Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể truy nhập một số website trong Internet Explorer

TÓM TẮT
Khi bạn cố gắng xem một số website, Internet Explorer có thể bị Sập hoặc treo.
GIẢI PHÁP
Đầu tiên, hãy thử chạy Trình gỡ rối Mạng và Internet bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng mạng ( hoặc ) trong khu vực thông báo, bấm vào Khắc phục sự cố, rồi bấm vào Kết nối Internet. Trình gỡ rối có thể hỏi bạn một số câu hỏi hoặc đặt lại thiết đặt chung khi trình gỡ rối hoạt động để khắc phục sự cố. Nếu Trình gỡ rối Mạng và Internet bạn đang chạy không giải quyết được sự cố này, hãy tìm sự cố cụ thể của bạn trong danh sách sau:

Tôi có thể truy nhập một số wesite, nhưng không phải tất cả website

Hãy thử điều này
Các thay đổi đối với tuỳ chọn Internet Explorer có thể ngăn bạn xem một số website. Đặt lại Internet Explorer về thiết đặt ban đầu sẽ xoá bất kỳ thay đổi nào nhưng không xoá mục yêu thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để tự động đặt lại thiết đặt Internet Explorer, hãy chạy Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer Khắc phục sự cố. Khi bạn được yêu cầu là muốn chạy hay lưu tệp, hãy bấm vào Chạy và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.

Khắc phục sự cố này
Đặt lại Thiết đặt Internet ExplorerNếu bạn vẫn không thể truy nhập một số website, hãy nhận trợ giúp từ cộng đồng trực tuyến Microsoft Answers.

Tôi không thể truy nhập vào ngân hàng của tôi hoặc các website bảo mật khác.

Hãy thử điều này
Khi bạn kết nối với một website bảo mật, Internet Explorer sử dụng kênh được mã hoá có dùng công nghệ Lớp Socket Bảo mật (SSL) để mã hoá giao dịch. Thông tin lỗi trong SSL có thể khiến website tải không chính xác. Xoá trạng thái SLL có thể giải quyết được sự cố này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, nhập Internet Explorer vào hộp tìm kiếm, sau đó trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Trong Internet Explorer, bấm Công cụ, sau đó bấm Tuỳ chọn Internet.
 3. Bấm vào tab Nội dung, rồi bấm vào Xoá trạng thái SSL.
Nếu xoá trạng thái SSL không giải quyết được sự cố, thiết đặt ngày và giờ trên PC của bạn có thể không đúng. Một số trang web bảo mật yêu cầu ngày và giờ trên PC của bạn phải khớp với ngày và giờ của website. Để kiểm tra ngày và giờ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Ngày và Giờ. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào Bắt đầu, gõ ngày và giờ trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm và sau đó bấm vào Ngày và Giờ trong danh sách Chương trình.
 2. Bấm vào Thay đổi ngày và giờ.
 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Ngày và Giờ, đặt ngày và giờ về đúng giá trị.
 4. Bấm OK hai lần.
Nếu bạn vẫn không thể truy nhập các website bảo mật, hãy nhận trợ giúp từ cộng đồng trực tuyến Microsoft Answers.

Tôi không thể truy nhập hay sử dụng website email của tôi

Hãy thử điều này
Thiết đặt ngày và giờ không đúng trên PC của bạn có thể gây ra sự cố khi truy nhập vào máy chủ webmail. Hãy chắc chắn rằng thiết đặt ngày và giờ phải đúng trên PC của bạn. Để kiểm tra ngày và giờ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Ngày và Giờ. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào Bắt đầu, gõ ngày và giờ trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm và sau đó bấm vào Ngày và Giờ trong danh sách Chương trình.
 2. Bấm vào Thay đổi ngày và giờ.
 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Ngày và Giờ, đặt ngày và giờ về đúng giá trị.
 4. Bấm OK hai lần.
Nếu thiết đặt ngày và giờ trên PC của bạn là đúng, trình bổ sung Internet Explorer không tương thích hoặc bị lỗi có thể gây cản trở cho website. Nếu bạn tắt các trình bổ sung này, bạn có thể xem lại website. Để tự động vô hiệu hoá danh sách trình bổ sung không tương thích đã biết, hãy chạy Trình bổ sung Internet Explorer Khắc phục sự cố. Khi bạn được yêu cầu là muốn chạy hay lưu tệp, hãy bấm vào Chạy và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.

