PC Talk – Kết quả của phép tính không tự cập nhật trong Excel 2007

blurb
Đoạn hội thoại sau đây sẽ giải thích cho bạn vấn đề tự động tính toán trong Excel 2007. Để giải quyết vấn đề, bạn sẽ chọn “Autimatic” trong Calculation Options
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Tôi đổi giá trị của ô C2 từ 20 sang 25 nhưng kết quả tính ở ô E2 không thay đổi. Nó phải chuyển sang 45 chứ ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Có phải bạn không dùng chế độ tính toán mà tạo “thủ công” ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Tôi không nhớ thay đổi chúng
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Nếu chế độ tính toán bị đặt thủ công trong tệp tin trước khi bạn mở, đôi khi nó sẽ làm tệp tin hiện tại của bạn chuyển chế độ tính toán sang thủ công
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Bạn có thể chỉ cho tôi cách đổi chúng về “Tự động” ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Nhấp vào tab Formulas, nhấp vào Calculation Options trong nhóm Calculation và chọn Automatic
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif
Bạn nói đúng. Sau khi đổi chế độ tính toán sang “Autimatic”, kết quả đã được tính lại.


Nhưng tại sao lại có lựa chọn “Automatic” và “Manual” ? Tôi nghĩ “Automatic” luôn là lựa chọn tốt nhất
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Vâng, nhưng nếu có nhiều công thức phức tạp trong worksheet, sẽ mất nhiều thời gian để tính lại

Khi bạn muốn đổi vài giá trị, nó sẽ hiệu quả hơn để tính toán ở cuối hơn là bạn đợi tính lại từng lần một mỗi khi thay đổi giá trị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Đúng vậy, trong trường hợp này “Manual” sẽ tốt hơn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Khi bạn muốn tính lại, nhấp vào tab Formulas và nhấp vào nút Calculate Now trong nhóm Calculation
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Từ bây giờ, tôi sẽ dùng cả hai chế độ tính tùy thuộc vào công việc
Thuộc tính

ID Bài viết: 968147 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbtshoot kbtypenonkb kbexpertisebeginner KB968147
Phản hồi