số làm hình nền hoặc hình nền bảo vệ máy tính trong Windows Vista

Blurb
Kịch bản của cuộc hội thoại này giải thích cách sử dụng hình ảnh kỹ thuật số để làm hình nền và hình bảo vệ màn hình cho máy tính. Để kích hoạt tính năng này, bạn phải làm việc với thuộc tính của Personalize.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Kịch bản của cuộc hội thoại này giải thích cách sử dụng hình ảnh kỹ thuật số để làm hình nền và hình bảo vệ màn hình cho máy tính. Để kích hoạt tính năng này, bạn phải làm việc với thuộc tính của Personalize.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-question1.gif
Nó thật dể dàng. Bạn có biết không? Làm thế nào chép hình ảnh từ thẻ nhớ trong Windows Vista??
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
Vâng, tất cả các hình ảnh yêu thích mà tôi có trên máy tính của tôi đã sẳn sàng.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
OK, vậy thì bấm chuột phải trên màn hình máy tính và chọn Personalize trên trình đơn hiện ra.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Tôi nhấn Personalize. Ồ, một cửa sổ hiện ra.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Tiếp theo, bấm vào Desktop Background.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Những hình ảnh tôi đã đưa vào bây giờ nó đã hiển thị trên danh sách! Vì vậy tôi có thể chọn một hình cho màn hình máy tính của tôi từ nó, đúng không?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Vâng. Nếu những hình ảnh của bạn đã đưa vào không hiển thị ở đây, bấm chuột vào Browse và chọn vào thư mục mà bạn đã lưu những hình ảnh vào.


Cuối cùng, chọn một vị trí từ danh sách và bấmOK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Xin cám ơn!. Tôi có nhiều hình ảnh yêu thích vì vậy tôi không thể quyết đinh lựa chọn ngay được. Có lẽ tôi sẽ thay đổi nó hằng ngày.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Sau đó, làm thế nào để làm chúng trình chiếu và hiển thị như trong màn hình ở chế độ chờ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif
Làm ơn nói cho tôi biết làm thế nào để làm nó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Đầu tiên, chuột phải vào màn hình và chọn Personalize. Đến bước này nó giống như là thiết lập màn hình nền cho máy tính nhưng sau đó, chọn vào Screen Saver.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Tôi không quen với hộp hội thoại này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Trong hộp hội thoại, chọn Photos từ danh sách trong khung Screen Saver để đặt hình ảnh của bạn có trong PC làm hình nền bảo vệ.


Nếu bạn không thể tìm thấy hình ảnh của bạn, bấm vào Settings và kiểm tra nếu thư mục hình ảnh của bạn đã được chọn.


Cuối cùng, bấm OK và nó đã xong!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Xin cám ơn bạn. Kể từ bây giờ, tôi có thể thoải mái với các hình ảnh yêu thích của tôi bất ký thời gian nào.
属性

文章 ID:960738 - 上次审阅时间:10/29/2014 07:41:00 - 修订版本: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB960738
反馈