Khắc phục sự cố này
Các Dịch vụ Khắc phục sự cố Tự động của Microsoft: Internet Explorer đóng băng hoặc sập


Nếu trình bổ sung Khắc phục sự cố đang chạy không giải quyết được sự cố của bạn, các thay đổi đối với các tuỳ chọn Internet Explorer của bạn có thể ngăn bạn xem website email của bạn. Bạn có thể đặt lại Internet Explorer về thiết đặt ban đầu để xoá bất kỳ thay đổi nào đối với Internet Explorer mà không xoá mục ưa thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để tự động đặt lại thiết đặt Internet Explorer, hãy chạy Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer Khắc phục sự cố. Khi bạn được yêu cầu là muốn chạy hay lưu tệp, hãy bấm vào Chạy và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.

Khắc phục sự cố này
Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer


Nếu bạn vẫn không thể truy nhập vào các website bảo mật, hãy nhận trợ giúp từ cộng đồng trực tuyến Microsoft Answers.

Tôi không thể truy nhập vào bất kỳ website nào

Hãy thử điều này
Nếu bạn không thể xem bất kỳ website nào, bạn có thể ngắt kết nối khỏi Internet. Hãy thử chạy Trình gỡ rối Mạng và Internet bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng mạng (hoặc ) trong khu vực thông báo, bấm vào Khắc phục sự cố, rồi bấm vào Kết nối Internet. Trình gỡ rối có thể hỏi bạn một số câu hỏi hoặc đặt lại thiết đặt chung khi trình gỡ rối hoạt động để khắc phục sự cố.


Nếu thiết đặt ngày và giờ trên PC của bạn là đúng, trình bổ sung Internet Explorer không tương thích hoặc bị lỗi có thể gây cản trở cho website. Nếu bạn tắt các trình bổ sung này, bạn có thể xem lại website. Để tự động vô hiệu hoá danh sách trình bổ sung không tương thích đã biết, hãy chạy Trình bổ sung Internet Explorer Khắc phục sự cố. Khi bạn được yêu cầu là muốn chạy hay lưu tệp, hãy bấm vào Chạy và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.


Khắc phục sự cố này
Các Dịch vụ Khắc phục sự cố Tự động của Microsoft: Internet Explorer đóng băng hoặc sập


Nếu trình bổ sung Khắc phục sự cố đang chạy không giải quyết được sự cố của bạn, các thay đổi đối với các tuỳ chọn Internet Explorer của bạn có thể ngăn bạn xem một số website. Bạn có thể đặt lại Internet Explorer về thiết đặt ban đầu để xoá bất kỳ thay đổi nào đối với Internet Explorer mà không xoá mục yêu thích hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để tự động đặt lại thiết đặt Internet Explorer. hãy chạy Đặt lại Thiết đặt Internet Explorer Khắc phục sự cố. Khi bạn được yêu cầu là muốn chạy hay lưu tệp, hãy bấm vào Chạy và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ.

Khắc phục sự cố này
Đặt lại Thiết đặt Internet ExplorerNếu bạn vẫn không thể truy nhập vào các website, hãy nhận trợ giúp từ cộng đồng trực tuyến Microsoft Answers.
THAM KHẢO
Nếu bạn vẫn không thể truy nhập vào một số website sau khi làm theo các bước trong bài viết này, hãy chọn một trong các tuỳ chọn sau để có thêm trợ giúp:

Trợ giúp từ cộng đồng trực tuyến Microsoft Answers:
Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft:
Các bài viết trực tuyến khác của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 967897 - Xem lại Lần cuối: 04/17/2012 12:42:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Phản hồi