Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một số mặc định xoá thư trong Forefront Security cho Exchange Server có thể gây hiểu lầm cho người dùng hoặc người quản trị để thừa nhận rằng một lỗi đã xảy ra hoặc là một vi rút được tìm thấy

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:961385
TRIỆU CHỨNG
Microsoft Forefront Security cho Exchange Server hiện nay sử dụng các thông điệp xóa mặc định sau đây:
 • CorruptedCompressedFile
 • CorruptedCompressedUuencodeFile
 • EncryptedCompressedFile
 • Kích thước vượt nén
 • ExceedinglyInfected
 • ExceedinglyNested
 • Cấu trúc lồng nhau vượt thư mục
 • LargeInfectedContainerFile
 • UnReadableCompressedFile
 • UnWritableCompressedFile
Forefront Security cho Exchange Server sử dụng các thông điệp xóa mặc định để mô tả các loại tệp được tìm thấy có chứa một số nén đặc điểm trên đó Forefront Security cho Exchange Server hoạt động. Các thông điệp xóa mặc định có thể gây hiểu lầm cho một người sử dụng hoặc một người quản trị để thừa nhận rằng một lỗi đã xảy ra hoặc là một vi rút loài này.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Forefront Security cho Exchange Server với Service Pack 2. Gói dịch vụ này cho phép người quản trị tùy chỉnh các thông điệp xóa mặc định bằng cách sử dụng registry.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
960465Mô tả của Forefront Security cho Exchange Server với Service Pack 2
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để Sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi các cơ quan đăng ký không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Sau khi bạn cài đặt Forefront Security cho Exchange Server Service Pack 2, bạn có thể tùy chỉnh các thông điệp bằng cách thủ công việc tạo ra các mục đăng ký chuỗi sau đây:
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideCorruptedUuencode
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideEncyptedCompressedFile
 • OverrideExceedinglyInfected
 • OverrideExceedinglyNested
 • OverrideFragmentedMessage
 • OverrideLargeInfectedContainerFile
 • OverrideScanTimeExceeded
 • OverrideUnReadableCompressedFile
 • OverrideUnWritableCompressedFile
 • OverrideIllegalMimeHeader
Bạn có thể tạo các mục đăng ký chuỗi trong subkeys đăng ký sau đây:
 • 32-Bit máy tính:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Forefront Server Security\Exchange Server
 • Máy tính 64-bit
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront Máy chủ máy chủ Security\Exchange
Sau khi bạn tạo các mục đăng ký, chỉnh sửa các giá trị chứa các thư mà bạn muốn. Bạn không cần phải khởi động lại dịch vụ nào sau khi bạn tạo và chỉnh sửa các mục đăng ký.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
xoá văn bản, đi đầu, biến đổi, nén, cơ quan đăng ký, UnwriteableCompressed

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 961385 - Xem lại Lần cuối: 03/16/2012 13:12:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Forefront Security for Exchange Server, Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1

 • kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB961385 KbMtvi
Phản hồi