Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khi bạn khởi động Internet Explorer, trình duyệt này mở ra, loé sáng rồi đóng lại ngay lập tức

Tóm tắt
Bạn có thể thấy Internet Explorer mở, lóe sáng và đóng lại ngay lập tức khi bạn khởi động Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 10. Điều này có thể xảy ra nếu Internet Explorer bị hỏng. Để sửa lỗi này, hãy làm theo các bước trong phần Giải pháp dưới đây.
Giải pháp
Hãy chọn hệ điều hành phù hợp với trường hợp của bạn và làm theo những chỉ dẫn được liệt kê.

Windows 8

Phương pháp 1: Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định

Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định

Khi bạn đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, tất cả thay đổi được thực hiện với Internet Explorer sau khi trình duyệt này được cài đặt sẽ bị xóa. Tuy nhiên, hành động này sẽ không xoá các mục ưa thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:

Để tự động đặt lại Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm nút này:
 2. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Chạy, rồi làm theo các bước trong thuật sỹ này.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy chạm hoặc bấm vào Đặt lại.

  Chạm hoặc bấm để chọn hộp kiểm Xóa thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm nhà cung cấp, Trình tăng tốc, trang chủ, Chống Theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất áp dụng thiết đặt mặc định, hãy chạm hoặc bấm Đóng rồi chạm hoặc bấm lại vào Đóng.
 5. Đóng Internet Explorer, sau đó khởi động lại.

Để tôi tự đặt lại Internet Explorer


Để sử dụng tính năng Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer từ Pa-nen Điều khiển, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer và Windows Explorer.
 2. Nhấn phím "Windows + R" rồi gõ "inetcpl.cpl", sau đó nhấn Enter
 3. Chạm hoặc bấm vào tab "Nâng cao" dưới "Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer".
 4. Chạm hoặc bấm vào nút "Đặt lại".

  Chạm hoặc bấm để chọn hộp kiểm Xóa thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm nhà cung cấp, Trình tăng tốc, trang chủ, Chống Theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.
 5. Khi Internet Explorer hoàn tất khôi phục thiết đặt mặc định, hãy chạm hoặc bấm vào Đóng, sau đó chạm hoặc bấm OK hai lần.
 6. Đóng Internet Explorer rồi khởi động lại nó. Các thay đổi có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn mở Internet Explorer.

Phương pháp 2: Khởi chạy trình gỡ rối Internet Explorer

Để khởi chạy trình gỡ rối Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn phím Windows + W.
 2. Troubleshooting rồi bấm Enter.
 3. Bên dưới kết quả tìm kiếm, hãy chạm hoặc bấm Xem Tất cả trong ngăn bên trái.
 4. Hãy chọn Hiệu năng Internet Explorer từ danh sách.
 5. Chạm hoặc bấm vào Tiếp theo để chạy trình gỡ rối.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Windows 7

Phương pháp 1: Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định


Khi bạn đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, tất cả thay đổi được thực hiện với Internet Explorer sau khi trình duyệt này được cài đặt sẽ bị xóa. Tuy nhiên, thao tác này sẽ không xóa các mục ưa thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:


Để tự động đặt lại Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm nút này:
 2. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, hãy bấm Chạy, sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, bấm Đặt lại.

  Bấm để chọn hộp kiểm Xoá thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xoá lịch sử duyệt, tìm kiếm nhà cung cấp, Trình tăng tốc, trang chủ, Chống Theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất áp dụng thiết đặt mặc định, bấm Đóng rồi bấm lại Đóng.
 5. Đóng Internet Explorer, sau đó khởi động lại.

Để tôi tự đặt lại Internet Explorer

Để sử dụng tính năng Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer từ Pa-nen Điều khiển, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer và Windows Explorer.
 2. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Tùy chọn Internet.
 4. Bấm tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.
 5. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy bấm Đặt lại.
 6. Khi Internet Explorer hoàn tất khôi phục thiết đặt mặc định, hãy bấm Đóng rồi bấm OK hai lần.
 7. Đóng Internet Explorer rồi khởi động lại nó. Các thay đổi có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn mở Internet Explorer.

