Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - “Windows needs your permission to continue” trong Windows Vista!?

Tóm tắt
Đoạn hội thoại này giải thích về dòng thông báo “Windows needs your permission to continue” và hướng dẫn bạn làm việc với nó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bạn đã hoàn thành công việc mà tôi đã giao chưa?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
À… Khi mà tôi lưu một tập vào thư mục này, tôi nhận được thông báo rằng: “Windows needs your permission to continue.”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Dòng thông báo đó xuất hiện khi bạn thực hiện một tiến trình yêu cầu quyền của Administrator. Điều đó nhằm chống lại việc người dùng Windows thay đổi các đặc tính không được phép hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ ràng.

Nếu bạn chắc chắn rằng tiến trình mà bạn thực hiện không làm hư hại đến máy tính, bạn có thể Continue để tiếp tục tiến hành nó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif
Chỉ có thế thôi à?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Vâng. Tuy nhiên, thủ tục có thể sẽ khác nhau tùy vào loại người dùng của bạn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Bạn có thể nói rõ hơn cho tôi về điều đó không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bởi vì loại người dùng của bạn là “Administrator”, những gì mà bạn cần làm đơn giản là click Continue. Còn nếu như loại người dùng của bạn là “người dùng bình thường - Standard User”, bạn sẽ phải cần nhập mật khẩu được cung cấp từ tài khoản quản trị Administrator.

Nếu như bạn muốn biết thêm về điều này, sau đó hãy kiểm tra những điều sau đây:PC Talk – Cửa sổ User Account Control (UAC) xuất hiện trong Windows Vista và yêu cầu tôi nhập mật khẩu tài khoản Administrator?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Cảm ơn! Tôi thật sự đánh giá cao thông tin của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 961513 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:02:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtypenonkb kbtshoot kbpctalk kbexpertisebeginner KB961513
Phản hồi