Bằng cách sử dụng FTP Batch script

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:96269
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
FTP (file transfer protocol) là một tập tin chuyển giao tiện ích thường được sử dụng với các hệ thống UNIX.

FTP là có khả năng sử dụng kịch bản (danh sách các lệnh từ tập tin bên ngoài). Ví dụ sau đây chứng tỏ một kịch bản mà sẽ mở ra một kết nối đến địa chỉ IP 11.11.11.11, các bản ghi máy chủ lưu trữ như là khách với mật khẩu "khách", tải lên các tập tin File1, và sau đó ra khỏi:
mở 11.11.11.11
người dùng
khách
khách
đặt file1
bỏ thuốc lá
THÔNG TIN THÊM
Bạn phải sử dụng các -s tùy chọn cho FTP để đọc tập tin này dưới Windows. Nếu trước đó kịch bản trong một tập tin gọi là Test.scr, bạn có thể bắt đầu các tập lệnh bằng cách gõ:
FTP - s:test.scr
Bạn có thể chỉ định tên máy chủ trong dòng lệnh và sau đó sử dụng đoạn mã để xử lý đăng nhập. Ví dụ, nếu bạn sử dụng các dòng lệnh sau đây
FTP - s:test.scr 11.11.11.11
tập lệnh nên đọc như sau:
người dùng
khách
khách

đặt file1
bỏ thuốc lá
Tuy nhiên, nếu máy chủ FTP thực hiện tự động đăng nhập, lệnh này sẽ không hoạt động. Để bật tắt tự động đăng nhập, sử dụng các -n chuyển đổi trong dòng lệnh như sau:
ftp - n-s:test.scr 11.11.11.11

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 96269 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:24:24 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop kbmt KB96269 KbMtvi
Phản hồi