Khắc phục: Kiểm toán bộ máy cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 cho thấy truy vấn tiêu chí như một giá trị parameterized thay vì của thực tế ghi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 967552
Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 như là một tập tin tải về. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Trong Microsoft SQL Server 2008, bạn tạo ra một đối tượng đặc điểm kỹ thuật kiểm toán của bộ máy cơ sở dữ liệu vào bộ máy cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, trong sự kiện này chiếm được kiểm toán, tiêu chí truy vấn có thể hiển thị như một giá trị parameterized thay vì như các hồ sơ thực tế.

Ví dụ, bạn tạo một bộ máy cơ sở dữ liệu kiểm toán đặc tả đối tượng kiểm toán truy vấn sau đây:
chọn * từ tbl1 nơi col1 = '123456'
Tuy nhiên, các sự kiện kiểm toán hiển thị các truy vấn như sau:
chọn * từ tbl1 nơi col1 = @ 1
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

Bản phát hành của SQL Server 2008

Quan trọng Bạn phải cài đặt chuyên biệt gói cumulative update Cập nhật này nếu máy tính của bạn đang chạy phiên bản phát hành của SQL Server 2008.

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 5. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
969531 Tích lũy gói 5 cho SQL Server 2008
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
956909 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 được phát hành

SQL Server 2008 Service Pack 1

Quan trọng Bạn phải cài đặt chuyên biệt gói cumulative update Cập nhật này nếu máy tính của bạn đang chạy SQL Server 2008 Service Pack 1.

Sửa chữa cho vấn đề này cũng phát hành Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về gói cumulative update Cập nhật này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
971491 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho tiến trình cài đặt chuyên biệt SQL Server 2008 Service Pack 1. theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói bản ghi dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ tiếp theo của SQL Server.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
  • Việc sửa chữa áp dụng cho các truy vấn thực hiện trong bộ máy cơ sở dữ liệu với đơn giản Parameterization được kích hoạt.

    Lưu ý theo mặc định, bộ máy cơ sở dữ liệu đã đơn giản Parameterization được kích hoạt.
  • Việc sửa chữa không áp dụng cho các truy vấn thực hiện trong bộ máy cơ sở dữ liệu với các tùy chọn buộc Parameterization được kích hoạt.
  • Việc sửa chữa không áp dụng cho các truy vấn được một cách rõ ràng vec bằng cách sử dụng sp_executesql lưu trữ thủ tục.
  • Cho đợt mà sử dụng các biến địa phương, Nhật ký kiểm toán sẽ hiển thị biến địa phương cho các truy vấn và không thực tế giá trị được gán cho các biến.
THAM KHẢO
Để có thêm thông tin về các mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng cho SQL Server, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935897Một mô hình bản ghi dịch vụ gia tăng có sẵn từ nhóm SQL Server để cung cấp hotfixes cho báo cáo vấn đề
Để biết thêm chi tiết về lược đồ đặt tên cho SQL Server Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
822499Lược đồ đặt tên mới cho gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
HIPAA; an ninh; cơ sở dữ liệu; kiểm toán

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 967552 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2012 18:09:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967552 KbMtvi
Phản hồi