Phương pháp 2: Dỡ cài đặt rồi cài đặt lại Internet Explorer

Nếu việc đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định không khắc phục được sự cố, hãy dỡ cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9, sau đó cài đặt lại. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước này, tuỳ theo hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Windows 7

Để dỡ cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 khỏi máy tính đang chạy Windows 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình rồi bấm Bật hoặc tắt tính năng của Windows.
 4. Trong danh sách các tính năng của Windows, hãy bấm để xoá hộp Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 .
 5. Bấm Có khi bạn được nhắc.
 6. Bấm OK. Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 giờ đây sẽ được dỡ cài đặt. Hệ thống sẽ khởi động lại sau khi cài đặt.
Để cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 trên máy tính đang chạy Windows 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình rồi bấm Bật hoặc tắt tính năng của Windows.
 4. Trong danh sách các tính năng của Windows, hãy chọn hộp Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 .
 5. Bấm OK và đợi hệ thống khởi động lại.

Windows Vista

Phương pháp 1: Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định


Khi bạn đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, tất cả thay đổi được thực hiện với Internet Explorer sau khi trình duyệt này được cài đặt sẽ bị xóa. Tuy nhiên, thao tác này sẽ không xóa các mục ưa thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:

Để tự động đặt lại Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm nút này:
 2. Trong hộp thoại Tệp Tải xuống, hãy bấm Chạy, sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy bấm Đặt lại.

  Bấm để chọn hộp kiểm Xóa thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm nhà cung cấp, Trình tăng tốc, trang chủ, Chống Theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất áp dụng thiết đặt mặc định, hãy bấm Đóng rồi bấm lại Đóng.
 5. Đóng Internet Explorer, sau đó khởi động lại.

Để tôi tự đặt lại Internet Explorer

Để sử dụng tính năng Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer từ Pa-nen Điều khiển, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer và Windows Explorer.
 2. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Tùy chọn Internet.
 4. Bấm tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.
 5. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy bấm Đặt lại.
 6. Khi Internet Explorer hoàn tất khôi phục thiết đặt mặc định, hãy bấm Đóng rồi bấm OK hai lần.
 7. Đóng Internet Explorer rồi khởi động lại nó. Các thay đổi có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn mở Internet Explorer.

Phương pháp 2: Dỡ cài đặt rồi cài đặt lại Internet Explorer

Chú ý Không thể sử dụng phương pháp này cho Internet Explorer 7 vì Internet Explorer 7 là một phần của Windows Vista và không thể dỡ cài đặt được.

Windows Vista

Để dỡ cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 khỏi máy tính đang chạy Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình rồi bấm Dỡ cài đặt Chương trình.
 4. Trong ngăn Tác vụ, bấm Xem các cập nhật đã cài đặt.
 5. Trong danh sách các bản cập nhật đã cài đặt, bấm đúp Windows Internet Explorer 8 hoặc Windows Internet Explorer 9 rồi bấm Có khi bạn được nhắc để xác nhận.
Để cài đặt Internet Explorer 8 trên một máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ghé thăm trang web sau của Microsoft:
 2. Bấm nút Tải xuống trên trang để bắt đầu tải xuống. Hoặc, chọn một ngôn ngữ khác trong danh sách Thay đổi ngôn ngữ, rồi bấm Đi.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, bấm Chạy.
  • Để lưu phần tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, bấm Lưu.
  • Để huỷ cài đặt, bấm Huỷ.
Để cài đặt Internet Explorer 9 trên máy tính đang chạy Windows Vista, hãy làm theo các bước sau, ghé thăm trang web sau của Microsoft:

Windows XP

Phương pháp 1: Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định

Khi bạn đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, tất cả thay đổi được thực hiện với Internet Explorer sau khi trình duyệt này được cài đặt sẽ bị xóa. Tuy nhiên, thao tác này sẽ không xóa các mục ưa thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để đặt lại Internet Explorer về thiết đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:


Để tự động đặt lại Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm nút này:
 2. Trong hộp thoại Tệp Tải xuống, hãy bấm Chạy, sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.
 3. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy bấm Đặt lại.

  Bấm để chọn hộp kiểm Xóa thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm nhà cung cấp, Trình tăng tốc, trang chủ, Chống Theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoàn tất áp dụng thiết đặt mặc định, hãy bấm Đóng rồi bấm lại Đóng.
 5. Đóng Internet Explorer, sau đó khởi động lại.

Để tôi tự đặt lại Internet Explorer

Để sử dụng tính năng Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer từ Pa-nen Điều khiển, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer và Windows Explorer.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Tùy chọn Internet.
 4. Bấm tab Nâng cao, sau đó bấm Đặt lại.
 5. Trong hộp thoại Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer, hãy bấm Đặt lại.
 6. Khi Internet Explorer hoàn tất khôi phục thiết đặt mặc định, hãy bấm Đóng rồi bấm OK hai lần.
 7. Đóng Internet Explorer rồi khởi động lại nó. Các thay đổi có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn mở Internet Explorer.

Phương pháp 2: Dỡ cài đặt rồi cài đặt lại Internet Explorer


Windows XP

Để dỡ cài đặt Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8 khỏi máy tính đang chạy Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
 3. Đảm bảo rằng hộp kiểm Hiển thị các bản cập nhật được chọn.
 4. Bấm Windows Internet Explorer 7 hoặc Windows Internet Explorer 8.
 5. Bấm Loại bỏ.
Để cài đặt Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8 trên một máy tính đang chạy Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ghé thăm một trong hai trang web sau của Microsoft tùy theo phiên bản Internet Explorer bạn muốn cài đặt:
 2. Bấm nút Tải xuống trên trang để bắt đầu tải xuống. Hoặc, chọn một ngôn ngữ khác trong danh sách Thay đổi ngôn ngữ, rồi bấm Đi.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, bấm Chạy.
  • Để lưu phần tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, bấm Lưu.
  • Để huỷ cài đặt, bấm Huỷ.

Windows Server 2008 R2


Để dỡ cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 khỏi máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình, sau đó bấm Bật hoặc tắt tính năng của Windows.
 4. Trong danh sách các tính năng của Windows, hãy bấm để bỏ chọn hộp Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9.
 5. Bấm Có khi bạn được nhắc.
 6. Bấm OK. Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 giờ đây sẽ được dỡ cài đặt. Hệ thống sẽ khởi động lại sau khi cài đặt.
Để cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình, sau đó bấm Bật hoặc tắt tính năng của Windows.
 4. Trong danh sách các tính năng của Windows, hãy chọn hộp Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9.
 5. Bấm OK rồi đợi hệ thống khởi động lại.

Windows Server 2008

Để dỡ cài đặt Internet Explorer 8 hoặc Internet Explorer 9 khỏi máy tính đang chạy Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả chương trình.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Chương trình, sau đó bấm Dỡ cài đặt Chương trình.
 4. Trong ngăn Tác vụ, hãy bấm Xem các cập nhật đã cài đặt.
 5. Trong danh sách các bản cập nhật đã cài đặt, hãy bấm đúp vào Windows Internet Explorer 8 hoặc Windows Internet Explorer 9, sau đó bấm khi bạn được nhắc để xác nhận.
Để cài đặt Internet Explorer 8 trên máy tính đang chạy Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ghé thăm trang web sau của Microsoft: Windows Internet Explorer 8 dành cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008
 2. Bấm vào nút Tải xuống trên trang để bắt đầu tải xuống. Hoặc chọn một ngôn ngữ khác trong danh sách Thay đổi ngôn ngữ rồi bấm Đi.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, hãy bấm Chạy.
  • Để lưu nội dung tải xuống vào máy tính của bạn để cài đặt sau, hãy bấm Lưu.
  • Để hủy cài đặt, hãy bấm Hủy.
Để cài đặt Internet Explorer 9 trên máy tính đang chạy Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau, ghé thăm trang web sau của Microsoft: www.microsoft.com/ie9


Thuộc tính

ID Bài viết: 967896 - Xem lại Lần cuối: 01/27/2014 14:01:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896
Phản hồi